Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Povodom Svjetskog dana jabuka 20. listopada 2016. u galeriji Općine Sveti Martin na Muri otvorena je Izložba starinskih i novih sorti jabuka u organizaciji Udruge voćara, vinogradara i povrćara Sveti Martin na Muri, a u suradnji sa LAG-om Međimurski doli i bregi te Savjetodavnom službom. 
Više pročitajte ovdje.
LAG Međimurski doli i bregi je u suradnji sa udrugom Zora i Savjetodavnom službom u utorak 18. listopada 2016. godine organizirao predavanje na temu „Dopunske djelatnosti na OPG-u i mjere ruralnog razvoja“. 
Više pročitajte ovdje.
Sudjelovalo smo na jesenskoj manifestaciji Dani zahvalnosti u Nedelišću, čiji je organizator po trinaesti puta Turistička zajednica Općine Nedelišće. Dani zahvalnosti održani su u subotu, 15. listopada 2016. godine na MESAP-u u Nedelišću.
Više pročitajte ovdje.
U četvrtak 06. listopada 2016. godine održana je međunarodna radionica „LEADER međunarodne suradnje“. Radionica je održana u Koljnofu (Mađarska), a koordinirana je od strane predstavnica LAG-a „Alpokalja – Fertő Táj“ i LAG-a “A Bakonyert”. 
Više pročitajte ovdje.
Nakon provedenog 2. fotografskog natječaja “Moji doli i bregi” koji je trajao od 16. svibnja do kraja kolovoza, objavljeni su rezultati. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Sajam MESAP Jesen,19.11. - 20.11.2016. u Nedelišću
Gulašijada 2016., 12.11.2016. u Svetom Martinu na Muri
Martinje u Štrigovi (Međimurska vinska cesta), 11.11.2016. u Štrigovi
Martinje 2016., 11.11.2016. u Svetom Martinu na Muri
Biciklistička akcija “Putovnica sretnih 13”, do 05.11.2016. u Nedelišću
11. Međunarodni voćarski sajam, 4.11 - 5.11.2016. u Donjem Kraljevcu

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” - rok je 27. listopada 2016., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” - rok je 15. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” - rok je 15. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« - rok je 22. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.

OTVORENI NATJEČAJI

Natječaj za operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Prihvatljivi korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore iznosi od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Rok za prijavu: 27.10.2016.
Pogledaj natječaj

Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova, Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije objavio je Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine.Ukupna visina izravnih troškova predviđenih aktivnosti iznosi najviše 4.939.800,00 kuna.
Rok za prijavu: 03.11.2016.
Pogledaj natječaj

2. rok za podnošenje projektnih prijava i manje izmjene natječajne dokumentacije - Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da kao prijavitelj možete prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva.
Rok za prijavu: 14.11.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 8.6., operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”

Korisnici: šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima. Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi. Potpora do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 15.11.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”

Korisnici: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi. Potpora do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 15.11.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ za provedbu podmjere 8.6., operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

Korisnici: šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća; jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja. Prihvatljivi troškovi: marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi. Potpora do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 22.11.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama: manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta).
Rok za prijavu: 23.11.2016.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenoga s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. 
Rok za prijavu: 01.12.2016.
Pogledaj natječaj

"Pokreni nešto svoje"

Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećima, društvenim poduzećima u nastajanju, inovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom ili poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na poslovanje, društvo i/ili okoliš. Za sufinanciranje projekata osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 400.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti maksimalne vrijednosti do 100.000 kuna
Rok za prijavu: 12.12.2016.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2016. GODINU

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za prijavu: 15.12.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ "Inovacije novoosnovanih MSP"

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.
Rok za prijavu: 31.12.2016.
Pogledaj natječaj

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4, ili 5 zvjezdica. 
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Rok za prijavu: 31.12.2016.
Pogledaj natječaj

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. 

Otvoren do 31.12.2016.

Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PODUZEĆA "KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP"

Osnovni cilj ovog Poziva je ojačati regionalnu konkurentnost kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Sredstva su namijenjena poduzetnicima mikro, male i srednje veličine kako bi potaknuli stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, te za održavanje i povećanje zaposlenosti, prodaju na inozemnim tržištima i usvajanje novih rješenja i tehnologija. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, malo i/ili srednje veliko poduzeće koje djeluje pojedinačno. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300 tisuća kuna, dok ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30 milijuna kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

Razvoj poslovne infrastrukture (KK.03.1.2.01)

Predmet: ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture. Prihvatljivi prijavitelji su: Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i Poduzetničke potporne institucije u javnom ili privatnom vlasništvu. Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 HRK dok je najveći iznos 20.000.000,00 HRK. 

Rok za prijavu 31.12.2016.

Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%

Rok za prijavu 31.12.2016.

Pogledaj natječaj

Energetska obnova više-tambenih zgrada

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova više-stambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u više-stambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove više-stambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih. 

Rok za prijavu 16.1.2017.

Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 10/16 dovršen je 24.10.2016.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp