Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Općina i TZ Sveti Martin na Muri su i ove godine povodom Martinja organizirali gastronomsko natjecanje u kuhanju Martinskog vinskog gulaša uz popratni zabavno – kulturni program. U međunarodnom gastronomskom natjecanju sudjelovalo je četerdesetak ekipa među kojima je bila i ekipa LAG-a, a više pročitajte ovdje.
LAG Međimurski doli i bregi sudjelovao je na najvećoj jesenskoj manifestaciji Dani zahvalnosti u Nedelišću, čiji je organizator TZ Općine Nedelišće. Dani zahvalnosti održani su u subotu, 17. listopada 2015. godine na MESAP-u u Nedelišću, a više pročitajte ovdje.
Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je 19. listopada bila domaćin radionice LAG-ova s temom planiranja zajedničkih projekata u sklopu Lokalne razvojne strategije te kreiranja zajedničke prijave projekta na transnacionalni program Dunav čiji je nositelj Društvo Hrvata iz Koljnofa. Više pročitajte ovdje.
Svjetski dan jabuke obilježen je 20. listopada Izložbom jabuka u Galeriji Općine Sveti Martin na Muri, u organizaciji Udruge voćara, vinogradara i povrćara iz Svetog Martina na Muri, LAG-a Međimurski doli i bregi te Savjetodavne poljoprivredne službe u koordinaciji Mladena Dobranića, koji je idejni začetnik događanja. Više pročitajte ovdje.
Na poziv LAG-a/Udruge za ruralni razvoj „Zeleno srce Zale“ LAG Mdib sudjelovao je 27. listopada na konferenciji prekogranične i međunarodne suradnje te poticanja budućih partnerstva u svrhu pripreme na programski period EU 2014.-2020. Više pročitajte ovdje.
Predstavljanje Vodiča za izradu, praćenje i procjenu lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.- 2020. održano je 28. listopada 2015. u Zagrebu u zgradi Ministarstva poljoprivrede. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Poslovni uzlet u svetom Martinu na Muri, 10. studenog 2015.
Predstavljanje LAG-a Međimurski doli i bregi Podturnu, 12. studenog 2015.
VELIKO MARTINJE u Svetom Martinu na Muri, do 14. studenog 2015.
Martinje na Međimurskoj vinskoj cesti 2015, Štrigova, do 15. studenog 2015.
Mesap Jesen 2015 od 14. do 15. studenog 2015. u Nedelišću.
Tjedan dobre hrane, od 9. do 22. studenog 2015.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“
Zahtjevi za potporu se mogu početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.
Korisnici
Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a
Prihvatljivi troškovi
kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Potpora
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku
 
Sve informacije se nalaze na OVOM LINKU, a možete nam se slobodno obratiti za pomoć u tumačenju natječaja.
  • NATJEČAJ ZA PODMJERU 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015.
Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Proizvođačke grupe/organizacije
Prihvatljivi troškovi
Ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva)
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Intenzitet potpore
Do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova

Cijeli natječaj se nalazi OVDJE, a informacije za cijelu Mjeru 4 OVDJE.

KORISNO

DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POKRENUT e-Obrt – APLIKACIJA ZA INTERNETSKU REGISTRACIJU OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Više saznajte ovdje.
E-ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERSKIH UDRUGA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
E-alat razvijen je kako bi se udrugama, tijelima javne vlasti i privatnim poduzećima zainteresiranima za razvoj suradnje i provedbu projekata olakšao pristup u pronalaženju partnerskih udruga iz europskih zemalja koje djeluju u određenom području. Više saznajte ovdje.
VODIČ O FINANCIRANJU SEKTORA TURIZMA KROZ EU FONDOVE
Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Preuzmite vodič ovdje.
BROŠURA "POTPORE ZA SPORT U EUROPSKOJ UNIJI“ 
HOO je za hrvatske čitatelje pripremio brošuru „Potpore za sport u Europskoj uniji“ Europskih olimpijskih odbora pri europskim institucijama, koja uključuje praktične smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, pregled strukture programa potpore, pregled osnovnih elemenata pojedinih programa potpore s procjenom njihove relevantnosti u odnosu na sport te primjere projekata koji su odobreni u proteklom razdoblju. Preuzmite brošuru ovdje

EDUKACIJE

U ORGANIZACIJI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE 

Za više informacija pratite web stranicu REDEA-e.

OTVORENI NATJEČAJI

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2016. GODINU

Pozivaju se svi korisnici Proračuna Općine Strahoninec da dostave pisane prijedloge programa i projekata za 2016. godinu.
Rok za prijavu: 14.11.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020. 
Rok za prijavu: 30.11.2015. 
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA  CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EU ZA 2015.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske.
Rok za prijavu: 1.12.2015.
Pogledaj natječaj

PODMJERA 6.1. "POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"

Obavještavamo sve prihvatljive korisnike da je u Narodnim novinama br.104/15 objavljen Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok se Zahtjevi za potporu mogu  početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u.
Rok za prijavu: 23.12.2015.
Pogledaj natječaj

POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KROZ DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovoga Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, u
iznosu od 3.000.000,00 kn.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

Otvorene su prijave za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+, a obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike; Aktivnosti Jean Monnet i Sport. 
Rokovi za prijavu: u 2016. godini.
Pogledaj rokove i natječaj

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva sufinancirati će se samo prostorni planovi uređenja općina i gradova i to onih čiji je indeks razvijenosti manji od 75% - skupine I. i II. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana. 
Rok za prijavu: tokom cijele godine
Pogledaj natječaj

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.
Rok za prijavu: 15.01.2016.
Pogledaj natječaj

OTVORENE PRIJAVE NAGRADE KARLO VELIKI ZA PROJEKTE MLADIH EUROPLJANA

Imate između 16 i 30 godina i pokrenuli ste projekt s europskom dimenzijom? Od 15. listopada otvorene su prijave za devetu Nagradu za mlade Karlo Veliki. Osim priznanja, medijske promocije i posjete Europskom parlamentu, dobitnici osvajaju i novčanu nagradu kako bi daljnje mogli razvijati svoje inicijative.
Rok za prijavu: 25.01.2016. 
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 17/15 dovršen je 09.11.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke