Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA I PROJEKATA
Kako bi Vam pomogli u oblikovanju Vaše projektne ideje i ispunjavanju obrasca, najavljujemo besplatne konzultacije u uredu LAG-a u Nedelišću u terminima koji Vama odgovaraju.
Više pročitajte ovdje.
Hrvatska mreža za ruralni razvoj je 19. siječnja 2016. godine organizirala radionicu „Izrada Lokalnih razvojnih strategija LAG-a“ za LAG-ove u svojem članstvu u Zagrebu.​ Više pročitajte ovdje.
POZIV NA VOLONTIRANJE U LAG-u MEĐIMURSKI DOLI I BREGI za radno mjesto Asistent u organizaciji i provođenju aktivnosti LAG-a.
Priključite se radu Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi i steknite novo iskustvo!
Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Vincekov pohod, 23.01.2016. u Nedelišću

Vincekovo po štrigovskim bregima, 23.01.2016. u Štrigovi

Vincekov pohod, 24.01.2016. u Toplicama Sveti Martin – Mursko Središće

Vincekov pohod – pješaćenje u župni vinograd, 24.01.2016. u Svetom Martinu

Serjojnski fašnik, 24.01.2016. u Murskom Središću

Fašnička povorka, 24.01.2016. u Selnici

Fašnik u Nedelišću, 06.02.2016. u Nedelišću

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016. NATJEČAJ za preuzimanje
PRAVILNIK za preuzimanje
  • Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 7. prosinca 2015. do 7. lipnja 2016.NATJEČAJ i sva dokumentacija za preuzimanje

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POKRENUT e-Obrt – APLIKACIJA ZA INTERNETSKU REGISTRACIJU OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Više saznajte ovdje.
E-ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERSKIH UDRUGA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
E-alat razvijen je kako bi se udrugama, tijelima javne vlasti i privatnim poduzećima zainteresiranima za razvoj suradnje i provedbu projekata olakšao pristup u pronalaženju partnerskih udruga iz europskih zemalja koje djeluju u određenom području. Više saznajte ovdje.
VODIČ O FINANCIRANJU SEKTORA TURIZMA KROZ EU FONDOVE
Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Preuzmite vodič ovdje.
BROŠURA "POTPORE ZA SPORT U EUROPSKOJ UNIJI“ 
HOO je za hrvatske čitatelje pripremio brošuru „Potpore za sport u Europskoj uniji“ Europskih olimpijskih odbora pri europskim institucijama, koja uključuje praktične smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, pregled strukture programa potpore, pregled osnovnih elemenata pojedinih programa potpore s procjenom njihove relevantnosti u odnosu na sport te primjere projekata koji su odobreni u proteklom razdoblju. Preuzmite brošuru ovdje

OTVORENI NATJEČAJI

OTVORENE PRIJAVE NAGRADE KARLO VELIKI ZA PROJEKTE MLADIH EUROPLJANA

Imate između 16 i 30 godina i pokrenuli ste projekt s europskom dimenzijom? Od 15. listopada otvorene su prijave za devetu Nagradu za mlade Karlo Veliki. Osim priznanja, medijske promocije i posjete Europskom parlamentu, dobitnici osvajaju i novčanu nagradu kako bi daljnje mogli razvijati svoje inicijative.
Rok za prijavu: 25.01.2016. 
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1. - PROVEDBA OPERACIJE 4.1.2. "ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ"

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ 
Rok za prijavu: 27.01.2016. 
Pogledaj natječaj

EKO NATJEČAJ ZA ŠKOLARCE U HRVATSKOJ!

Sudjelovati mogu sve osnovne škole iz Hrvatske. Pronađite problem u zaštiti okoliša i prirode u svojoj sredini, osmislite moguće rješenje te napišite i provedite eko projekt.
Rok za prijavu: 31.01.2016.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Predmet ovog Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije. Na natječaj se mogu javiti udruge građana koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata kojima zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova i društvene zajednice u cjelini, te koji su usmjereni na razvoj civilnog društva u cjelini. 
Rok za prijavu: 01.02.2016.
Pogledaj natječaj

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.
Rok za prijavu: 15.02.2016.
Pogledaj natječaj

CLUBTURE - HR 2016. 16. KRUG, 2. POZIV ZA PREDLAGANJE STRUČNIH PROJEKATA I TURNEJA

Namijenjen organizacijama nezavisne kulture koje pripadaju području djelovanja Clubturea. Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Clubturea. Prijedlozi se mogu prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje. 
Rok za prijavu: 17.02.2016.
Pogledaj natječaj

EUROPA ZA GRAĐANE

Program pruža potporu širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču "aktivno europsko građanstvo", odnosno uključivanje građana i organizacija civilnog društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju prilike sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije.
Rok za prijavu: 01.03.2016.
Pogledaj natječaj

TRAJNO OTVORENI POZIV: INTERREG V-A SLOVENIJA - HRVATSKA

Namijenjen je sufinanciranju projekata prekogranične suranje Slovenije i Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za sufinanciranje projekata predviđeno je 33,1 milijuna EUR EFRR sredstava. Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projekte prijedloge moguće podnositi od otvorenja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.  
Rok za prijavu: 11.03.2016.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.3. "ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU"

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH te jedinice lokalne samouprave. Najveća vrijednost javne potpore iznosi 10.000 EUR, najviša vrijednost 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Rok za prijavu: 07.06.2016.
Pogledaj natječaj

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4, ili 5 zvjezdica. 
Rok za prijavu: 31.12.2016., odnosno do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

Otvorene su prijave za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike; Aktivnosti Jean Monnet i Sport. 
Rokovi za prijavu: u 2016. godini.
Pogledaj rokove i natječaj

PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Sredstva su namijenjena  pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

MODERNIZACIJA, UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Ovaj poziv usmjeren je na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studene u nepovoljnom položaju.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 01/16 dovršen je 22.01.2016.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke