Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

oktober 2016


Kjære medlemmer,

EU fortsetter å slite med geopolitiske utfordringer i Ukraina og Syria, samt med medlemslandenes manglende budsjettdisiplin der land som Italia, Spania, Belgia er langt fra å overholde avtalen om maksimalt 3% underskudd i nasjonale budsjett. Lenge så det også ut til at innenrikspolitiske spenninger i Belgia skulle torpedere CETA, frihandelsavtalen mellom EU og Canada. Dette ville ikke lovet godt for sluttføringen av den mer omstridte handels- & investeringsavtalen mellom EU og USA (TTIP), eller for de kommende Brexit-forhandlingene. Prosessen er imidlertid tilbake på sporet siden den fransk-talende delstatsregjeringen i Vallonia har fått noen tilsynelatende symbolske forsikringer.

Videre har Europakommisjonen lagt frem sitt arbeidsprogram for 2017, der det blant annet legges opp til en oppgradering av Frontex-samarbeidet om felles grense- og kystvakttjeneste. En avfallspakke er under utrulling, det samme er iverksettingen av EUs digitale agenda og EUs energiunion. I Spania har man omsider fått en fungerende regjering etter at sosialistpartiet valgte å støtte Rajoys mindretallsregjering. Og Estland har fått sin første kvinnelige president!

Anerkjennelse fra EU-ministeren
På Stavangerregionens Europakontor (SrE) kan vi denne måneden se tilbake på vellykkede arrangement under Open Days der blant andre varaordfører Borgli fra Sandnes deltok. Både Medlemsseminaret og seminaret om sirkulær økonomi med innleder fra Stavanger kommune, var godt besøkt. At Europaminister Vik Aspaker spesielt løftet frem Stavangerregionens Europakontor og Triangulum-prosjekt i sin åpning av Medlemsseminaret, er vi veldig stolte av! Vik Aspaker refererte blant annet til SrE-direktørens innlegg i UDs årlige EØS-konferanse nylig, og sa hun var imponert over hvordan Stavangerregionen retter seg mot Europa i omstillingsarbeidet.

Videre fryder vi oss over et svært vellykket Nordic Edge 2016, med over 2000 deltakere! SrE har vært med å sette Nordic Edge i gang og hele tiden bidratt i programarbeidet. Vi er også glade for at UiS har benyttet våre lokaler til sin sluttkonferanse i det EU-finansierte SAFERA STARS-prosjektet, og Rogaland fylkeskommune til prosjektverksted.  Vi har hatt inspirerende møter med Sandnes Havn og med ledelse og forskere fra Stavanger Universitetssjukehus, som har vært på to-dagers studiebesøk.

Vi forbereder dessuten seminar om EUs kulturprogram «Kreativt Europa» i Stavanger 11. november i forbindelse med hjemmebesøk 8-11. november, der Arbeidsgruppemøte (Eigersund, 10. november) og deltakelse i Greater Stavangers årskonferanse også inngår.

Du finner mer informasjon om kommende arrangement i kalenderen på kontorets hjemmeside.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp