Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

september 2014


Kjære medlemmer,
 
I måneden som gikk har resten av bitene i puslespillet omkring EUs nye lederskap falt på plass. Italia og Mogherini har fått ansvaret for koordineringen av EUs utenrikspolitikk og polske Tusk tar over som president for Rådet. Juncker har dessuten presentert sine 27 kommissærer og deres ansvarsområder samt introdusert en styringsreform. I skrivende stund går vi inn i uken der samtlige kommissærer skal gjennom individuelle høringer i respektive komiteer i Europaparlamentet. Europaparlamentet skal også godkjenne en samlet Junckerkommisjon. Dersom alt går etter planen, starter den nye kommisjonen sitt arbeid 1. november.

Denne måneden har flere av regionens aktører vært i Brussel. Toril Nag, direktør i Lyse, har innledet i IKT-konferanse og flere representanter fra Lyse og Greater Stavanger deltok i konferanse og møter i regi av EUs Innovasjonsplattform for aktiv og sunn aldring. Kontoret har dessuten bistått kolleger fra Greater Stavanger med møter i forbindelse med den årlige energidialogskonferansen mellom Norge og EU.

Videre har Strand kommune sammen med Ryfylke IKS vært i Brussel i forbindelse med en prosjektsøknad (INTERREG), i likhet med forskjellige aktører i Rogaland fylkeskommune. Vi gleder vi oss over at medlemmene bruker kontorets fasiliteter og ser dessuten frem til å motta gjester hjemmefra i forbindelse med Open Days neste uke.

På kontoret har vi også laget program for EUs ambassadør til Norge sitt besøk til Stavangerregionen i oktober. Direktøren har deltatt i møte i UDs gruppe for tidlig varsling av EØS-saker, samt i årsmøtet i CPMR i Umeå, og dialog er innledet med EU-delegasjonen om mulige synergier omkring Stavangerukene på Brussels gastro-trikk neste år og den årlige sjømatmessen.

I september har det dessuten vært gjennomført hjemmebesøk som i tillegg til diverse møter med partnere, inkluderte møte i Arbeidsgruppen (Sandnes 10. september) samt Europanettverksmøte der både INTERREG og Smart Cities stod på dagsorden. Terje Gravdal, ny Europarådgiver fra 1. september, deltok også i hjemmebesøket. Neste hjemmebesøk finner sted i forbindelse med Impact Week og Greater Stavangers årskonferanse. 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp