Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

U utorak, 22. ožujka 2016. je u Novom Marofu održana 2. koordinacija LAG-ova SZ Hrvatske na kojoj su raspravljene aktualne teme s kojima se bave LAG-ovi. Više pročitajte ovdje
 
LAG je 21. ožujka 2016. u suradnji sa Savjetodavnom službom održao stručno predavanje povodom obilježavanje Svjetskog dana šuma. Više pročitajte ovdje
U utorak, 15. ožujka je LAG u Lopatincu održao 7. sjednicu Skupštine na kojoj je usvojen dokument Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. Više pročitajte ovdje.
Predstavnice LAG-a su 07. ožujka sudjelovale na radionici „Izrada lokalnih razvojnih strategija – zajedničke teme i izazovi“ u Popovači čiji je organizator bila Hrvatska mreža za ruralni razvoj. Više pročitajte ovdje.
POZIV NA VOLONTIRANJE U LAG-u MEĐIMURSKI DOLI I BREGI za radno mjesto Asistent u organizaciji i provođenju aktivnosti LAG-a.
Priključite se radu Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi i steknite novo iskustvo!
Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A


Putovnica sretnih 13, 01.04.2016. u Nedelišću

Brevet Mura 200, 02.04.2016. u Štrigovi

Mesap libar, 08.04.2016. u Nedelišću

Halicanum rekreativni maraton, 10.04.2016. u Svetom Martinu na Muri

BIMEP, 17.04.2016. u Međimurju

Tour of Croatia, 24.04.2016. u Svetom Marinu na Muri

1. maj - druženje, 01.05.2016. u Svetom Martinu na Muri

Sajam cvijeća "Majkama na dar", 07.05.2016. u Nedelišću

Proljetna biciklijada "Stazama Općine Nedelišće", 14.05.2016. u Nedelišće

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 7. prosinca 2015. do 7. lipnja 2016.NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
RASPISAN NATJEČAJ ZA ERSTE FRAGMENTE
Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Erste banka) dvanaesti je put zaredom, raspisala natječaj Erste fragmenti, kojim poziva mlade umjetnike do 30 godina te studente akademija likovnih umjetnosti da do 25. ožujka prijave svoje radove. Posrijedi je tradicionalni projekt Erste banke kojim pruža potporu mladim umjetnicima te omogućava afirmaciju njihovog stvaralaštva, i to otkupom umjetničkih djela te dodjelom novčanih nagrada i stipendije.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POKRENUT e-Obrt – APLIKACIJA ZA INTERNETSKU REGISTRACIJU OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Više saznajte ovdje.
E-ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERSKIH UDRUGA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
E-alat razvijen je kako bi se udrugama, tijelima javne vlasti i privatnim poduzećima zainteresiranima za razvoj suradnje i provedbu projekata olakšao pristup u pronalaženju partnerskih udruga iz europskih zemalja koje djeluju u određenom području. Više saznajte ovdje.
VODIČ O FINANCIRANJU SEKTORA TURIZMA KROZ EU FONDOVE
Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Preuzmite vodič ovdje.
BROŠURA "POTPORE ZA SPORT U EUROPSKOJ UNIJI“ 
HOO je za hrvatske čitatelje pripremio brošuru „Potpore za sport u Europskoj uniji“ Europskih olimpijskih odbora pri europskim institucijama, koja uključuje praktične smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, pregled strukture programa potpore, pregled osnovnih elemenata pojedinih programa potpore s procjenom njihove relevantnosti u odnosu na sport te primjere projekata koji su odobreni u proteklom razdoblju. Preuzmite brošuru ovdje

OTVORENI NATJEČAJI

POZIV ZA SURADNJU NA EURO-MEDITERANU U OKVIRU TEMATSKOG FONDA "DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 2.0"

Na ovaj Poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti udruge i zaklade registrirane u RH koje su ujedno članice Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, u partnerstvu s još dvije udruge i zaklade registrirane u RH koje su također članice Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu te dvije organizacije civilnog društva koje su registrirane kao članice nacionalnih mreža Zaklade Anna Lindh iz zemalja uključenih u Uniju za Mediteran/Euro-Mediteran s time da najmanje jedna od njih treba biti iz sljedećih zemalja južnog Mediterana odnosno dijela Bliskog istoka. Financijska podrška za zajednički projekt suradnje na Euro-Mediteranu je do 100.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 30.04.2016. 
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2016. GODINI

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske. Turističke zajednice mogu prijaviti edukativne projekte, projekte koji za cilj imaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, odnosno projekte koji za cilj imaju razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture.
Rok za prijavu: 04.04.2016. 
Pogledaj natječaj

OTVOREN PRVI POZIV INTERREG V-A MAĐARSKA-HRVATSKA

Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga (eng. Call for Proposals) INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavio je na dan 29. veljače 2016. Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu. Indikativni iznos prvog Poziva je 26,53 milijuna eura, raspoloživih u okviru tri prioriteta (2. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, 3. prioritet: Suradnja i 4. prioritet: Obrazovanje).
Rok za prijavu: 31.05.2016.

Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.3. "ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU"

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH te jedinice lokalne samouprave. Najveća vrijednost javne potpore iznosi 10.000 EUR, najviša vrijednost 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Rok za prijavu: 07.06.2016.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA OBJAVILA PLAN I KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA I POZIVA ZA 2016. GODINU

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno svojim strateškim ciljevima, planira u 2016.
godini uložiti 56 milijuna kuna u financijske podrške organizacija civilnoga društva. Od tog iznosa 12
milijuna kuna planirano je za nove natječaje, a 44 milijuna kuna za ugovaranje suradnje putem poziva
za iskaz interesa u 2016. godini te višegodišnje oblike Razvojne suradnje i partnerstva.
Rok za prijavu: 15.09.2016.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - PREDFINANCIRANJE I MEĐUFINANCIRANJE U OKVIRU PROGRAMA EUROPA PLUS U 2016. GODINI

Sredstvima osiguranima kroz Program Nacionalna zaklada će međufinancirati ugovorene projekte isključivo organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge ili zaklade koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj bez obzira jesu li nositelji ugovorenih projekata i/ili su suprijavitelji na istima. 
Rok za prijavu: 28.10.2016.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POZIV ZA ISKAZ INTERESA U PODRUČJU SURADNJE NA RAZMJENI ZNANJA - "ZNANJE BEZ GRANICA

Poziv se odnosi na inicijalnu suradnju u području provođenja prijenosa znanja i iskustva iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini. Na ovaj poziv moguće je poslati prijavu za inicijalnu suradnju za provođenje i razmjenu znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, razmjene znanja kroz dolaske međunarodnih stručnjaka u Republiku Hrvatsku i  predstavljanja Republike Hrvatske kroz sudjelovanje na sastancima tijela međunarodnih organizacija i/ili institucija. 
Rok za prijavu: 10.11.2016.
Pogledaj natječaj

FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za prijavu: 15.12.2016.
Pogledaj natječaj

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4, ili 5 zvjezdica. 
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

Otvorene su prijave za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike; Aktivnosti Jean Monnet i Sport. 
Rokovi za prijavu: u 2016. godini.
Pogledaj rokove i natječaj

HORIZON PROGRAM

Novi program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014-2020, a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon će objediniti sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP). Subjekti kojima je namijenjen ovaj program su sveučilišta, istraživački i znanstveni centri, predstavnici industrija te mala i srednja poduzeća. 
Rokovi za prijavu: razni rokovi
Pogledaj rokove i natječaj

PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Sredstva su namijenjena  pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

MODERNIZACIJA, UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Ovaj poziv usmjeren je na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studene u nepovoljnom položaju.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 03/16 dovršen je 01.04.2016.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by MailChimp