Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.

NOVOSTI IZ LAG-A

Članovi LAG-a Sjeverozapad imali su prigodu u subotu, 17. veljače 2018., na terenskoj radionici u Međimurju upoznati primjere dobre prakse u ponudi i prezentaciji lokalnih poljoprivrednih proizvoda u gornjem Međimurju. Više pročitajte ovdje.
U kinodvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu je 15. veljače 2018. održana uvodna radionica za promociju natječaja za Mjeru 6, tip operacije 6.2.1. i Mjeru 4, tip operacije 4.1.1. Više pročitajte ovdje.
U organizaciji destinacijske menadžment kompanije Etno Art Travel, te pod pokroviteljstvom Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije u Zagrebu je od 09. do 13. veljače 2018. održana promocija kulturne baštine i turističke ponude Međimurja.
Više pročitajte ovdje.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizirala je 19. siječnja 2018. edukaciju za zaposlenike LAG-ova vezanu za raspisivanje i provođenje natječaja za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Književno-umjetnička večer posvećena obljetnici rođenja dr. Rudolfa Steinera, 26.02.2018. u Čakovcu
Predavanje o međimurski privatnim šumama, 27.02.2018. u Križovcu
Edukacija vinogradara o zlatnoj žutici vinove loze, 01.03.2018. u Nedelišću

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Počeo s radom “Portal ponuda” za korisnike Programa ruralnog razvoja
Više informacija o portalu ponuda pronađite ovdje.
Upute za korisnike možete preuzeti na sljedećoj poveznici.


Sudjelujte u raspravi o Nacrtu pravilnika za mjeru 6, podmjeru 6.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” i podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Putem portala e-savjetovanje, u javnu raspravu pušten je Nacrt pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” i tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Više pročitajte ovdje.

Trenutno otvoreni natječaji

  • Natječaj za provedbu podmjere 16.1. »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Ovdje preuzmite NATJEČAJ.
  • Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor biljne proizvodnje  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Ovdje preuzmite NATJEČAJ.
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. Ovdje preuzmite NATJEČAJ.
Plan objave natječaja za 2018.

OTVORENI NATJEČAJI

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, specifičnog cilja 11.ii.1 – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ciljne skupine: zaposlenici i članovi udruga, zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija, zaposlenici jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi, udruge, umjetničke organizacije, JLP(R)S, javne ustanove u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi. Ukupna financijska sredstva namijenjena za ovaj Poziv: 50.000.000,00 HR .
Rok za prijavu 28.02.2018.
Pogledaj natječaj

Poziv za predlaganje projekata/programa udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.Na natječaj se svojim projektima mogu javiti udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Međimurske županije, koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata/programa kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova te društvene zajednice u cjelini, a koji su usmjereni na razvoj civilnog društva u Međimurskoj županiji.
Rok za prijavu 01.03.2018.
Pogledaj natječaj

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018.

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
Rok za prijavu 01.03.2018.
Pogledaj natječaj

Financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini.

Predmet natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa/projekta udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i stjecanje novih znanja na području poljoprivrede. Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredne udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama uz uvjet da: su upisane u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji; su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora; nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije; se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom; imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta.
Rok za prijavu 05.03.2018.
Pogledaj natječaj


Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini Program održivog razvoja lokalne zajednice u skladu s provedbom nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2020. godine.
Rok za prijavu 05.03.2018.
Pogledaj natječaj


Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini, putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju, jačanju snage brenda hrvatskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma. Za ovu je namjenu predviđeno 6,5 milijuna kuna.
Rok za prijavu 19.03.2018.
Pogledaj natječaj

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo turizma objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. Prihvatljivi korisnici su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva i koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Prihvatljive aktivnosti su projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja: seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga, radionice za opću javnost na teme sukladne ciljevima Javnog natječaja.
Rok za prijavu 19.03.2018.
Pogledaj natječaj

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva će se dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva. Sredstava su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja
Rok za prijavu 20.03.2018.
Pogledaj natječaj


Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije” za 2018. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama navedenim u strateškom razvojnom dokumentu pod nazivom „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“, a koji je dostupan na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr. Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije.
Rok za prijavu 23.03.2018.
Pogledaj natječaj

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića. Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekta.
Rok za prijavu 23.03.2018.
Pogledaj natječaj

“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)”

Poziv je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva, u vidu podjele hrane djeci u školama. Poziv je dodana vrijednost postojećim nacionalnim programima, a kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ukupna indikativna vrijednost je 25.000.000,00 HRK. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromašvu ili su u riziku od siromaštva, djeca koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija (JLPS, odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera). Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno osnivači javnih osnovnih škola. 
Rok za prijavu 31.03.2018.
Pogledaj natječaj

Promocija poljoprivrednih proizvoda

Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe ili drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom pravu u sektoru poljoprivrede. Opći cilj Programa je mjera informiranja i promocije jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije dok ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti iznosi 95.000.000,00 EUR.
Rok za prijavu 12.04.2018.

Pogledaj natječaj

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

Otvoren je natječaj za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda, pod nazivom ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici”, područje Socijalna uključenost. Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i ustanove socijalne skrbi. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 110.150.000,00 kn, a poziv je otvoren do 18.04.2018.

Rok za prijavu 18.04.2018.
Pogledaj natječaj

Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa ERASMUS+ 2018.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike, Aktivnosti Jean Monnet te Sport. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Rok za prijavu 26.04.2018.
Pogledaj natječaj

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.
Rok za prijavu 29.12.2018.
Pogledaj natječaj

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.“

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga". Temeljem spomenutog Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava za JLS II. kategorije koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 250.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn. Za JLS-ove III. kategorije najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen je iznad 500.000,00 kn, a najviši dopušteni iznos je 1.200.000,00 kn, te za JLS-ove IV. kategorije najniži iznos 1.500.000,00 kn, a najviši iznos 2.500.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika . Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika. 

Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Pozivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ želi se povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: Srednjem poduzeću 65% prihvatljivih troškova, Mikro poduzeću i malom poduzeću 85% prihvatljivih troškova, Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku po ovom Pozivu iznosi 100.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK. 
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj


“Zaželi – program zapošljavanja žena”

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 02/18 dovršen je 26.02.2018.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp