Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a

NOVOSTI IZ LAG-A

Hrvatska mreža za ruralni razvoj, LAG Međimurski doli i bregi, Općina Sveti Martin na Muri i LifeClass Terme Sveti Martin od 20. do 22. travnja 2017. organiziraju drugi Hrvatski ruralni parlament pod nazivom ”Suradnjom do cjelovitog razvoja!”. Više pročitajte ovdje.
Dana 20. siječnja 2017. godine u uredu LAG-a Međimurski doli i bregi održan je koordinacijski sastanak LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske. Na sastanku su sudjelovali predstavnici domaćina, kao i predstavnici LAG-a Mura-Drava, LAG-a Sjeverozapad, LAG-a Prizag, LAG-a Izvor i LAG-a Podravina. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Serjojnski fašnik,12.02.2017. u Murskom Središću
Nedelski fašnik,18.02.2017. u Nedelišću 
Fašnik 2017., 28.02.2017. u Svetom Martinu na Muri
Mesap Libar, 07.04. - 09.04.2017. u Nedelišće
Spust "murskih ladji" 2017., 25.06.2017. u Murskom Središću

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” - rok je od 27. veljače do 27. ožujka 2017. godine, a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” - rok je 24. ožujka 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« - rok je 24. veljače 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.

OTVORENI NATJEČAJI

Natječaj za prijavu programa/projekata udruga-društva prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Natječaj su udruge – društva prijateljstva koja potiču, promiču i unapređuju prijateljske odnose i suradnju Republike Hrvatske i drugih država, kroz suradnju na kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i drugim područjima društvenog djelovanja. Očekivani iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti s pojedinim prijaviteljem za program/projekt putem ovog Natječaja je u rasponu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je 45 dana od dana objave, odnosno 17. veljače 2017. godine.

Rok za prijavu 17.02.2017.

Pogledaj natječaj

Otvorene prijave za INPULS 2016

Program INPULS pokrećemo sa ciljem: pronalaženja i isticanja inovacija i najboljih praksi u gradovima, povećanja vidljivosti i dokumentiranosti najboljih praksi, poticanja primjene najbolje prakse u drugim gradovima, širenja najboljih primjera kroz obrazovne programe, seminare, radionice, itd., stalne promocije inovativnih gradova u javnosti i medijima. INPULS će prikupiti, ocijeniti, nagraditi i promovirati inovacije i najbolje prakse u sljedećim kategorijama: GRAD GOSPODARSTVA, GRAD SURADNJE, GRAD GRAĐANA, GRAD KREATIVE, GRAD SPORTA. U programu mogu sudjelovati gradovi članovi Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu 17.02.2017.

Pogledaj natječaj

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije. Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Rok za prijavu 20.02.2017.

Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.
Rok za prijavu 24.02.2017.
Pogledaj natječaj

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Stopa sufinanciranja: 85% ukupnih prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog socijalnog fonda; 15% sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok za prijavu 28.02.2017.
Pogledaj natječaj

Umjetnost i kultura za mlade

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. 
Rok za prijavu 28.02.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa: Poticanje poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoj te jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća, poticanje međunarodne suradnje poduzetnika, stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman. Nositelj projekta treba biti malo ili srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu: 200.000 EUR ili 70% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.
Rok za prijavu 02.03.2017.
Pogledaj natječaj

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u vrijednosti od 196 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice.
Rok za prijavu 05.03.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: Poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije; Sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije; Komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili Centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja. Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.
Rok za prijavu 24.03.2017.
Pogledaj natječaj

Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK, minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK, maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HR. Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni radnici.
Rok za prijavu 27.03.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za operaciju 6.3.1. - „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine.
Rok za prijavu 27.03.2017.
Pogledaj natječaj

Potpora promociji hrvatskih poljoprivrednih proizvoda

Ciljevi mjera informiranja i promocije su: podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima, povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje, podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja, povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast, ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema. Ukupno 133 milijuna eura dostupno je za promociju poljoprivrednih proizvoda iz proračuna Europske unije za 2017. godinu za sve EU članice.
Rok za prijavu 20.04.2017.
Pogledaj natječaj

Uniqa – Radost života

UNIQA osiguranje pokrenulo je internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje Radost života, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte. Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:1. humanitarno djelovanje,2. kultura, znanost, obrazovanje i sport te 3. zaštita okoliša i održivost.
Rok za prijavu 01.09.2017.
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga. Programom će se dodjeljivati potpora za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se prijavljuju za dodjelu bespovratnih sredstva. Prijaviti se mogu subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem na području Međimurske županije koji u trenutku podnošenja prijave imaju ugovorenu, realiziranu i plaćenu uslugu izrade prijavne dokumentacije projektnog prijedloga koji se kandidirao za dodjelu bespovratnih sredstva s datumom 01.03.2016. i kasnije.
Rok za prijavu 31.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe koje su MSP-ovi (poduzeća s do 250 zaposlenih) i koji: imaju poslovnu jedinici u RH u trenutku plaćanja potpore, registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave, imaju barem jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi predaji projektne prijave. Minimalni intenzitet potpore iznosi 760.000,00 HRK, a maksimalni 7,6 milijuna HRK po projektu.
Rok za prijavu 31.12.2017.
Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Rok za prijavu 31.12.2020.
 
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 02/17 dovršen je 31.01.2017.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp