Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

U subotu je održana javna akcija „Moje mjesto u zajednici“ u kojoj su sudjelovale predstavnice LAG-a. Tijekom akcije su pružane informacije o mjestima na koja se građani mogu javiti ukoliko imaju kakav problem, prijedlog ili sugestiju vezano uz zdravlje i socijalna pitanja, sigurnost, inspekciju, gospodarstvo i zapošljavanje i slično. Više pročitajte ovdje
Ministarstvo poljoprivrede je 15. travnja 2016. godine organiziralo radionicu za LAG-ove „Razmjena iskustva vezano za izradu lokalne razvojne strategije LAG-ova u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014.-2020.“ na kojem je sudjelovao i LAG Međimurski doli i bregi. Više pročitajte ovdje
LAG Međimurski doli i bregi je sa svojim članom Mladi informatičari Strahoninca sudjelovao na 9. po redu sajmu knjiga MESAP Libar koji se održavao od 08.04. – 10.04.2016. godine u Nedelišću u dvorani MESAP-a. Više pročitajte ovdje.
POZIV NA VOLONTIRANJE U LAG-u MEĐIMURSKI DOLI I BREGI za radno mjesto Asistent u organizaciji i provođenju aktivnosti LAG-a.
Priključite se radu Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi i steknite novo iskustvo!
Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Mala vinska radionica, 04.05.2016. u Nedelišću

Sajam cvijeća "Majkama na dar", 07.05.2016. u Nedelišću

Dječja smotra međimurskih popevki, 07.05.2016. u Svetom Martinu na Muri

3. kros - utrka "Frkanovec - srce gornjeg Međimurja", 07.05.2016. u Frkanovcu

Urbanovo 2016., 13.-15.05.2016. u Štrigovi

Proljetna biciklijada "Stazama Općine Nedelišće", 14.05.2016. u Nedelišće

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 7. prosinca 2015. do 7. lipnja 2016.NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje
PLAN OBJAVE NATJEČAJA

KORISNO

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZVLAŠTENJA (POTPUNOG I NEPOTPUNOG) U INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM IZ FONDOVA EU
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode, uz potporu Europske unije, izdali su Priručnik za provođenje Postupka izvlaštenja (potpunog i nepotpunog) u infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz fondova EU, s ciljem ubrzanja procedura rješavanja imovinsko pravnih odnosa i stjecanja preduvjeta za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
Priručnik preuzmite OVDJE.
OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POKRENUT e-Obrt – APLIKACIJA ZA INTERNETSKU REGISTRACIJU OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Više saznajte ovdje.
E-ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERSKIH UDRUGA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
E-alat razvijen je kako bi se udrugama, tijelima javne vlasti i privatnim poduzećima zainteresiranima za razvoj suradnje i provedbu projekata olakšao pristup u pronalaženju partnerskih udruga iz europskih zemalja koje djeluju u određenom području. Više saznajte ovdje.
VODIČ O FINANCIRANJU SEKTORA TURIZMA KROZ EU FONDOVE
Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Preuzmite vodič ovdje.
BROŠURA "POTPORE ZA SPORT U EUROPSKOJ UNIJI“ 
HOO je za hrvatske čitatelje pripremio brošuru „Potpore za sport u Europskoj uniji“ Europskih olimpijskih odbora pri europskim institucijama, koja uključuje praktične smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, pregled strukture programa potpore, pregled osnovnih elemenata pojedinih programa potpore s procjenom njihove relevantnosti u odnosu na sport te primjere projekata koji su odobreni u proteklom razdoblju. Preuzmite brošuru ovdje

OTVORENI NATJEČAJI

OBJAVLJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ZA 2016. 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Rok za prijavu: razni rokovi 
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV NAMIJENJEN STRUKOVNIM UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA KOJE DJELUJU U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Ministarstvo turizma objavilo je javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016. Na javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2016. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude.
Rok za prijavu: 11.05.2016. 
Pogledaj natječaj

PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2016 godinu. Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije. Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća: nakladništvo i knjižarstvo, izvedbene umjetnosti te  vizualne (likovne) umjetnosti.
Rok za prijavu: 12.05.2016. 
Pogledaj natječaj

INTERREG EUROPE 2014. -2020. - 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije. Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. U teritorijalnom smislu obuhvaća cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna eura za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.
Rok za prijavu: 13.05.2016. 
Pogledaj natječaj

ZELENI POJAS 2016.

I ove godine INA "misli zelena" te poziva sve organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkove prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskoj da osmisle ideje i projekte za očuvanje okoliša i prirode te ih ostvare uz financijsku podršku INE i pomoć Ininog Kluba volontera. Osnovni cilj ovog projekta je jačanje svijest javnosti o važnosti očuvanja okoliša i potaknuti angažman građana u aktivnostima koje se odnose na dobrobit lokalne zajednice. 
Rok za prijavu: 13.05.2016. 
Pogledaj natječaj

OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJI ZA NOVAC IZ VINSKE OMOTNICE

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz „Vinske omotnice“ i to za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda te mjeru Investicija u vinarije i marketing vina. Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, a fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.
Rok za prijavu: 16.05.2016. 
Pogledaj natječaj

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE U PČELARSTVU

Na službenim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavaju se pčelari, koji namjeravaju podnijeti zahtjev za potporu u 2016. godini, da je 19. svibnja 2016. rok za dostavu podataka o brojnom stanju pčelinjih zajednica na dan 30. travnja 2016. Ažuriranje podataka do 19. svibnja je jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje prava na potporu. 
Rok za prijavu: 19.05.2016. 
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PRIJAVU JEDNOGODIŠNJIH PROJEKATA LOKALNIH VOLONTERSKIH CENTARA U 2016. GODINI

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.850.000,00 kuna. 
Rok za prijavu: 27.05.2016. 
Pogledaj natječaj

AEACEA NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KLJUČNA AKTIVNOST 3: PODRŠKA REFORMI POLITIKE - SOCIJALNA UKLJUČENOST U PODRUČJU OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I MLADIH

Ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava projekte iz područja obrazovanja, osposobljavanje i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne i dobre prakse. Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete su javne i privatne organizacije koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u području obuhvaćenim Pariškom deklaracijom.
Rok za prijavu: 30.05.2016. 
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZAKLADE ADRIS

Zaklada je raspisala javni natječaj za sljedeće programe: Znanje i otkrića: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima; Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja. Za sredstva zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i obrta.
Rok za prijavu: 30.05.2016. 
Pogledaj natječaj

OTVOREN PRVI POZIV INTERREG V-A MAĐARSKA-HRVATSKA

Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga (eng. Call for Proposals) INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavio je na dan 29. veljače 2016. Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu. Indikativni iznos prvog Poziva je 26,53 milijuna eura, raspoloživih u okviru tri prioriteta (2. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, 3. prioritet: Suradnja i 4. prioritet: Obrazovanje).

Rok za prijavu: 31.05.2016.

Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA: KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 2016.

Predmet  javnog  poziva  je  dodjela  bespovratnih  novčanih  sredstava  Ministarstva turizma za  razvoj malog  i  srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz: Mjera A:  povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:  Hotela,  Kampova  i  drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam; Mjera B: razvoj posebnih oblika turizma; Mjera C: sigurnost; Mjera D: prepoznatljivost. Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva, seljačka domaćinstva, fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Rok za prijavu: 31.05.2016.

Pogledaj natječaj

OTVOREN POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ MJERE 16 „SURADNJA“

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Poziv za iskazivanje interesa
za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Ovaj poziv ima za cilj prikupljanje projektnih prijedloga na osnovu kojih će Ministarstvo poljoprivrede raspisivati natječaje za mjeru 16 „Suradnja“ iz Programa ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine.
Rok za prijavu: 01.06.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.3. "ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU"

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH te jedinice lokalne samouprave. Najveća vrijednost javne potpore iznosi 10.000 EUR, najviša vrijednost 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Rok za prijavu: 07.06.2016.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA OBJAVILA PLAN I KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA I POZIVA ZA 2016. GODINU

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno svojim strateškim ciljevima, planira u 2016.
godini uložiti 56 milijuna kuna u financijske podrške organizacija civilnoga društva. Od tog iznosa 12
milijuna kuna planirano je za nove natječaje, a 44 milijuna kuna za ugovaranje suradnje putem poziva
za iskaz interesa u 2016. godini te višegodišnje oblike Razvojne suradnje i partnerstva.
Rok za prijavu: 15.09.2016.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2016. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za prijavu: 15.12.2016.
Pogledaj natječaj

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4, ili 5 zvjezdica. 
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

Otvorene su prijave za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike; Aktivnosti Jean Monnet i Sport. 
Rokovi za prijavu: u 2016. godini.
Pogledaj rokove i natječaj

HORIZON PROGRAM

Novi program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014-2020, a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon će objediniti sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP). Subjekti kojima je namijenjen ovaj program su sveučilišta, istraživački i znanstveni centri, predstavnici industrija te mala i srednja poduzeća. 
Rokovi za prijavu: razni rokovi
Pogledaj rokove i natječaj

PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Sredstva su namijenjena  pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

MODERNIZACIJA, UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Ovaj poziv usmjeren je na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studene u nepovoljnom položaju.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 04/16 dovršen je 04.05.2016.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by MailChimp