Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mai 2014Kjære medlemmer,

Det har vært en rolig periode i Brussel etter at Europaparlamentet stengte i midten av april for å drive valgkamp. Ukraina er fremdeles på dagsorden og Kommisjonen fortsetter sitt å arbeide, men ingen saker har blitt behandlet i Parlamentet. Hvordan inntoget av EU-skeptiske partier vil påvirke arbeidet i det nye parlamentet og utnevningen av den neste Kommisjonspresidenten, er det store samtaleemnet i Brussel.

I skyggen av Parlamentsvalget, har vi på kontoret arbeidet med å legge til rette for prosjektdeltakelse for regionens aktører og denne måneden har vi sett H2020 satsningen bære de første fruktene. Smart Cities & Communities fyrtårnsprosjekt-søknaden er vel i havn etter stor innsats i Stavangerkonglomeratet (Greater Stavanger, Stavanger kommune, Lyse, UiS og fylkeskommunen). I kjølvannet av dette, er Stavanger kommune og UiS blitt invitert med i flere smart cities-relaterte prosjekt. SrE har dessuten brukt tid på mobilisering rundt EUs innovasjonsplattform for Smart Cities & Communities, en nettverks- og læringsarena med stor relevans for hele medlemsmassen.

Videre har kontoret arrangert studiebesøk for styret i Haugaland Kraft, laget program for sommerens DG Energybesøk som denne gangen inkluderer Haugalandet, samt startet planleggingen av Open Days 2014.

Neste hjemmebesøk er i uke 24, i forbindelse med møte i arbeidsgruppen (Eigersund 10. juni).

 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp