Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
november 2015


Kjære medlemmer,

November har vært sterkt preget av terroranslaget i Paris. Cameron støtter Hollande sin erklæring av krig mot terror, og flere land bidrar til intensivering av luftkrigen mot IS. Plutselig er Putin inne i varmen igjen. En lov som begrenser våpensalg og –besittelse er hastebehandlet i EU-systemet. EU-lederne har diskutert økt grensekontroll og begrensninger av flyktningestrømmer, da to av angriperne reiste fra Syria fordekt som flyktninger med falsk pass. Samtidig viser de fleste terroristene seg å være franske og belgiske, og Belgia fremstår som et arnested for terrorisme.

Brussel har vært i høyeste alarmberedskap noen dager. I skrivende stund er beredskapsnivået senket noe, slik at skoler og t-banen er gjenåpnet. Unntakstilstanden ført til økt bruk av hjemmekontor og til en del avlyste arrangement, deriblant den årlige Energidialogen mellom Norge og EU. EU-lederne hadde lommene fulle av penger da de møttes med Tyrkia for å be om hjelp til å håndtere flyktningestrømmen.

På et slikt dramatisk bakteppe har ikke EUs første fremdriftsrapport for Energiunionen, eller presentasjonen av indre marked strategi fått større oppmerksomhet. Også lanseringen av Camerons krav til EU for fortsatt medlemskap i forkant av en britisk folkeavstemning, forsvant litt i støyen av Paris-angrepet. Samtidig har EU-tyrkisk samarbeid fått fornyet aktualitet, og helgens toppmøte diskuterte hvordan Tyrkia kan hjelpe EU med håndtering av flyktningestrømmen. I dag går også startskuddet for COP21, klimatoppmøtet i Paris hvor verdens land skal forsøke å bli enige om en global klimaavtale.

På kontoret har vi måttet avlyse ERRIN-seminaret om H2020-utlysninger på energi, men har ellers stort sett kunnet arbeide tilnærmet normalt. Vi er i dialog med kontorets medlemmer omkring prosjektsamarbeid og H2020-utlysninger, har bistått Stavanger kommune med iCapital-søknad, utarbeidet utkast til Handlingsplan 2016-2017 samt startet forberedelsene til neste DG Energy-besøk som finner sted 27.-29. januar. Vi har dessuten tatt imot Europabevegelsen og Rogaland Nei til EU.

Direktøren foretar hjemmebesøk i forbindelse med seminar om EU-programmer på Bryne 10. desember og Styremøte i Stavangerregionens Europakontor 11. desember.

Neste nyhetsbrev kommer i januar – god jul! 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp