Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mai 2015


Kjære medlemmer,

Heller ikke denne måneden har man fått avklart situasjonen i Hellas. I tillegg har flyktningekatastrofen i Middelhavet bragt migrasjonspolitikken helt opp på toppen av dagsorden, og Juncker ønsker blant annet kvotefordeling blant EU-landene. Samtidig fortsetter EU å levere på vedtatte politiske mål og Europakommisjonen har nylig presentert planer for et digitalt indre marked samt en forenklingspakke for bedre og mer effektiv regulering. Valg i forskjellige EU-land skaper alltid spenning, ikke minst de britiske. Med Camerons seier nylig, er det duket for reforhandlinger og folkeavstemning innen utgangen av 2017, noe som ikke er spesielt populært blant flertallet av EU-landene.

På kontoret har vi arrangert et vellykket Smart Cities-seminar sammen med den norske EU-delegasjonen, samtidig som vi har forberedt besøk fra IT-avdelingen i Stavanger kommune og aktiviteter i forbindelse med høstens Open Days. Videre har vi ferdigstilt program for nok et DG Energy-besøk til Stavangerregionen og involvert Lyse og Gjesdal i en Horisont 2020-søknad om smart strømstyring i bygg. I tillegg har HSH vunnet sin første Horisont 2020-søknad!

Det er avholdt generalforsamling i Stavangerregionens Europakontor på Sørmarka Arena (22. mai) og Arbeidsgruppemøte i Sandnes (21. mai) denne måneden. I forbindelse med hjemmebesøk har direktøren deltatt i Stavanger kommunes Lederforum om H2020, hatt møter med UiS, IRIS og fylkeskommunen, samt med ordføreren i Stavanger. Direktøren har også levert artikkel til Nationen. Sist, men ikke minst, har kontoret vært involvert i planleggingen av Smart Cities-konferansen Nordic Edge Expo som går av stabelen i Stavanger 17.-18. september.

Husk også å sjekke kalenderen vår på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig.  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp