Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mars 2015


Kjære medlemmer,

Som forventet har Hellas fortsatt å dominere EUs dagsorden også denne måneden. Eurolandenes tålmodighet er tynnslitt, og stadig flere land antyder at de kan leve uten Hellas i eurosonen. Til tross for denne greske «hodepinen», fortsetter EU å levere på forskjellige politikkområder og nylig presenterte EU sine planer for en energiunion. Energiunionen er blant Juncker-kommisjonens topp-prioriteringer og prosjektet ble presentert som det mest ambisiøse siden etableringen av kull- & stålunionen i 1951. Målet er blant annet et integrert europeisk energimarked der energi blir en femte frihet ved siden av personer, varer, tjenester og kapital. Lykkes EU-landene med dette, vil det ha stor strategisk betydning.

Stavangerregionens Europakontor har hatt gleden av å arrangere styremøte og studiebesøk i Barcelona for styre og arbeidsgruppe. Tema for besøket var innovasjon med særlig fokus på smart cities og mulighetene som følger i kjølvannet av at både Barcelona og Stavanger begge har vunnet Smart Cities-fyrtårnsprosjekt. Kontoret har også vært aktivt involverte i utformingen av program for EU-delegasjonens Smart Cities-seminar 5. mai. Triangulum skal presenteres, og Lyse holder en innledning. Videre har IRIS og Gjesdal levert prosjektsøknad under ERA-NET Smart Cities-utlysningen, hvor også Lyse deltar. Kontoret har laget seminar for StorbyMarin i forbindelse med Seafood Expo (20-21. april) og fortsatt arbeidet med opplegg for lanseringen av Tram Experience og besøk av Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger kommune og styreleder i SrE. Vi har laget studieprogram for rådmann og lederteam i Stavanger kommune, samt engasjert oss i to Open Days-konglomerat for 2015, med henholdsvis blå vekst og transport som tema.

I forbindelse med arbeidsgruppemøte i Haugesund denne måneden, deltok også direktøren i strategimøte i regi av Haugaland Vekst. Hjemmebesøket inkluderte dessuten møte med Internasjonal gruppe i Rogaland fylkeskommune, og besøk i Time kommune. Neste hjemmebesøk finner sted i uke 21, i forbindelse med arbeidsgruppemøte i Sandnes (21. mai) og generalforsamling i Stavangerregionens Europakontor (22. mai)

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp