Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Nakon godine dana izdali smo i drugi bilten “Moji doli i bregi” u kojem smo obuhvatili sva događanja i aktivnosti LAG-a od lipnja 2015. do lipnja 2016. godine s posebnim osvrtom na izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Sajam MESAP Jesen, 19.11. - 20.11.2016. u Nedelišću
Izložba jabuka, 20.10.2016. u Svetom Martinu na Muri
Biciklistička akcija “Putovnica sretnih 13, do 05.11.2016. u Nedelišću
Festival gljiva u.Mamici, 1.10. - 2.10.2016. u Pušćinama
Smotra "Mi smo djeca sreće", 25.09.2016. u Toplicama Sveti Martin
XCO HALICANUM TROPHY biciklistički turnir, 11.09.2016. u Svetom Martinu na Muri
WEEKEND BIKE FESTIVAL, 09.09. - 11.09.2016. u Svetom Martinu na Muri
Prvenstvo Republike Hrvatske u trčanju na 100 km, 10.09.2016 u Svetom Martinu na Muri
1700 godina rođenja Sv. Martina Biskupa, 09.09.2016. u Svetom Martinu na Muri

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”- rok je 5. listopada 2016., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” - rok je 6. listopada 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” - rok je 10. listopada 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” - rok je 17. listopada 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” - rok je 27. listopada 2016., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” - rok je 15. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” - rok je 15. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« - rok je 22. studeni 2016., ovdje preuzmite NATJEČAJ

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.

OTVORENI NATJEČAJI

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nacionalna zaklada  raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna pod-natječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.
Rok za prijavu: 15.09.2016.
Pogledaj natječaj

OTVOREN JAVNI POZIV IZ PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Programa razvoja turističke infrastrukture u 2016. godini. Bespovratna sredstva iz Fonda za razvoj turizma namijenjena su financiranju razvoja javne turističke infrastrukture. Kao predlagatelji projekata mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za prijave: 15.09.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ u okviru Europskog socijalnog fonda. Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. 
Rok za prijavu: 19.09.2016.
Pogledaj natječaj

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava – Poticanje društvenog poduzetništva

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 800.000,00 HRK.
Rok za prijavu: 23.09.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna

Iz proračuna Saveza moguće je financirati projekte koji se provode na području svih članica Saveza pa tako i Međimurske županije te pripremu projekata za kandidiranje za financijska sredstva iz drugih izvora Europske unije.
Rok za prijavu: 30.09.2016.
Pogledaj natječaj

Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“

Cilj poziva je potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše 300.000 kuna.Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Rok za prijavu: 30.09.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

U okviru Mjere 07 potpora se između ostalog dodjeljuje putem podmjere 7.2., tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Predmet natječaja je dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Prihvatljivi prijavitelji su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.
Rok za prijavu: 05.10.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Prihvatljivi troškovi: ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu. Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti): od 5.000 do 1.000.000 EUR
Rok za prijavu: 06.10.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 8.5., operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Korisnici: šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika. Prihvatljivi troškovi su konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. Potpora do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 10.10.2016.
Pogledaj natječaj

Otvoreni javni poziv za projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“.
Rok za prijavu: 14.10.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5.,TIPA OPERACIJE 8.5.2. “USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE”

Prihvatljivi korisnici su: Šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva i pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. Prihvatljivi troškovi za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. 
Rok za prijavu: 17.10.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Prihvatljivi korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore iznosi od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Rok za prijavu: 27.10.2016.
Pogledaj natječaj

2. rok za podnošenje projektnih prijava i manje izmjene natječajne dokumentacije - Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da kao prijavitelj možete prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva.
Rok za prijavu: 14.11.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 8.6., operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”

Korisnici: šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima. Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi. Potpora do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 15.11.2016.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”

Korisnici: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi. Potpora do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 15.11.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ za provedbu podmjere 8.6., operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

Korisnici: šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća; jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja. Prihvatljivi troškovi: marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi. Potpora do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 22.11.2016.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenoga s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. 
Rok za prijavu: 01.12.2016.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2016. GODINU

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za prijavu: 15.12.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ "Inovacije novoosnovanih MSP"

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.
Rok za prijavu: 31.12.2016.
Pogledaj natječaj

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4, ili 5 zvjezdica. 
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Rok za prijavu: 31.12.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PODUZEĆA "KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP"

Osnovni cilj ovog Poziva je ojačati regionalnu konkurentnost kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Sredstva su namijenjena poduzetnicima mikro, male i srednje veličine kako bi potaknuli stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, te za održavanje i povećanje zaposlenosti, prodaju na inozemnim tržištima i usvajanje novih rješenja i tehnologija. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, malo i/ili srednje veliko poduzeće koje djeluje pojedinačno. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300 tisuća kuna, dok ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30 milijuna kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 08/16 dovršen je 07.09.2016.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp