Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

desember 2017


Kjære medlemmer,

Det går mot jul, også her i Brussel.  

EUs ledere kan ta juleferie med et lenge etterlengtet gjennombrudd i Brexit-forhandlingen - Rådsmøtet 15. desember vil nemlig konkludere med at man er kommet langt nok i skilsmissen (budsjett, irskegrensen, EU og Storbritannias borgere) til at diskusjonen om fremtidig tilknytning og handelsavtale kan starte. 

Samtidig fortsetter EU27 å samarbeide tettere; i det samme rådsmøtet vil EU nemlig vedta pakken om fordypning av euro-samarbeidet som blant annet åpner for en europeisk finansminister og et europeisk pengefond. Rådsmøtet vil også diskutere migrasjon, sosialpolitikk og hvordan finansiere klimakutt, med oppspill fra Macron’s klimamønstring i Paris nylig, der også Erna Solberg deltok. Videre fortsetter Kommisjonen å rulle ut Energiunionen, nå senest med en omfattende mobilitetspakke. EU vil gå inn i det nye året under Bulgarsk formannskap.

På Stavangerregionens Europakontor har vi arrangert dialogmøte med regionens helseaktører (Helsehuset, Stavanger, 30. november), seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 i smartarbeid (Randaberg 1. desember), samt det tredje møtet i serien Smart Stavangerregion sammen med Greater Stavanger (Gjesdal 29. november).

Videre har vi hatt representanter fra UiS, Validé og SUS på studiebesøk i Brussel i forbindelse med ERRINs prosjektverkstedsuke og Kommisjonens infodag om H2020 og smartby. Vi har også møtt Høgskolen på Vestlandet som var i Brussel på todagers studiebesøk i forbindelse med Kommisjonens infodag H2020 og helse.  Videre har vi deltatt i møte med Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet (Brussel 5. desember) og den nye EØS- og EU-ministeren Marit Berger Røsland (Stavanger 4. desember), samt i ERRINs årsmøte og i ERRINs arbeidsgruppe for smartby som vi leder sammen med fire andre regioner.

Det er dessuten gjennomført styremøte, der handlingsplanen for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 ble vedtatt, og arbeidsgruppemøte (Sola 6. desember). Vi har også sett regionen få tildelt ARENA-klynge på smartby – hatten av for Nordic Edge sekretariatet som har ledet søknadsarbeidet!

Neste hjemmebesøk finner sted 27.-28. februar i forbindelse med fylkesutvalgsmøte og avvikling av arbeidsgruppemøte.

Fortsatt god førjul!




Heidi Kristina Jakobsen
Direktør Stavangerregionens Europakontor
 
God jul fra Stavangerregionens Europakontor!

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp