Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 

U rad je puštena nova Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi.

Provjerite novu Internet stranicu!

NOVOSTI IZ LAG-A

Želimo vas informirati da na Internet portalu www.dravaportal.eu možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje i povećati vidljivost.
Saznajte više!
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su na EU forumu o lokalnom razvoju održanom u Vrboskoj na otoku Hvaru od 10. do 13. rujna 2014. koji je bio namijenjen razvoju LEADER programa u Hrvatskoj, a sudionici iz cijele regije raspravljali su o razvoju različitih pristupa lokalnom razvoju u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Pročitaj više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

19. Međimurski festival sportske rekreacije žena - 20. rujna 2014.
2. EKO CENTAR Međimurska tura21. rujna 2014.
Smotra Mažoretkinja „Mi smo djeca sreće“21. rujna 2014.
Izložba gljiva u Pušćinu27. i 28. rujna 2014.

KORISNO

EDUKACIJE U POTPROGRAMU V – JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao regionalni koordinator, započet će s provedbom edukacija u sklopu Potprograma V – Jačanje ljudskih potencijala za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.
  • Programi Europske unije: 17. 09. 2014. (odgođeno)
  • Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata: 01.-02. 10. 2014.
  • Vještine upravljanja projektom – Project management: 13. – 17. 10. 2014.
  • Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva: 23. – 24. 10. 2014. i 29. – 30. 10. 2014.
  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije: 11. – 17. 11. 2014.
Saznajte više o edukacijama

OTVORENI NATJEČAJI

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U 2014. GODINI ZA OKVIRNE PARTNERSKE SPORAZUME I SPECIFIČNE SPORAZUME ZA OPERATIVNA BESPOVRATNA SREDSTVA

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele financijskih doprinosa (operativnih sredstava) za funkcioniranje nevladinih tijela, uključujući i mreže. Ciljevi (aktivnosti) su: Promoviranje zdravlja, sprječavanje bolesti i jačanje podrške okruženju za poticanje zdravog načina života, zaštita građana Unije od ozbiljnih prekograničnih bolesti…
Rok za prijavu: 25.09.2014.
 
Pogledaj natječaj

DOOR - DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Natječaj za polaznike vrtića te učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Nabaci ideju za bolju atmosferu! Cilj Natječaja je podići svijest i povećati razumijevanje mladih o energetskim i klimatskim pitanjima i utjecaju istih na svakodnevni život. Natječaj, također, želi potaknuti interes i raspravu na teme obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Na Natječaj se mogu prijaviti polaznici vrtića te učenici osnovnih i srednjih škola, a prihvaćaju se svi oblici likovnog izražaja.
Rok za prijavu: 29.09.2014.
Pogledaj natječaj

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao nadležno tijelo objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ koja se provodi u sklopu Prioritetne osi 1 „Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage“. Opći cilj poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu kao i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.
Rok za prijavu: 01.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE PROGRAMA EU KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura za potporu europskim projektima suradnje.
Program EU Kreativna Europa (2014.-2020.) usvojio je Europski parlament krajem 2013., a usmjerena je kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg su dva zasebna potprograma – Kultura (nastavak programa iz 2000. i za razdoblje 2007.-2013.) i MEDIA.
Rok za prijavu: 01.10.2014.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE - BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI MLADIH

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Rokovi za prijavu: 01.10.2014. i 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

Ciljevi ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga su jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima, te jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Prijavitelj mora biti organizacija civilnog društva ili formalna mreža organizacija civilnog društva, koja djeluje na lokalnom nivou, sa sljedećim pravnim statusom:  udruga ili zaklada ili socijalna zadruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija, i koja je na dan prijave najmanje jednu godinu registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u njoj obavlja registriranu djelatnost.
Rok za prijavu: 06.10.2014.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu.
 
U 2015. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.
Rok za prijavu:06.10.2014.
Pogledaj natječaj

COSME – DIVERZIFIKACIJA TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA EU, ODRŽIVI TRANSNACIONALNI TURISTIČKI PROIZVOD 2014(COS-WP2014-3-15.03)

Opći cilj natječaja je poticanje konkurentnosti  europskog turističkog sektora pružajući podršku diverzifikaciji turističke ponude. Specifični cilj natječaja je: podržati projekte koji promiču transnacionalne turističke rute, fizičke i virtualne, poticati konkurentnost turističkog sektora, potaknuti diverzifikaciju ponude turističkog sektora razvojem održivih turističkih proizvoda, potaknuti malo i srednje poduzetništvo na sudjelovanje te stvoriti pogodan okvir za daljnju suradnju.
Rok za prijavu: 07.10.2014.
Pogledaj natječaj

UNAPREĐENJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU UZ PRIMJENU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

Opći cilj poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Specifični ciljevi poziva su: izrada standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija, razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa, unapređenje nastavničkih kompetencija, podučavanje poučavatelja, razvoj i primjena kompetencijskog pristupa koje u središte stavlja studente.
Prihvatljivi partneri su: ustanove prihvatljive kao i kod prijavitelja, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih, nevladine organizacije, studentske organizacije, strukovne komore i udruženja, tijela državne uprave izuzev Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, jedinice lokalne i regionalne samouprave, poslodavci i udruženja poslodavaca, sindikati.
Rok za prijavu: 13.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA GRAĐANSKE AKCIJE “NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI”

Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” raspisala je danas, 15. rujna 2014. godine, natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama “Naš doprinos zajednici”. Visina financijske podrške je 13.000,00 kn, a dodijelit će se najviše 10 podrški.
Rok za prijavu: 15.10. 2014.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ PROGRAMA UNIJE LIFE, PRIORITETNO PODRUČJE „PRIRODA I BIORAZNOLIKOST“

Cilj natječaja „Priroda i biološka raznolikost“ je doprinos razvoju i provedbi zakona i politika na području prirode i bioraznolikosti u EU. Projekti financirani ovim sredstvima moraju imati „europsku dodanu vrijednost“ te biti komplementarni s aktivnostima koje se mogu financirati iz drugih EU fondova tokom razdoblja 2014-2020. Specifični cilj natječaja je: doprinijeti razvoju i provedbi zakona i politika u EU na području prirode i biološke raznolikosti, daljnji razvitak, provedba te upravljanje mrežom „Natura 2000“, poboljšati bazu znanja za razvoj, provedbu,vrednovanje, praćenje i evaluaciju zakona i politika na području „prirode i bioraznolikosti“ te za prikupljanje i praćenje čimbenika, pritisaka i odgovara koji utječu na prirodu i bioraznolikost.
Rok za prijavu: 16.10.2014.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA MJERU SUFINANCIRANJA PROJEKATA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Rok za prijavu: 17.10.2014.
 
Pogledaj natječaj

PREKOGRANIČNO PARTNERSTVO I POTPORA SURADNJI UNUTAR EU-A
O MOBILNOSTI DRUŠTVENIM PARTNERIMA I DRŽAVAMA EEA

Program Europske unije Zapošljavanje i društvene inovacije ima za cilj obratiti posebnu pozornost na ranjive skupine društva, primjerice mladi, promicati jednakost između žena i muškaraca, boriti se protiv raznih oblika diskriminacije, promicati visok stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja, jamčiti adekvatnu društvenu zaštitu, boriti se protiv trajne nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti. Opći ciljevi ovog natječaja su promicanje geografske mobilnosti zaposlenika, povećati prilike za zapošljavanje te provedba EURES reformi.
Rok za prijavu. 20.10.2014.
Pogledaj natječaj

ISTRAŽIVAČKE STIPENDIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ MLADIH ISTRAŽIVAČA I POSLIJEDOKTORANATA

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja. Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su: pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja, jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini.
Rok za prijavu: 20.10.2014.
Pogledaj natječaj

TRANSNACIONALNI KULTURNI TURISTIČKI PROIZVODI I POVEĆANJE DOSTUPNOSTI TURIZMA

Ovaj natječaj predstavlja implementaciju Priopćenja o turizmu Europske komisije iz 2010. godine s posebnim osvrtom na diversifikaciju europskog kulturnog i industrijskog turizma te dostupnosti istog. Natječaj se sastoji od dvije teme: Tema A: Projekti suradnje za potporu transnacionalnom turizmu utemeljenom na europskoj kulturnoj i industrijskoj baštini i tema B: Poticanje dostupnosti turističkog poduzetništva i upravljanja.
Rok za prijavu: 21.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – POZIV ZA ISKAZ INTERESA “ZNANJEM DO USPJEHA”

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razvoja novoosnovanih udruga, a za koje će se osigurat i podrška Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnih mreža kroz Program razmjene znanja i iskustava na razini RH.
Rok za prijavu: 24.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – JEDNOKRATNE PODRŠKE ZA MEĐUFINANCIRANJE U OKVIRU PROGRAMA EUROPA PLUS

Nacionalna zaklada objavila je danas Poziv za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za međufinanciranje u okviru Programa Europa Plus u 2014. godini.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ - FOND ZA TURIZAM 2014

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini – razvoj turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove.
Javni poziv je otvoren do 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ U SKLOPU EUROPSKOG PROGRAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)

EaSI 2014.-2020. je instrument EU kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020., što se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.
Ciljevi programa su: skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi, promicati ravnopravnosti žena i muškaraca, boriti se protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije, promicati visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i boriti se protiv siromaštva.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – ZNANJE BEZ GRANICA

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH. U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama.
Rok za prijavu: 10.11.2014.
Pogledaj natječaj

POTPORA PROJEKTIMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE RASIZMA, KSENOFOBIJE, HOMOFOBIJE I DRUGIH OBLIKA NETOLERANCIJE

Cilj ovog natječaja je sufinancirati transnacionalne projekte koji su u skladu s određenim ciljevima Programa REC u sprječavanju i suzbijanju rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije.
Prijavitelji mogu biti: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva, Srednje škole.
Rok za prijavu: 12.11.2014.
Pogledaj natječaj

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europska teritorijalna suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europa za građane, Erasmus+, Sedmi okvirni program (FP7), Mladi na djelu, PROGRESS, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, Višekorisnička IPA.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – ENERGETIKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energija.
Rok za prijavu: 31.12.2014.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditelj LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 06/14 dovršen je 19.09.2014.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke