Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

oktober 2014


Kjære medlemmer,

Oktober har vært en begivenhetsrik måned for EU. Etter utskiftning av en kommissær med påfølgende omrokkeringer, har Juncker fått godkjent sitt kollegium med virkning fra 1. november. Videre har EUs ledere blitt enige om en klima- og energipakke 2030 som er omtrent like fleksibel som den er ambisiøs - avtalen er et klassisk EU-kompromiss som reflekterer medlemslandenes til dels svært ulike interesser. Man er blitt enige om mål på utslipp, energieffektivisering, fornybar og overføringskapasitet, samtidig er ikke målene nødvendigvis bindende, og man skal dessuten vurdere hele pakken i etterkant av klimamøtet i Paris 2015.

Og så har Stavanger blitt smartby-laboratorium!!! Gjennom Triangulum-prosjektet er Stavanger, Eindhoven og Manchester tildelt omring 200 millioner kroner til pilotering av smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT.  Prosjektet er finansiert under Horisont 2020-programmet, og suksessen har generert stor interesse og mange presseoppslag. Vi arbeider med å skape muligheter i kjølvannet, i form av profilering og nye prosjekter.

Open Days er avviklet, med solid deltakelse fra Stavangerregionen. SrE var medarrangør av to seminar, der Klepp kommune holdt innlegg i om innovative løsninger på demografiutfordringer og Gjesdal kommune presenterte ideen til et Horisont 2020-prosjekt. Kontoret har også bistått Gjesdal med partnermøter og Lyse i forbindelse med partnersøk. Vi har deltatt i H2020-prosjektmøte om støtte til åpen innovasjon i SMBer, der Høgskolen Stord/Haugesund og IRIS er involvert. Sandnes kommune har nappet på et partnersøk vi har formidlet og er i dialog med en svensk kommune om utdanningsprosjekt. Det skjer mye på prosjektutviklingsområdet – det er vi glade for!

Videre har Risavika havn deltatt i konferanse om bærekraftige fraktmønstre, og kontoret har representert Lyse og Greater Stavanger på den offisielle lanseringen av EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn.  Kontoret er medarrangør og forbereder seminar i Stavangerregionen om SMB-instrumentet, og om INTERREG/H2020, begge deler i november.

Direktøren har deltatt under CPMRs 42. årskonferanse og dessuten vært på hjemmebesøk i forbindelse med Stavanger Impact Week og Greater Stavangers årskonferanse, og hatt møter med bl.a. UiS og Arena-klyngen. Neste hjemmebesøk finner sted i forbindelse med arbeidsgruppemøte 25. november. 
 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp