Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

februar 2014Kjære medlemmer,

Foruten EUs nye klima- og energipakke og situasjonen i Ukraina, har man i Brussel denne måneden vært opptatt av Sveits’ folkeavstemning som gav flertall for å begrense innvandring fra EU. Reaksjonene fra EU sin side har vært sterke, og mye tyder på at sveitsiske myndigheter vil forsøke å komme seg rundt folkeavstemningen på en eller annen måte. Videre har ny jernbanepakke nettopp vært gjennom første runde i EU-parlamentet og Barosso har helt kaldt vann i årene på skottene ved å påpeke at alle EU-landene må stemme for et eventuelt skotsk EU-medlemskap.  Ellers gjør EUs ledere seg klar til nok et toppmøte i mars. Da står nemlig klima- og energipakken på dagsorden i tillegg til midtveisevaluering av EUs vekststrategi Europa 2020.

Stavangerregionens Europakontor har bistått Ellen Solheim (Krf) i CEMRs styremøte i Leiden og dessuten vært i Esbjerg i forbindelse med prosjektverksted samt møter mellom ordførerne i de tre europeiske byene i WECP. Februar har også budt på flere anledninger til å treffe norske politikere. Nylig deltok SrE i møte med alle statssekretærene og i mottakelse med fiskeri- og næringsminister Mæland. I neste uke er det møte med samferdselsminister Solvik-Olsen.

Nok et vellykket besøk fra EUs energieksperter er avviklet. Vi har laget besøksprogram for Sola kommune, lagt til rette for Fylkesutvalgets studiebesøk til Malmø/København/Skåne, og dessuten startet planleggingen av det forestående besøket fra styret i Haugaland Kraft. Det er avviklet arbeidsgruppemøte og hjemmebesøk denne måneden, og neste måneds styremøte er under forberedelse.

Videre fortsetter vi arbeidet med prosjektutvikling og EUs nye programperiode. Det er fremdrift i Smart Cities-søknaden og SrE har på forespørsel fra Stavanger kommune orientert om mulighetene i Horisont 2020 knyttet til offentlige anskaffelser. Sammen med Norges forskningsråd og EU-fagenheten for UiS/HSH/Polytec/SUS/IRIS/Misjonshøgskolen, planlegger vi dessuten seminar om mulighetene for kommunesektoren i H2020 og forbereder i skrivende stund neste Europanettverksmøte der tema vil være lærings- og finansieringsmuligheter knyttet til byutvikling.

Sist, men ikke minst: SrE har fått ny medarbeider.  Andreas Heskestad tar over hjemmesekretariatsfunksjonen etter Tone Grindland Gustafsson. Vi takker Tone for fremragende innsats for kontoret og ønsker Andreas hjertelig velkommen!

Neste hjemmebesøk finner sted i forbindelse med styremøtet 20. mars. Ta kontakt dersom du ønsker et møte. 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp