Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

desember 2014


Kjære partnere,

I Brussel går det som smått mot juleferie etter nok en begivenhetsrik måned. Juncker har presentert en 315 milliarder stor investeringspakke og nylig ble også den nye Kommisjonens arbeidsprogram for 2015 lansert. Den geopolitiske situasjonen er fortsatt ustabil, med lav oljepris, rubel i fritt fall, og russisk avslutning av South Stream-prosjektet (gassledning fra Russland). I skrivende stund avvikler medlemslandene sitt første rådsmøte med ny besetning. På dagsorden troner Ukraina-krisen og forholdet EU-Russland. Videre skal EU landenes ledere diskutere den økonomiske situasjonen i Europa, der Hellas fortsatt utgjør et usikkerhetsmoment, og der Italias og Frankrikes budsjettulydighet utfordrer.  EU-landenes ledere skal også behandle Junckers investeringspakke.

På kontoret har vi også denne måneden vært i dialog med mange av regionens aktører i forbindelse med prosjektarbeid. Vi har blant annet besøkt Gjesdal og blitt orientert om byutviklingsplanene som utgjør kjernen i en prosjektideene kommunen arbeider med. I Brussel har vi hatt besøk av representanter fra HSH, Polytec og IRIS som deltok i prosjektutviklingsmøte med andre europeiske partnere om fremme av åpen innovasjon i SMBer (H2020). Videre har vi laget program for neste besøk av junioreksperter fra DG Energy (4-6. februar) og vært i dialog med den norske EU-delegasjonen om et seminar om smarte byer og bygder. Kontoret har også deltatt i konferanse om anskaffelser i H2020-programmet, møte i ERRINs energiarbeidsgruppe i og CPMRs såkalte kjernegruppe der fremtidens utjevningspolitikk ble diskutert.

3. desember ble det avviklet styremøte i Stavangerregionens Europakontor, i Stavanger. Neste hjemmebesøk finner sted i uke 10, i forbindelse med arbeidsgruppemøte 5. mars. Stavangerregionens Europakontor vil være stengt i romjulen, vi er på plass fra 5. januar.

En litt trist nyhet, sånn helt til slutt, er at Malmø og CreoDK har forlatt kontorfellesskapet her på 4. etasje i Nordic House. Den gode nyheten er at de ikke har flyttet langt – kun to etasjer lenger opp. Grunnen til flyttingen, er økt plassbehov ettersom København kommune gjenåpner kontor i Brussel, samlokalisert med CreoDK og Malmø.

Med dette ønsker vi å takke for godt og inspirerende samarbeid - god jul og godt nytt år ønskes alle!

 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp