Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

september 2016


Kjære medlemmer,

Brexit setter sitt preg på EU-samarbeidet for tiden. Britenes fravær på EU-toppmøtet i Bratislava nylig illustrerer splittelsen og nasjonalismen som preger et desillusjonert Europa. I sin årlige «State of the Union» -tale, uttrykte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker bekymring for en fragmentering av samarbeidet uten historiske sidestykke. I flere land mister etablerte partier fotfeste, inkludert i Tyskland der Merkel tapte i egen hjemstat til fordel for det nasjonalpopulistiske Alternative für Deutschland.

Samtidig fortsetter EU-samarbeidet å produsere politiske initiativ. TTIP-forhandlingene (Transatlantic Trade and Investement Partnership) skrangler videre til tross for folkelige protester og motstand fra Tyskland og Frankrike.  Nylig har handelsministre fra 12 land, inkludert Sverige, Danmark og Finland, skrevet under på et opprop til støtte for videre forhandlinger. En avfallspakke er under utrulling, det samme er iverksettingen av EUs digitale agenda og EUs energiunion.

Denne måneden har vi hatt gleden av å ta imot 20 representanter fra Stavangerregionen i forbindelse med Lynkurs i EU/EØS, som vi arrangerte sammen med KS og øvrige norske regionkontor. Vi er også stolte over at EFTAs årlige komitemøter ble lagt til Stavanger for å høre hvordan regionen ser mot EU og Europa i omstillingsarbeidet. Foranledningen til dette var kontorets innlegg om temaet i UDs årlige EØS-konferanse.

På kontoret merker vi pågang fra britiske kolleger som ønsker å forholde seg til mulige resultat av Brexit. Mange er dessuten interesserte i smartby-arbeidet vårt; vi har hatt møter, presentasjoner og svart på henvendelser fra blant andre Vaasa (FI), Sarpsborg, Akershus FK, det nasjonale smartby-nettverket (koordinert av NTNU og finansiert av NFR) samt Kontrollutvalgene på Vestlandet.

Videre arbeider vi med helse. Kontoret har vært vertskap for møte i helsenettverket Coral, og vi planlegger et informasjons- og dialogmøte med helseaktørene i Stavangerregionen blant annet for å koordinere og mobilisere omkring Stavangerregionens nyvunne status som såkalt «Reference Site» innenfor EUs innovasjonspartnerskap for helse (UiS, 8. november).

For øvrig er siste forberedelser unnagjort for Open Days og vi er godt i gang med planleggingen av seminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa (Stavanger 11. november). Vi har også hatt spennende møter om prosjektideer, med både Tysvær kommune og Magma UNESCO Global Geopark.

Direktøren gjennomførte hjemmebesøk i forbindelse med møte i møte i Stavangerregoinens Europakontors arbeidsgruppemøte. Neste hjemmebesøk er planlagt i uke 45, i forbindelse med Greater Stavangers årskonferanse, møte i arbeidsgruppen samt diverse seminarer.

Sist men ikke minst, Nordic Edge Expo går som kjent av stabelen i Stavanger 6.-7. oktober – her håper vi å se flest mulig av dere!

Du finner mer informasjon om kommende arrangementer i kalenderen på kontorets hjemmeside.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp