Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Sretna Vam NOVA 2017. godina!

NOVOSTI IZ LAG-A

U srijedu, 21. prosinca 2016., u Restoranu Fortuna u Maloj Subotici održana je 10. sjednica Skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi. 
Više pročitajte ovdje.
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 15. prosinca 2016. u Općini Kaptol na radionici „Rad LAG-ova i provedba LRS u okviru Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“. 
Više pročitajte ovdje.
U Zagrebu su održane dvije radionice Hrvatske mreže za ruralni razvoj o Pravilniku za podmjere 19.2., 19.3., 19.4. Radi se o podmjerama čiji su korisnici lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)
Više pročitajte ovdje.
Projekt Tematski park starih zanata Horvatova kovačnica iz Gornjeg Hrašćana dobitnik je nagrade Suncokret ruralnog turizma. Nositelj projekta je TZO Nedelišće, a prijavu za nagradu za svojeg člana je podnio LAG Međimurski doli i bregi.
Više pročitajte ovdje.
Predstavnica LAG-a Međimurski doli i bregi je 13. prosinca 2016. godine sudjelovala na info radionici pred raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1.”Potpora za pokretanje poslovanje mladim poljoprivrednicima”.
Više pročitajte ovdje.
Član LAG-a Udruga Mladi informatičari Strahoninca dobitnik je Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“
Više pročitajte ovdje.
LAG je sudjelovao na Okruglom stolu o mogućnostima financiranja projekata ruralnog razvoja JLS-a. Skup je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave s ciljem rasprave o aktualnim i najavljenim natječajima u okviru Programa ruralnog razvoja.
Više pročitajte ovdje.
Na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Pčelarskog društva Zagreb, provedeno je 12. Međunarodno ocjenjivanje meda ‘Zzzagimed 2016’, najveće ocjenjivanje meda u Hrvatskoj gdje je naš član Pčelarstvo Trupković osvojio titulu ‘Ukupni šampion za med iz Hrvatske’.
Više pročitajte ovdje.
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 22. studenog 2016. u izletištu Ključić brdo u Kravarskom na redovnoj godišnjoj skupštini Hrvatske mreže za ruralni razvoj gdje je ujedno obilježeno i 10 godina djelovanja mreže. 
Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Advent u Štrigovi 2016., 27.11. - 06.01.2017. u Štrigovi

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« - rok je 24. veljače 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Objavljen Vodič za Korisnike podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” kojeg možete preuzeti OVDJE

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.

OTVORENI NATJEČAJI

Energetska obnova višestambenih zgrada

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova više-stambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u više-stambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove više-stambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih. 

Rok za prijavu 16.1.2017.

Pogledaj natječaj

Poziv na dostavu prijedloga– EACEA 40/2016 u okviru programa Erasmus+ „KA3 – Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada”

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Europske komisije objavila je Poziv na dostavu prijedloga u sklopu natječaja EACEA 40/2016 u okviru centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 (KA3) – Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada; rok 17. siječnja 2017. do podneva (12.00 h po briselskom vremenu).

Rok za prijavu 17.01.2017.

Pogledaj natječaj

Otvorene prijave za INPULS 2016

Program INPULS pokrećemo sa ciljem: pronalaženja i isticanja inovacija i najboljih praksi u gradovima, povećanja vidljivosti i dokumentiranosti najboljih praksi, poticanja primjene najbolje prakse u drugim gradovima, širenja najboljih primjera kroz obrazovne programe, seminare, radionice, itd., stalne promocije inovativnih gradova u javnosti i medijima. INPULS će prikupiti, ocijeniti, nagraditi i promovirati inovacije i najbolje prakse u sljedećim kategorijama: GRAD GOSPODARSTVA, GRAD SURADNJE, GRAD GRAĐANA, GRAD KREATIVE, GRAD SPORTA. U programu mogu sudjelovati gradovi članovi Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu 17.02.2017.

Pogledaj natječaj

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije. Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Rok za prijavu 20.02.2017.

Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 120/16 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”. Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.
Rok za prijavu 24.02.2017.
Pogledaj natječaj

Umjetnost i kultura za mlade

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. 
Rok za prijavu 28.02.2017.
Pogledaj natječaj

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u vrijednosti od 196 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice. Rok dostave projektnih prijedloga je do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.
Rok za prijavu 01.03.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa: Poticanje poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoj te jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća, poticanje međunarodne suradnje poduzetnika, stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman. Nositelj projekta treba biti malo ili srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu: 200.000 EUR ili 70% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje. Prijava se sastoji od dva koraka. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) je 20. siječanj 2017., a rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu – Bruxelles) je 2. ožujak 2017. godine
Rok za prijavu 02.03.2017.
Pogledaj natječaj

Uniqa – Radost života

UNIQA osiguranje pokrenulo je internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje Radost života, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte. Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:1. humanitarno djelovanje,2. kultura, znanost, obrazovanje i sport te 3. zaštita okoliša i održivost.
Rok za prijavu 01.09.2017.
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga. Programom će se dodjeljivati potpora za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se prijavljuju za dodjelu bespovratnih sredstva. Prijaviti se mogu subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem na području Međimurske županije koji u trenutku podnošenja prijave imaju ugovorenu, realiziranu i plaćenu uslugu izrade prijavne dokumentacije projektnog prijedloga koji se kandidirao za dodjelu bespovratnih sredstva s datumom 01.03.2016. i kasnije.
Rok za prijavu 31.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Cilj: podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe koje su MSP-ovi (poduzeća s do 250 zaposlenih) i koji: imaju poslovnu jedinici u RH u trenutku plaćanja potpore, registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave, imaju barem jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi predaji projektne prijave. Minimalni intenzitet potpore iznosi 760.000,00 HRK, a maksimalni 7,6 milijuna HRK po projektu. Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Rok za prijavu 31.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Rok za prijavu 31.12.2020.
 
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 01/17 dovršen je 03.01.2017.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp