Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi održala je svoju 6. sjednicu Skupštine 16. prosinca 2015. godine u konferencijskoj dvorani Termi Sveti Martin. Sjednici je prisustvovalo 60-tak predstavnika članova Skupštine s gostima. ​Više pročitajte ovdje.
LAG je 10. prosinca 2015. održao prvi krug besplatnih konzultacija za sve zainteresirane nositelje projektnih ideja i projekata s ciljem usmjeravanja projektnih ideja i pomoći u ispunjavanju obrasca za prijavu projekata za bazu koja se radi u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a.Više pročitajte ovdje.
Na inicijativu hrvatskih LAG-ova u Ljutomeru je 08. i 09. prosinca 2015. održana radionica „Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu izrade Lokalnih razvojnih strategija“ koju su vodili predstavnici LAS-a Prlekija. Radionici su prisustvovali hrvatski LAG-ovi među kojima i LAG Međimurski doli i bregi.Više pročitajte ovdje.
POZIV NA VOLONTIRANJE U LAG-u MEĐIMURSKI DOLI I BREGI za radno mjesto Asistent u organizaciji i provođenju aktivnosti LAG-a.
Priključite se radu Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi i steknite novo iskustvo!
Više pročitajte ovdje.
LAG radi na novoj Lokalnoj razvojnoj strategiji do 2020. godine, kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. U tu svrhu održali smo drugu radionicu 30. studenog u Svetom Martinu na Muri. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Koncert ‘Anđeli pjevaju’, 26. prosinca u 17 sati u Lopatincu
Plesna čarolija Mažoretkinja Nedelišća, 27. prosinca u 17 sati u Nedelišću
Božićni koncert Pjevačkog zbora Strahoninec, 27. prosinca u 18 sati u Strahonincu
Humanitarni koncert "Naši za naše 2015. godine", 27. prosinca u 19 sati u Gornjem Mihaljevcu
Advent u Štrigovi, 04.12.2015. - 06.01.2016. u Štrigovi
Advent u gradu rudara, 04.12.2015. - 31.12.2015. u Murskom Središću

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016. NATJEČAJ za preuzimanje
PRAVILNIK za preuzimanje
  • Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 7. prosinca 2015. do 7. lipnja 2016.NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor voća i povrća
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016. godine. NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor svinjogojstva i peradarstva
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016. godine. NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1.Potpora mladim poljoprivrednicima
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015. godine. NATJEČAJ za preuzimanje
PRAVILNIK za preuzimanje

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POKRENUT e-Obrt – APLIKACIJA ZA INTERNETSKU REGISTRACIJU OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Više saznajte ovdje.
E-ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERSKIH UDRUGA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
E-alat razvijen je kako bi se udrugama, tijelima javne vlasti i privatnim poduzećima zainteresiranima za razvoj suradnje i provedbu projekata olakšao pristup u pronalaženju partnerskih udruga iz europskih zemalja koje djeluju u određenom području. Više saznajte ovdje.
VODIČ O FINANCIRANJU SEKTORA TURIZMA KROZ EU FONDOVE
Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Preuzmite vodič ovdje.
BROŠURA "POTPORE ZA SPORT U EUROPSKOJ UNIJI“ 
HOO je za hrvatske čitatelje pripremio brošuru „Potpore za sport u Europskoj uniji“ Europskih olimpijskih odbora pri europskim institucijama, koja uključuje praktične smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, pregled strukture programa potpore, pregled osnovnih elemenata pojedinih programa potpore s procjenom njihove relevantnosti u odnosu na sport te primjere projekata koji su odobreni u proteklom razdoblju. Preuzmite brošuru ovdje

OTVORENI NATJEČAJI

POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KROZ DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovoga Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, u
iznosu od 3.000.000,00 kn.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016.
Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom​.
Rok za prijavu: 12.01.2016.
Pogledaj natječaj
POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH UNAPRJEĐENJU KVALITETE
ŽIVOTA STARIJIH OSOBA PUTEM ORGANIZIRANIH DNEVNIH AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI 2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge, domove socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu za projekte usmjerene unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. 
Rok za prijavu: 14.01.2016.
Pogledaj natječaj

ERASMUS+ SPORT: EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.

Programom Erasmus+ nastoje se ostvariti sljedeći ciljevi u području sporta:
- ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije, - promicati i podržati dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša, - većim sudjelovanjem u sportu i jednakim pristupom sportu za sve promicati volonterske aktivnosti u sportu, kao i socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.
Rok za prijavu: 21.01.2016.
Pogledaj natječaj
PRIJAVITE SE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "LOKALNE PRIČE"
Ukoliko si spreman/na svima ispričati jednu lokalnu priču, i više si nego dobrodošao/la da u narednim retcima saznaš o mogućnostima koje se nude kroz prijavu na ovaj poziv! Četiri odabrane udruge/inicijative dobit će potporu u provedbi projekta od strane četiri organizacije uključene u projekt - Nansen dijalog centra (Osijek), Udruge MoSt (Split), Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
(Zagreb) te Udruge Igra (Zagreb). Kroz mentorsku podršku, odabranim udrugama i inicijativama pružit će se pomoć i u kreiranju plana aktivnosti za narednih godinu dana njihova rada.
Rok za prijavu: 22.01.2016. 
Pogledaj natječaj

OTVORENE PRIJAVE NAGRADE KARLO VELIKI ZA PROJEKTE MLADIH EUROPLJANA

Imate između 16 i 30 godina i pokrenuli ste projekt s europskom dimenzijom? Od 15. listopada otvorene su prijave za devetu Nagradu za mlade Karlo Veliki. Osim priznanja, medijske promocije i posjete Europskom parlamentu, dobitnici osvajaju i novčanu nagradu kako bi daljnje mogli razvijati svoje inicijative.
Rok za prijavu: 25.01.2016. 
Pogledaj natječaj

EKO NATJEČAJ ZA ŠKOLARCE U HRVATSKOJ!

Sudjelovati mogu sve osnovne škole iz Hrvatske. Pronađite problem u zaštiti okoliša i prirode u svojoj sredini, osmislite moguće rješenje te napišite i provedite eko projekt.
Rok za prijavu: 31.01.2016.
Pogledaj natječaj

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.
Rok za prijavu: 15.02.2016.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

Otvorene su prijave za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike; Aktivnosti Jean Monnet i Sport. 
Rokovi za prijavu: u 2016. godini.
Pogledaj rokove i natječaj

PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Sredstva su namijenjena  pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 20/15 dovršen je 23.12.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke