Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

juni 2015


Kjære medlemmer,

Det er fortsatt ingen endelig avklaring av situasjonen i Hellas, men det ser mørkt ut etter at grekerne brøt forhandlingene med kreditorene i helgen. Grekerne har annonsert folkeavstemning over et ikke-eksisterende forhandlingsresultat og bankene er stengt – Hellas og resten av Europa går skjebnesvangre dager i møte. Terror og migrasjon fortsetter å skape friksjon, der eksempelvis Ungarn bygger gjerde for å hindre flyktninger å krysse grensen, og Frankrike og Østerrike sender migranter tilbake til Italia. Russland skaper fremdeles geopolitisk ustabilitet, og EUs sanksjoner forlenges ut januar 2016. Sist men ikke minst har danskenes nyvalgte regjering lagt seg på linje med Storbritannia i ønsket om et reformert EU, samtidig som Cameron og det britiske parlamentet har startet arbeidet med folkeavstemningsteksten.

Denne måneden er nok et vellykket DG Energybesøk avviklet, med spennende program i Stavanger, Sandnes og på Haugalandet. IKT-avdelingen i Stavanger kommune har vært på studiebesøk i Brussel, og vi har påbegynt planleggingen av flere av høstens studiebesøk (Lyse, Rogaland fylkeskommune, IVAR og Stavanger kommune). Videre har Stavangerregionens Europakontor deltatt i Nordsjøkonferansen i Assen, og i European Sustainable Energy Week (EUSEW), inkludert seminar i regi av ENSEA-prosjektet der blant annet Rogaland fylkeskommune og UiS inngår. Kontoret har dessuten arbeidet med planlegging og promotering av Nordic Edge Expo og med utviklingen av tre arrangement i forbindelse med årets Open Days.

Med dette ønsker vi alle en god sommer! Neste nyhetsbrev kommer i august.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp