Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

juni 2014


Kjære medlemmer,

På toppmøtet nylig (26-27. juni) ble det endelig bekreftet at Jean Claude Juncker, som var kandidaten til den største partigruppen i Europarlamentet, blir den nye presidenten i Europakommisjonen. Land som Storbritannia liker dårlig denne maktforskyvningen, og det blir spennende å se hvilke konsekvenser dette vil få på samarbeidsklimaet fremover. For øvrig bidrar ikke minst Ukraina-saken til at energi forblir høyt på EUs dagsorden, og toppmøtet signerte bl.a. assosieringsavtaler med Georgia, Moldova og Ukraina, samtidig nøyde man seg med en tilstandsrapport om klima- og energipakken 2030. I tillegg til dette, vedtok toppmøtet landspesifikke anbefalinger på økonomi og finans, samt overordnede prioriteringer for kommende periode.

På kontoret har vi arbeidet med å motivere til deltakelse i EU innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn der bl.a. Lyse og Greater Stavanger har søkt om opptak. Vi har avviklet sommerhalvårets studiebesøk for EUs junioreksperter fra DG energi og planleggingen av kontorets deltakelse i Open Days er godt i gang. Videre har det vært avviklet CPMR-møte i Inverness, norske dager på The Tram Experience i Brussel er lansert, og kontoret har bistått Rogaland fylkeskommune som nå søker om medlemskap i transportnettverket POLIS. For øvrig arbeides det med H2020-utlysninger knyttet til åpen innovasjon i SMB’er og et mulig seminar i Brussel omkring blå vekst.

I forbindelse med møte i Arbeidsgruppen som fant sted i Eigersund og inkluderte bedriftsbesøk hos Berentsens bryggeri, har direktøren vært på hjemmebesøk og deltatt i møte i det regionale H2020-nettverket denne måneden, hatt diskusjoner med VRI-koordinator, KS og Høgskolen Stord-Haugesund, i tillegg til å delta i møte mellom ordfører i Haugesund og den finske ambassadøren til Norge.

Vi er dessuten svært stolte av å annonsere vår nye, flotte hjemmeside! Vi har ny lay-out og endret struktur, men adressen er den samme: www.stavangerregion.no

Neste hjemmebesøk er i uke 37, i forbindelse med møte i Arbeidsgruppen (Sandnes, 10. september). Direktøren vil også delta under ONS.

På grunn av ferieavvikling kommer neste nyhetsoppdatering i august.

God sommer!


 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp