Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mars 2017


Kjære medlemmer,

EU skjerper knivene før forhandlingene med Storbritannia, og sjefsforhandler Barnier varsler at det kan bli dyrt for landet å melde seg ut. Uvissheten råder, og Stavangerregionens Europakontor får jevnlig henvendelser fra britiske kolleger som søker råd og erfaringer fra et annet «utenforland». I går lanserte Juncker-kommisjonen en melding om fremtiden for det gjenværende EU27, der det skisseres fem scenarier med varierende grad av integrasjon og variasjon mellom medlemmene. Meldingen er nå ute til høring, og EUs statsledere skal diskutere den under rådsmøtet i forbindelse med 60-årsmarkeringen for Roma-traktaten nå i vår.

Stavangerregionens Europakontor har deltatt i ERRINs arbeidsgrupper for henholdsvis energi, helse og smartby denne måneden. Vi har hatt møter med SIU om Erasmus+, med KS om innovative anskaffelser og er godt i gang med planlegging av både Open Days og sommerens delegasjonsbesøk fra DG Energy. Vi har tatt imot Stavanger katedralskole, deltatt på mottakelse med stortingspolitikere og møtt næringsaktører fra Stavangerregionen fra Innovasjon Norges FRAM-prosjekt. Vi har også assistert Stavanger kommune i arbeidet med et H2020-prosjekt om innovative anskaffelser. 

Det er avviklet hjemmebesøk i forbindelse med arbeidsgruppemøte (Risavika 21. februar) og seminar med besøk fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor der hensikten var å knytte kontakter med regionens helseaktører for fremtidig prosjektsamarbeid.  Direktøren har deltatt i arbeidsmøte for utvikling av strategisk næringsplan samt i programmøte for Nordic Edge 2017.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke forbindelse med arbeidsgruppemøte som legges til Tysvær 22. juni under Utvandrerdagene. For øvrig minnes om at vårens styremøte kombinert med studiebesøk og der arbeidsgruppen deltar, finner sted i Brussel 24-25. april i forbindelse med sjømatmessen Seafood Expo Global.

Sist men ikke minst – vi er glade for å ønske velkommen vår nye trainee Håkon Kvissel Ohren som skal arbeide ved kontoret ut juni 2017.

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp