Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

august 2015


Kjære medlemmer,

I ly av sommeren er det endelig landet en avtale mellom Hellas og kreditorene. Med dette er på langt nær Hellas’ problemer løst, og den lange og til dels pinefulle prosessen har resultert i at gjelden er mye større enn opprinnelig og de økonomiske utsiktene fortsatt dystre. Flyktningkrisen har tatt over førsteplassen på EUs dagsorden. Etter hvert som stadig flere enkeltland føler at de ikke håndterer flyktningestrømmene på egenhånd, øker muligheten for at Kommisjonens forslag om et felles europeisk kvotesystem kan bli en realitet. Terrorforsøket på toget mellom Brussel og Paris har også bidratt til at enkelte ønsker grensekontroll tilbake.

På kontoret er vi i gang med planleggingen av høstens arrangement. Vi har hatt økonomiavdelingen i Rogaland fylkeskommune på studiebesøk denne måneden, i september kommer IVAR, i oktober Lyse. Kontoret har videre arbeidet med planlegging og promotering av Nordic Edge Expo og med utviklingen av tre arrangement i forbindelse med årets Open Days. Vi forbereder oss dessuten på kommende H2020-utlysninger og er blant annet medarrangør av et Smart Cities-prosjektverksted i regi av ERRIN-nettverket. SrE inngår også i Horisont Vest-nettverket som nylig har avviklet sitt første seminar (med utgangspunkt i maritime næringer) i en rekke på fire (maritimt, helse, energi, mat). 

Husk også å sjekke kalenderen vår på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig.

Gikk du glipp av forrige nyhetsbrev under sommerferien? Du kan lese dette her. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp