Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

september 2013Kjære medlemmer,

Brussel er i gang igjen etter sommeren. Parlamentet har startet opp arbeidet igjen og råds- og toppmøter er under oppseiling. Selv om det er valgår, og det i prinsippet ikke lanseres nye initiativ, er det som vanlig mye som skjer.

På kontoret er vi igjen fulltallige og har også nylig flyttet til Nordic House. I øyeblikket forberedes deltakelsen i Open Days, samt besøk av Tysvær kommune og Arkivet i Stavanger kommune. Kontoret koordinerer også regionens innspill til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014.

Vi arbeider videre med oppfølging av medlemskapet i innovasjonsplattformen for aktiv og sunn aldring og med innholdet i det første møtet i Europanettverksmøtet. Og i forbindelse med at EUs nye programperiode for 2014-2020 er under utrulling, tilbyr vi dessuten en rekke informasjonsseminarer for medlemmene i høst – og dere oppfordres herved til å benytte dere av disse!

Denne høsten er det også flere jubileer. I tillegg til vårt eget 20-årsjubileum, feiret Vest-Norge kontoret 10 år i sommer, og KS og NHO feirer henholdsvis 20 og 40 års tilstedeværelse i Brussel i løpet av høsten.

Neste hjemmebesøk finner sted rundt 10-12. desember – ta kontakt om du ønsker et møte med kontoret.

 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp