Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

januar 2017


Kjære medlemmer,

EU-samarbeidet går inn i det nye året dypt preget av eksistensiell uro. Brexit har bidratt til å skadeskyte EU-samarbeidet, spørsmålet er om EU har fått banesår. Det er knyttet stor spenning til de Brexit-forhandlingene, men også til valgene i de toneangivende landene Tyskland og Frankrike. Alt dette skjer på et bakteppe av fortsatt geopolitisk uro og med en nyvalgt amerikansk president som så langt opptrer uforutsigbart. Mye står altså på spill i 2017. Samtidig fortsetter EU-samarbeidet å lansere fellesinitiativ på strategisk viktige områder. I desember kom den omfattende «Vinterpakken» om fornybar og energieffektivisering, og nylig ble initiativ knyttet til digitalisering og sirkulær økonomi, lansert.

Her i Brussel har vi fått hilse på Frank Bakke-Jensen, Norges nye EU/EØS-minister. Vi har lagt til rette for solid regional deltakelse i årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv & sunn aldring, der Stavangerregionen var blant 74 regioner som fikk tildelt status som referanseregion. På kontoret har vi avviklet planleggingsdager og tatt imot besøk fra Nordic Edge samt fra Greater Stavanger i forbindelse med møter i helsenettverket Coral.

Videre har vi deltatt i EUROCITIES forum for smartby og digitalisering (Knowledge Society Forum) og i smartbyseminar i regi av blant andre OASC (Open and Agile Smart Cities), og ytt prosjektbistand til Time og Gjesdal. Vi har deltatt i styremøte i ERRIN-nettverket, presentert kontorets arbeid for Innovasjonsavdelingen til Norges Forskningsråd, samt assistert i Stavanger kommunes partnerskapsøknad under EUs Urban Agenda-initiativ. Sist, men ikke minst, har vi i samarbeid med UiS rekruttert en trainee for kommende femmånedersperiode.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke 8, i forbindelse med arbeidsgruppemøte (Risavika, 21. februar) og møte om mulighetene for EU-samarbeid & finansiering innen helse, hvor også Sør-Danmark deltar (Ipark, 22 februar).

Godt nytt år! 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp