Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mai 2016


Kjære medlemmer,

Etter sedvanlig tautrekking og forhandlinger på overtid, kom Hellas til enighet med den såkalte «troikaen» Pengefondet (IMF), Den europeiske investeringsbanken (EIB) og långiverne i EU, slik at landet får de lånene de trenger for å betale gjeldsavdrag. Østerrike har fått sin første grønne president, som vant valget på målstreken foran Frihetspartiet. Europakommisjonen har lagt frem ny digital pakke om e-handel, og vi holder pusten foran den skjebnesvangre Brexit-avstemningen 23. juni.

På kontoret har vi deltatt i vårt første møte i helsenettverket CORAL der Stavangerregionen nylig er blitt medlem. I kjølvannet av det avlyste EØS-kurset for nye folkevalgte, er det utarbeidet alternative program for fylkesvaraordfører i Rogaland fylkeskommune, samt for Lyse-representant. Vi har tatt imot grupper fra henholdsvis Skedsmo, Malmø og Gøteborg kommuner som ønsker å lære om smartarbeidet vårt, og har deltatt på årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer sammen med blant annet Stavanger kommune og Lyse.

Direktøren har vært på hjemmebesøk i forbindelse med møte i arbeidsgruppen i SrE, og Europanettverksmøte med smarte byer og bygder som tema. Kontoret har lagt til rette for besøk til Lyse av IKT-råd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, som inkluderer et åpent møte om EUs digitale agenda 9. juni. Kontoret vil delta i programmet. Vi har takket av Anna-Marie Antonius etter solid innsats i Arbeidsgruppen gjennom 7 år, og dessuten ønsket Sondre Myge Haugland velkommen som intern den neste måneden.

Neste hjemmebesøk av noe lengde, finner sted i forbindelse med arbeidsgruppemøte 15. september.

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp