Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT Sveti Martin na Muri / 20.-22.04.2017.

NOVOSTI IZ LAG-A

U četvrtak, 23. veljače 2017., u Domu mladeži u Lopatincu održana je 11. sjednica Skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi uz domaćinstvo Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Više pročitajte ovdje.
U suradnji s LAG-om Međimurski doli i bregi, predstavnici Ministarstva poljoprivrede (Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju) održali su 21. veljače 2017. predavanje u sklopu informativne kampanje o IAKS mjerama ruralnog razvoja za Međimursku županiju. Više pročitajte ovdje.
LAG je u četvrtak, 16. veljače 2017., u dvorani Društvenog doma Belica organizirao prezentaciju Mjere 4 i Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020. Domaćin radionice bila je Općina Belica, a prezentacije su održali predstavnici konzultantske tvrtke Bercon d.o.o. Više pročitajte ovdje.
U Ministarstvu poljoprivrede 16. veljače 2017. godine potpisani su ugovori o dodjeli 463.096.945,70 kuna LAG-ovima iz programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. LAG Međimurski doli i bregi Ugovorom je osigurao 10 milijuna kuna za razvoj svojeg područja.
Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Seniorsko prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu, 03.03. - 05.03.2017. u Svetom Martinu na Muri
Aktivna Hrvatska, 11.03.2017. u Murskom Središću
Mesap Libar, 07.04. - 09.04.2017. u Nedelišće
2. Hrvatski ruralni parlament, 20.04. - 22.04.2017. u Svetom Martinu na Muri
BIMEP 2017., 23.04.2017. U Svetom Martinu na Muri
Spust "murskih ladji" 2017., 25.06.2017. u Murskom Središću

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Trenutno otvoreni natječaji
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” - rok je od 18. travnja 2017. do 18 svibnja 2017, a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” - rok je od 24. siječnja 2017. do 24. ožujka 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ
  • Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” - rok je od 27. veljače do 27. ožujka 2017. godine, a ovdje preuzmite NATJEČAJ
Plan objave natječaja za 2017.

KORISNO

OBAVEZE UDRUGA SUKLADNO NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne
organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno.
Više o tome OVDJE.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.

OTVORENI NATJEČAJI

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u vrijednosti od 196 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice.
Rok za prijavu 05.03.2017.
Pogledaj natječaj

Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

Hrvatska zajednica županija će i 2017. godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva. Projektne prijave zaprimaju se do 8. ožujka 2017. godine.
Rok za prijavu 08.03.2017.
Pogledaj natječaj

Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017.

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. 
Rok za prijavu 10.03.2017.
Pogledaj natječaj

Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje: upisane su u matični registar, su upisane u Registar neprofitnih organizacija, vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, ispunile su svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti, nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja. 
Rok za prijavu 15.03.2017.
Pogledaj natječaj

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima. Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. 
Rok za prijavu 20.03.2017.
Pogledaj natječaj

„Turističke potpore u Međimurskoj županiji“

Međimurska županija objavila je Javni poziv na temelju Projekta „Turističke potpore u Međimurskoj županiji“ te osigurala iznos u svom Proračunu. Predmet ima za cilj unapređenje i razvoj turizma u našoj županiji te je za njegovu realizaciju osigurano 300 tisuća kuna. Bespovratne potpore namijenjene su za turističke projekte koji mogu ekonomski zaživjeti u što kraćem roku, originalni su u smislu proširenja turističkih ponuda i uvođenja novih proizvoda na tržište, proširuju razvoj selektivnih oblika turizma, te su poticaj povećanja broja dolazaka i ostvarenih noćenja. Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe s područja Međimurske županije, registrirane za obavljanje određene turističke djelatnosti ili one koje stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću. 
Rok za prijavu 20.03.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: Poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije; Sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije; Komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili Centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja. Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.
Rok za prijavu 24.03.2017.
Pogledaj natječaj

Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK, minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK, maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HR. Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni radnici.
Rok za prijavu 27.03.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za operaciju 6.3.1. - „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine.
Rok za prijavu 27.03.2017.
Pogledaj natječaj

Umjetnost i kultura za mlade

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. 
Rok za prijavu 31.03.2017.
Pogledaj natječaj

Strukovno osposobljavanje u sklopu Mjere 01- “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”

Strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske, a najavljuje se na internetskoj stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr). Prijavitelji su: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Ostalo te Fizičke osobe. Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja. 
Rok za prijavu 03.04.2017.
Pogledaj natječaj

Poziv u potprogramu Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije (EACEA), objavila je Poziv u potprogramu Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) za potporu u kategoriji europskih platformi.
Rok za dostavu prijava je 6. travnja 2017., u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu (SEV).
Rok za prijavu 06.04.2017.
Pogledaj natječaj

Potpora promociji hrvatskih poljoprivrednih proizvoda

Ciljevi mjera informiranja i promocije su: podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima, povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje, podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja, povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast, ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema. 
Rok za prijavu 20.04.2017.
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Prihvatljivi korisnici su: jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola; udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.
Rok za prijavu 17.05.2017.
Pogledaj natječaj

Uniqa – Radost života

UNIQA osiguranje pokrenulo je internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje Radost života, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte. Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:1. humanitarno djelovanje,2. kultura, znanost, obrazovanje i sport te 3. zaštita okoliša i održivost.
Rok za prijavu 01.09.2017.
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Međimurska županija 05. prosinca 2016. objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.Temeljem spomenutom Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava. Potpore će se dodjeljivati subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju
Rok za prijavu 31.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe koje su MSP-ovi (poduzeća s do 250 zaposlenih) i koji: imaju poslovnu jedinici u RH u trenutku plaćanja potpore, registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave, imaju barem jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi predaji projektne prijave. Minimalni intenzitet potpore iznosi 760.000,00 HRK, a maksimalni 7,6 milijuna HRK po projektu.
Rok za prijavu 31.12.2017.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 03/17 dovršen je 28.02.2017.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp