Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

juni 2016


Kjære medlemmer,

Etter mye spenning i forkant av folkeavstemningen om fortsatt britisk medlemskap i EU, er det klart at Storbritannia avvikler sitt EU-medlemskap gjennom 30 år. Dette får store politiske og økonomiske konsekvenser for Storbritannia, og EU-samarbeidet vil bli sterkt preget fremover av støy og uro, ikke minst fra høyrepopulistiske partier i land som Frankrike, Nederland, Danmark, Polen, Ungarn med flere, som også ønsker folkeavstemninger. EU-lederne og sentrale medlemsland som Tyskland og Frankrike er på sin side sin side opptatt av fortgang i prosessen, og signaliserer tydelig at det ikke blir noen tilgang til det indre marked uten aksept også av fri bevegelse av arbeidskraft. Dermed er det lite sannsynlig at Storbritannia går for en norsk variant av tilknytning til EU via EØS. Hva som skjer videre, vil påvirke hele Europa, Norge inkludert.

Juni har vært en usedvanlig hektisk måned også ved Stavangerregionens Europakontor. Vi har medarrangert ERRIN-seminar om Triangulum-prosjektet der blant andre Stavanger kommune bidro i programmet. Vi har også medarrangert ERRIN-prosjektverksted om helse der Klepp kommune var blant dem som presenterte prosjektide, og vært vertskap for prosjektmøte mellom Stavanger kommune og Eindhoven. SrE har deltatt i årets Nordsjøkonferanse, samt lagt til rette for fylkesvaraordførerens besøk i Brussel.  Vi har lagt til rette for møter mellom Lyse og EU-kommisjonen, hatt besøk fra Gjesdal kommune og IRIS, samt presentert smart-arbeidet vårt Vaasa kommune (Finland).

Hjemme i Stavangerregionen har vi arrangert Europanettverksmøte og miniseminar om EUs digitale agenda, samt hatt møter med Stavanger Universitetssjukehus. Direktøren ved kontoret har innledet om EU-dimensjonen Stavangerregionens omstillingsarbeid, i UDs årlige EØS-konferanse.
24. juni ble det avholdt Generalforsamling i Stavangerregionens Europakontor.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke 37, i forbindelse med møte i Arbeidsgruppen 15. september.

På grunn av ferieavvikling, kommer neste nyhetsbrev i august. I mellomtiden ønskes god sommer!
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp