Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

januar 2013Finans- og gjeldskrisen er stabilisert og euroen foreløpig reddet. Innenfor EU-samarbeidet kan man nå fokusere på den økonomiske delen av krisen preget av negativ vekst og økende arbeidsledighet.

2013 ser ikke ut til å bringe de store overskriftene for EU – noe som i seg selv fortjener en aldri så liten overskrift. Nødvendige grep er tatt slik at finanskrisen foreløpig er under kontroll. Det er også godt håp om at EU-landene klarer å komme til enighet om langtidsbudsjettet 2014-2020 i løpet av toppmøtet i februar. 

Krisen er selvsagt ikke over – situasjonen i Hellas er fremdeles kritisk, den finansielle situasjonen på Kypros skaper hodebry og hvem vet hva vårens valg i Italia kan bringe? Likevel er den verste brannslukkingen over, og EU kan i større grad konsentrere seg om den enorme oppgaven det er å øke konkurransekraften, skape vekst og sårt trengte arbeidsplasser i Europa.

Dette arbeidet finner blant annet sted innenfor rammen av Europa 2020-strategien der målet er å skape smart, grønn og inkluderende vekst med fokus på innovasjon og entreprenørskap. EU-landene er enige om felles mål innen FoU, utdanning, sysselsetting, klima/energi samt fattigdomsreduksjon, og på EU-nivå er flere såkalte flaggskipsinitiativ lansert. Samfunnsproblemer knyttet til eksempelvis demografi eller klima/energi skal løses og arbeidsplasser skapes, ved å bringe sammen næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter – en veletablert arbeidsmetode i Stavangerregionen.

Alle EU-initiativ skal bidra til strategiens mål - også de forskjellige programmene som lanseres i begynnelsen av 2014. Hele 85 milliarder euro er foreslått satt av til forsknings- og innovasjonsprogrammets Horisont 2020 som har fokus på vitenskap, industriutvikling og samfunnsutfordringer og som inkluderer energieffektivisering og fornybar. Videre lanseres COSME, et program for konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter, der det blant annet legges til rette markedstilgang utenfor EU. Innenfor begge disse programmene er det store muligheter for næringslivet i Stavangerregionen, alene og i samarbeid med myndigheter og FoU-miljøer.

EU vil også forsøke å fremme vekst gjennom å styrke det indre marked det kommende året, og blant annet knytter det seg spenning til revideringen av anskaffelsesreglene revideres som finner sted i løpet av året. EU vil dessuten fremme en aktiv handelspolitikk globalt, med mulig lansering av forhandlinger med USA og Japan. Siden 2013 er det siste året i den parlamentariske mandatperioden, vil få nye initiativ lanseres. Dog kommer Kommisjonen til å revidere målene for klima- og energipolitikken etter 2020 i løpet av året. Og akkurat det kan være vel verd å følge med på for næringslivet i Europas energihovedstad!

 
Irland ny ordförande i EUs ministerråd
Irland tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd efter Cypern den 1 januari 2013.Den irländska regeringen har fastställt att landet under sitt ordförandeskap kommer att satsa på att säkra ekonomisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen.

2013 - Europaåret för medborgarna
2013 har blivit utsett till Europaåret för medborgarna. Syftet med året är primärt att lyfta fram de rättigheter som EU medborgare har. Målet är också att ta reda på vad EU-medborgarna vill ha ut av EU och hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

EU lanserer offentlig høring om regionalstøtte
Kommisjonens nye forslag til retningslinjer kan få følger for den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge.

EU vil ha flere entreprenører
9. januar lanserte Europakommisjonen en handlingsplan for å økte antallet entreprenører i Europa.

Bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014!
EUs Regionkomite oppfordrer Europas regioner til å delta i konkurransen om å bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014. En jury vil velge ut tre vinnerregioner som presenteres i en seremoni sommeren 2013.

På gång på energiområdet
Energipolitiken kommer att placeras högt på EU:s agenda under år 2013. Ny lagstiftning ska implementeras och nya lagförslag och rapporter kommer att publiceras. Norska EU delegasjonen har skrivit om energiåret 2013.

Hva slags rolle får gassen i EUs fremtidige energimiks?
Kanskje får vi svaret når den første EU-norske energikonferansen går av stabelen i Brussel 5. mars.

Gastronomisk Institutt + Institut Paul Bocuse = Sant
Frankrikes beste hotell- og restaurantfagskole Institut Paul Bocuse i Lyon formaliserer samarbeidet med NCE Culinology, Gastronomisk Institutt og Universitetet i Stavanger. Avtalen ble undertegnet i Lyon i går kveld.
EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring - ny utlysning, frist 28. februar
EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring har vist seg umåtelig populær blant europeiske aktører og Europakommisjonen åpner nå for at flere kan søke om å få delta. Fristen er 28. februar.

Aktuella utlysningar
Aktuella utlysningar inom EUs forskningsprogram, kulturprogram samt ungdomsprogram.

Partnersök-EUs hälsoprogram
Rehabilitering av stroke patienter, ett projekt inom EUs hälsoprogram.

Partnersök- Comenius
Sagor och Legender, ett projekt inom Comenius programmet
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp