Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

november 2016


Kjære medlemmer,

Da EU-lederne ikke trodde verden kunne bli stort mer urolig, ble de vantro tilskuere til at Donald Trump ble valgt til president i USA. Med dette er blant annet TTIP-forhandlingene (Transatlantic Trade and Investment Partnership) lagt på is, klimaforhandlingene truet, fredsforhandlingene i Syria satt i spill og felles front mot Putins annektering av Ukraina er en saga blott. I tillegg er NATO-landene usikre på fremtiden og den voksende populismen i Europa har fått ny næring. I Østerrike ligger en høyreradikal nasjonalist an til å bli ny president, i Bulgaria vant den russiskvennlige kandidaten presidentvalget nylig, og mye står på spill når tyskerne, franskmennene og nederlenderne, som alle har voksende høyrepopulistiske protestpartier, går til valg fremover.

EU og USA har tette bånd, og EUs utenriksministre møttes ekstraordinært for å diskutere følgene av det amerikanske presidentvalget.  At EUs strategi for økt militært samarbeid ble presentert nylig, er dog tilfeldig.  Kommisjonspresident Juncker lanserte ideen i sin 10-punktsplan allerede da han tiltrådte. Støy og uro til tross, EU-prosjektet ruller som vanlig vider. Denne måneden har EU har presentert en strategisk plan for eurosonen, en melding om bærekraftig havforvaltning, og 30. november lanserte Europakommisjonen en omfattende energipakke som blant annet inkluderer forslag om 30% reduksjon av EUs energiforbruk innen 2030. Denne såkalte Vinterpakken er EØS-relevant og vil påvirke Norge og norske aktører på forskjellige måter. 
 
På kontoret har vi startet planleggingen av 2017 og forberedt besøk fra regionen i forbindelse med årsmøte i EUs innovasjonspartnerskap for helse (Brussel, 5-8. desember). Her deltar blant annet varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe. Videre har vi deltatt i frokostseminar med klimaminister Helgesen, møter i regi av ERRIN og helsenettverket CORAL, samt med Bufdir om EUs program Aktiv Ungdom.
 
Vi i arrangert seminar om EUs kulturprogram i Stavanger med god deltakelse og avholdt møte med regionens helseaktører for å diskutere hvordan samordne innsatsen regionalt og europeisk med målsetting om å hente hjem EU-prosjekt. I forbindelse med hjemmebesøk ble det i tillegg til kulturseminar og møte med helseaktører gjennomført arbeidsgruppemøte (Egersund 10. november). Direktør og Europarådgiver deltok dessuten i Greater Stavangers årskonferanse.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke 8. Ta kontakt dersom du ønsker å møtes. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp