Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Završili smo ciklus od osam radionica u procesu izrade nove Studije razvojnih potreba i razvojnih inicijativa za područje LAG-a. Posljednja radionica održana je u Nedelišću 09. prosinca, a ukupno je na svih osam radionica sudjelovalo 110 potencijalnih investitora i nositelja projektnih ideja. 
Saznajte više!
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na radionici o LEADER pristupu i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija s ciljem razmjene iskustva za predstavnike LAG-ova u Republici Hrvatskoj
Saznajte više!
LAG je organizirao predavanje „Zadružno poduzetništvo i EU fondovi“ koje je održano u srijedu, 03. prosinca u konferencijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću.
Saznajte više!
LAG Međimurski doli i bregi bio je 28. studenog domaćin studijskog posjeta partnera na projektu “Građanski aktivizam za odgovorno upravljanje otpadom na otoku Visu” koji je koordinirala Udruga Svima.
Saznajte više!
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na radionici „Strateško programiranje Lokalnih razvojnih strategija“ u Zadru koja je bila namijenjena LAG-ovima koji su korisnici mjere 202 IPARD programa te se pripremaju za provedbu LEADER mjere Programa ruralnog razvoja 2014-2020. 
Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Svetomartinski Krampuslauf u Svetom Martinu na Muri, 13. prosinca 2014.
Mesap Advent u Nedelišću, 13. i 14. studenog  2014.
Priča o Božiću u Nedelišću, 18 - 20. prosinca 2014.
Božićni koncert u Nedelišću, 21. prosinca 2014.
Božićni sajam u Svetom Jurju na Bregu, 21. prosinca 2014.
Advent u Štrigovi, 04. prosinca 2014. - 06. siječnja 2015.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Iako Program ruralnog razvoja RH još nije službeno usvojen od strane Europske Komisije, Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku da krene s provedbom nekih mjera.

M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva"
Planirano je raspisivanje natječaja do kraja 2014. godine.
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.1.

M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda"
Planirano je raspisivanje natječaja do kraja 2014. godine.
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.2.

M07 "TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA" podmjere 7.1. "Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima"
Planirano je raspisivanje natječaja do kraja 2014. godine.
OPERACIJE:
7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave  i naselja u ruralnim područjima
Korisnici: jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika
Ulaganja u izradu odnosno izmjene i dopune
1.Plana prostornog uređenja JLS
2.Strateškog razvojnog plana JLS
3.Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
Navedeni dokumenti moraju biti sukladni planovima višeg reda.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 

Ostali Pravilnici u izradi:
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi), Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

KORISNO

"RODNA RAVNOPRAVNOST U VREDNOVANJU RADA I ZADOVOLJSTAVA RADOM U  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA"
U sklopu projekta "Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama" kojeg podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva izašla je "Aktivistička početnica - korisni savjeti za osnivanje i vođenje udruge".

Priručnik na jednostavan način obrađuje sve važne teme vezane uz osnivanje i vođenje udruga, kao što su:
  • Kako osnovati udrugu
  • Udruga: što, kako i zašto?
  • Računovodstvo, knjigovodstvo i (ne)profitnost udruge
  • Zapošljavanje u udruzi
  • Projektni fundraising
  • Menadžment volontera
  • Upravljanje odnosima s javnošću
  • Upoznavanje s logičkim okvirom za oblikovanje projekata
Sve udruge provoditeljice projekta krenule su sa svojim lokalnim kampanjama, a u Međimurskoj županiji smo kreirali i predstavili Preporuke za poboljšanje suradnje organizacija civilnog društva sa Međimurskom županijom i Gradom Čakovcom te ostalim JLS, proistekle iz istraživanja.Nedavno su objavljeni i rezultati našeg javnog poziva "Mjesto za nove inicijative" kojem je cilj pružiti razvojnu podršku i osnažiti daljnje djelovanje novih inicijativa i organizacija civilnog društva iz Međimurske županije, namjenjen udrugama/inicijativama iz Međimurske županije koje vode većinom žene. Rezultate pročitajte ovdje.
Na Spajalici održanoj u Varaždinu 23.10.2014. kreirali smo jednostavnu bazu namijenjenu svim organizacijama civilnoga društva (udruge, građanske inicijative, sindikati, zaklade...) koje traže partnerske organizacije za prijavu projekata na natječaje ili one koje žele pozvati organizacije na suradnju/partnerstvo.

Ova "baza" pruža mogućnost organizacijama civilnoga društva s područja cijele RH, prvenstveno organizacijama s područja provedbe Programa JAKO (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska županija), da se predstave svojim projektima, programima i aktivnostima s ciljem boljeg povezivanja, međusobne suradnje te stvaranja partnerstva.

Spajalica, izrađena u sklopu Program JAKO, služi kao adresar koji pruža lakše pretraživanje organizacija civilnoga društva prema osnovnim podacima (naziv, geografsko područje djelovanja, kontakt podaci, tematsko područje djelovanja, iskustvo u provedbi projekata itd.).

Podatke o svojoj organizaciji možete unijeti putem obrasca na web adresi http://bit.ly/1vlvKCb, a upisane organizacije pogledati na http://bit.ly/11g55Jj.
OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014.-2018.
U Narodnim novinama objavljena su dva nova pravilnika iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Riječ je Pravilniku o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina te Pravilniku o provedbi mjere restrukturiranja i konverzije vinograda. Cilj ovog programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanja vinarija te projekte marketinga i promocije vina.
Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 750.000 eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% - 80% ukupno prihvatljivih troškova.
Pravilnik o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina
Pravilnik o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda
02.12.2014. godine održana je XVIII. Nacionalna konferencija o gospodarstvu i poduzetništvu na kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade, resornih ministarstava, predstavnici potpornih poduzetničkih institucija, interesnih udruženja  te mali i srednji poduzetnici. Novosti koje su proizašle iz konferencije možete vidjeti na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta.
PREGLED STRATEŠKIH DOKUMENATA ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA
Programiranje je postupak izrade strateških i programskih dokumenata
koji predstavlja osnovu za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u idućoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi. Njime se utvrđuju: nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske alokacije. Osnovni strateški i programski dokumenti u programskom razdoblju 2014-2020 definirani su u sklopu Zajedničkog strateškog okvira (Camon Strategic Framework – CSF). Portal eu-projekti.info vam donosi  pregled najznačajnijih dokumenata u sklopu CFS-a ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz EU fondova. Više o tome pogledajte ovdje: http://www.eu-projekti.info/pregled-strateskih-dokumenata-za-financiranje-iz-esi-fondova
OBAVIJEST O JAVNOME POZIVU ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014. - 2020.
Tijekom pregovora s predstavnicima Europske komisije o strateškim dokumentima Republike Hrvatske za novo programsko razdoblje korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova promijenili su se prioriteti ulaganja te se na ovaj način produljuje rok za dostavu prijava dok se Operativni programi ne odobre, kada će se sa sigurnošću moći modificirati Javni poziv prema prihvatljivim prioritetima. Više o tome pročitajte na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
SABOR DONIO ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU
Hrvatski sabor je većinom glasova donio Zakon o regionalnom razvoju.
Po Vladinim amandmanima, razvojne posebnosti pojedinih sredina neće se utvrđivati samo po društveno-gospodarskim, već i po demografskim kriterijima. Više o tome pročitajte na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

OTVORENI NATJEČAJI

BESPLATAN PROGRAM WISE ZA ŽENE INOVATORE U DRUŠTVENOM PODUZETNIŠTVU

WISE je program cjeloživotnog učenja (LLP), financiran od strane EU, dizajniran da osnaži, podupre i educira 60 žena u Grčkoj, Hrvatskoj i Španjolskoj, koje žele ostvariti pozitivni društveni utjecaj kroz ideju, projekt, poduhvat ili društveno poduzeće, ili to već rade.
Program WISE za sudionice je besplatan. Potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika.
Rok za prijavu: 18.12.2014.
Pogledaj natječaj

NALAS - Nagrada Municipal Initiatives Award za najbolje primjere uključivanja mladih i žena u život i razvoj lokalne zajednice
 

Rok za prijavu: 19.12.2014.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru "Investicija u vinarije i marketing vina"

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave. Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Vinogradarski registar, te u ostale javno dostupne registre.
Rok za prijavu: 19.12.2014.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Prihvatljivi podnositelji prijave za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.
Nisu prihvatljivi Podnositelji koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.
Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama bit će prihvatljivi ako kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati.Nisu prihvatljivi Podnositelji koji nisu u propisanom roku podnijeli sve predviđene obvezne izjave sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu.
Rok za prijavu: 19.12.2014.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA „RUKSAK (PUN) KULTURE“

„Ruksak (pun) kulture“ je umjetničko – edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu. U hrvatskim vrtićima i osnovnim i srednjim školama provodi se od 2013. godine i provode ga stručnjaci, autori iz različitih umjetničkih praksi poput književnika, likovnih, kazališnih, glazbenih, plesnih, filmskih i drugih umjetnika te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta bliskih programima koje pokriva program „Ruksak (pun) kulture“.
Pravo na podnošenje prijava na ovaj Poziv imaju umjetničke organizacije, udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.
Rok za prijavu: 21.12.2014.
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – ENERGETIKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energija.
Rok za prijavu: 31.12.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA -  Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici

Opći cilj uspostavljanja Programa EGP-a i Norveške za organizacije civilnoga društva u Republici
Hrvatskoj je sljedeći: ”Ojačati razvoj civilnoga društva i povećati doprinos socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju u Hrvatskoj.“
Prihvatljive aktivnosti:
Razvoj lokalne zajednice i društvena solidarnos, pružanje socijalne skrbi i osnovnih usluga od strane organizacija civilnoga društva, promicanje društvene uključenosti i integracije manjinskih skupina ili skupina izloženih riziku.
Područja podrške:
Demokracija, borba protiv društvenih nejednakosti, siromaštva i isključenosti, uključujući i u ruralnim područjima.
Rok za prijavu: 14.01.2015.
Pogledaj natječaj

„POBOLJŠANJE PRISTUPA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU“

Opći cilj poziva je povećati mogućnosti za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Specifični ciljevi poziva su pružanje podrške osobama u nepovoljnom položaju za uključivanje na tržište rada kroz povećanje njihove zapošljivosti, te povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Rok za prijavu: 27.01.2015.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća.Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
 
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatsku predviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
U svrhu informiranja i savjetovanja potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije će početkom prosinca započeti svoju informativnu kampanju o kojoj će informacije biti dostupne na www.mobilnost.hr.
Pogledaj natječaj i rokove

MINISTARSTVO GOSPODARSTVO OBJAVILO JAVNI POZIV ZA POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo gospodarstva je objavilo Javni poziv kojim će se dodijeliti bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava koja iznose 3.000.000 kuna.
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava (3.000.000 kn)!
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 11/14 dovršen je 12.12.2014.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke