Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mars 2016


Kjære medlemmer,

Så kom terrorangrepene vi har ventet på her i Brussel. Påskens terroranslag har, i tillegg til menneskelig lidelse, resultert i hvis-bare scenarier der land skylder på hverandre, og Belgias fragmenterte politiske system blottlegges som til dels dysfunksjonelt. EUs ledere diskuterer hvordan de kan samarbeide bedre om etterretning, og Schengen er under ytterligere press. Migrasjonstoppmøtet tidligere i måneden resulterte riktignok i avtale om at EU kan sende migranter tilbake til Tyrkia mot at EU tar imot syriske kvoteflyktninger og dessuten betaler et større beløp i støtte. Men land som Polen og Ungarn er misfornøyde, særlig etter terrorangrepet.

Mars måned har vært kort på grunn av påsken, men vi har blant annet ferdigstilt søknaden om å arrangere seminar om sirkulær økonomi sammen med våre Open Days-partnere, og deltatt i planleggingen av prosjektverksted i regi av ERRINs helse-arbeidsgruppe (finner sted i juni). Videre har vi ferdigstilt program og sendt ut invitasjon til lynkurs for EU/EØS for nye folkevalgte, samt sluttført program for studiebesøk 25.-26. april for styre og arbeidsgruppe i Stavangerregionens Europakontor, i forbindelse med sjømatmessen i Brussel.

Neste hjemmebesøk er planlagt 25.-27. mai i forbindelse med i arbeidsgruppen og i Europanettverket. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp