Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

august 2016


Kjære medlemmer,

Sommermånedene har vært preget av en rekke dramatiske hendelser, fra terrorangrep i Frankrike og Tyskland til kuppforsøk i Tyrkia. Videre avventer Storbritannia aktivering av artikkel 50 om utmelding av EU, og i Spania forsøkes det på nytt å danne regjering for å unngå en tredje valgrunde. EUs migrasjonsavtale med Tyrkia gjelder fortsatt, men Ankara insisterer på visumfrihet innen november.

August er sommerferiemåned i Brussel, men det har likevel skjedd en hel del. Det har vært betydelig interesse fra partnerne rundt flere prosjektinvitasjoner og Lyse er partner i det største norsk-ledete energiprosjektet finansiert under Horisont 2020 noensinne -Invade. Videre er Stavangerregionen tildelt status som såkalt «reference site» innen EUs innovasjonspartnerskap for helse  (EIP AHA), en anerkjennelse som gjør regionen mer attraktiv for prosjektsamarbeid og gir inngang til nye møteplasser i EIP AHA. Kontoret har dessuten møtt EU-delegasjonen til Wales, som ønsker å lære mer om Norge og norske regioners tilknytning til EU, og det kommer stadig lignende forespørsler.

Planleggingen av høstens aktiviteter er i gang. De siste detaljene rundt Lynkurset i EU/EØS for folkevalgte med 120 påmeldte, er snart på plass. Opplegget rundt Open Days 2016, der SrE er medarrangør av både workshop og medlemsseminar, likeså. Som forberedelse til CORAL-nettverksmøte i september, er en kartlegging av partnernes interesser helseutlysninger under Horisont 2020 i gang.  I november planlegger vi seminar om EUs Kulturprogram sammen med fylkeskommunen, Kulturrådet og EUs delegasjon til Norge.

Kontoret deltar under ONS 2016, og har hatt møter med flere partnere i løpet av uken. Neste hjemmebesøk er planlagt i forbindelse med møte i Arbeidsgruppen 14. september.

Gikk du glipp av forrige nyhetsbrev i sommer? Du finner dette på kontorets hjemmeside. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp