Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

oktober 2013Kjære medlemmer,

Siden sist har det vært avviklet toppmøte for EUs stats- og regjeringsledere. Storpolitikken dominerte møtet, men samtidig var digitalisering høyere på EUs politiske dagsorden enn noen gang før.

Open Days er avviklet med deltakelse fra Lyse, fylkeskommunen, HSH og Greater Stavanger. Tysvær kommune og Sentralarkivet i Stavanger har vært på besøk og bl.a. gitt oss i oppdrag å spane på programmer og prosjektsamarbeid knyttet til henholdsvis Cleng Peerson-arven og fulldigitalisert arkiv. Det første møtet i Europanettverket avviklet og behovet for gjensidig dialog og informasjonsutveksling bekreftet.

SrE har på vegne av regionen levert innspill til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014. SrE har dessuten fått til et møte med Vidar Helgesen, den nye norske EU-ministeren, når han besøker Brussel den 19.-20. november.

Videre arbeider vi med oppfølging av medlemskapet i innovasjonsplattformen for aktiv og sunn aldring og håper at riktige mange av regionens aktører deltar i ERRINS prosjektverksted på helse/IKT området 10. desember. Vi fortsetter også arbeidet med å involvere regionale aktører i prosjektarbeid omkring Smart Cities utlysningen i Horisont 2020 (IKT7energi/transport), blant annet på bakgrunn av en henvendelse fra Eindhoven.

I forbindelse med at EUs nye programperiode for 2014-2020 er under utrulling, tilbyr vi informasjonsseminarer for medlemmene i høst – dere oppfordres herved til å benytte dere av disse!

Sist, men ikke minst, er det snart 20-årsmarkering for SrE. Vi arrangerer seminar og mottakelse 6. november og håper på fullt hus og stormende jubel!

Neste hjemmebesøk finner sted rundt 10-12. desember – ta kontakt om du ønsker et møte med kontoret.


 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp