Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

april 2016


Kjære medlemmer,

Migrasjon fortsetter å være et hett tema for EU-landene, ved siden av den kommende folkeavstemningen om fortsatt britisk EU-medlemskap. Som følge av EUs avtale med Tyrkia om retur og utveksling av flyktninger, er migrasjonssituasjonen i øyeblikket under kontroll. Tyrkia utnytter maktposisjonen og truer med å trekke seg dersom de ikke får visumfrihet innen utgangen av juni. Det er også en forventning om ny giv i forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap.

I kulissene foregår også intense forhandlinger mellom Hellas og den såkalte «troikaen» Pengefondet (IMF), Den europeiske investeringsbanken (EIB) og långiverne i EU, om gjennomføringen av avtalen som ble inngått i fjor. Hellas trenger lån for å betale gjeldsavdrag. Gjeldsslette eller flere krav? Hellas risikerer igjen å ramle ut av euro-samarbeidet. For øvrig har EU presentert sin strategi for digitalisering av industri og de nye anskaffelsesreglene trer i kraft fra 18. april, og også lagt frem en ny strategi for Arktis.

På kontoret har vi hatt besøk av en delegasjon fra UiS, vært vertskap for et seminar om EUs program for kultur «Kreativt Europa» arrangert av Kulturrådet, samt tatt imot ordførere og rådmenn fra Helgeland som ønsket å lære hva smartby er og hvordan vi arbeider med tematikken. Det er avholdt styremøte hjemme i Stavangerregionen (26. april) ettersom det planlagte studiebesøket til Brussel for styre og arbeidsgruppe i SrE i forbindelse med sjømatmessen, måtte kanselleres.

Vi er dessuten svært glade for at Stavanger Universitetssykehus har besluttet å bli partner i Stavangerregionens Europakontor – velkommen!

Neste hjemmebesøk er planlagt 25.-27. mai i forbindelse med møte i arbeidsgruppen og i Europanettverket.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp