Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

februar 2016


Kjære medlemmer,

Migrasjon og Brexit preger EUs dagsorden og har vært tema for en uendelig lang rekke av toppmøter. Lite tyder på at flyktningsituasjonen får en snarlig løsning - snarere tvert imot. I Hellas er det i ferd med å utvikle seg en humanitær krise, blant annet på grunn av at flere land på Balkan samarbeider om å stoppe flyktninger fra å komme videre. Videre har Østerrike fått godkjent midlertidig stenging av grensene og Schengen henger i en stadig tynnere tråd.

Et mulig Brexit skaper også uro i EU-samarbeidet. Etter mye turbulens, ble Cameron og de øvrige EU-landene enige i et toppmøte nylig om en avtale som gir britene noen unntak. Det kan diskuteres hvor substansielle disse unntakene er, men det gir hvert fall britene noe å stemme over den 23. juni. EU har tross motgang på flere fronter, fortsatt arbeidet mot energiunionen - nylig presentert den såkalte «vinterpakken» som hovedsakelig er en gasspakke. Det spørs vel om EU er i ferd med å falle fra hverandre, men de mange parallelle utfordringene bidrar til at det knaker i sammenføyningene.

Representanter for SrE i Brussel har vært på to hjemmebesøk i februar. Tema for møter på Haugalandet med HSH og Haugaland Vekst har vært velferdsteknologi og helse-satsningen, og Haugesund kommunes internasjonale strategi. SrE har også invitert direktøren ved Eindhovens Brusselkontor til Stavanger i forbindelse med Nordic Edge-programarbeid og for diskutere prosjektideer med Lyse og Stavanger kommune.  I forbindelse med møte i Arbeidsgruppen i SrE, har direktøren også hatt møter med ordføreren i Stavanger, med UiS og med SUS. På invitasjon fra statsministeren, har kontoret deltatt i toppmøte om kunnskapsbasert fornyelse av offentlig sektor.

Videre er planleggingen av årets Open Days i gang, og vi er aktive innenfor ERRINs arbeidsgrupper for helse og smartby. Kontoret har tatt imot Stavanger katedralskole, Statsviterforeningen ved UiS, og hatt møte med kommunalråd Faret Sakariassen. Vi har støttet medlemmene i arbeidet med Interreg og H2020-prosjektideer knyttet til energi, anskaffelser, utdanning og klimatilpasning samt IoT og helse. Sistnevnte prosjekt har bidratt til den regionalt forankrede beslutningen om å søke om å bli «reference site» under EUs innovasjonsplattform for helse (EIP AHA) under ledelse av velferdsteknologiklyngen og Greater Stavanger.

Neste hjemmebesøk er planlagt 25.-27. mai.

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp