Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 

U rad je puštena nova Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi.

Pogledajte novu Internet stranicu!

NOVOSTI IZ LAG-A

Pozivamo sve članove LAG-a i sve zainteresirane osobe i pravne subjekte (udruge, OPG-ove, obrtnike, poduzetnike, javne institucije,…) koji provode razvojne projekte ili su potencijalni pokretači razvojnih inicijativa u općini Sveti Juraj na Bregu da se odazovu prvoj radionici za izradu Studije razvojnih projekata i inicijativa LAG-a Međimurski doli i bregi. Radionica za područje općine Sveti Juraj na Bregu će se održati u Domu mladeži u Lopatincu u srijedu, 22. listopada u 18 sati.
Pročitaj više!
Pozivamo članove LAG-a Međimurski doli i bregi da izlažu na zajedničkom izložbenom prostoru LAG-a na sajmu MESAP Jesen 2014. koji će se održati u Nedelišću od 14. do 16. studenog 2014. godine. Prijavite se do 24. listopada 2014. 
Predstavnici i članovi LAG-a Međimurski doli i bregi gostovali su kod LAG-a Podravine u Đurđevcu u subotu 04. listopada na radnom susretu i na manifestaciji Dani voća.  Pročitaj više!
Želimo vas informirati da na Internet portalu www.dravaportal.eu možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje i povećati vidljivost.
Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Martinje na međimurskoj vinskoj cesti, Štrigova, 07. - 11. studenog 2014.

Martinje u Nedelišću, 8. studenog 2014.

Mesap Jesen 2014.  u Nedelišću, 14. - 16. studenog 2014.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Krajnji rok za usvajanje Programa ruralnog razvoja RH od strane Europske Komisije je 15.siječnja 2015. godine. Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku EK da i prije roka krene s provedbom nekih mjera.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Narodnim novinama broj 118/2014, objavila je natječaj za podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Više!
Pravilnik za Mjeru 5 

Nakon mjere obnove, očekuju nas Mjera 4. „Ulaganje u materijalnu imovinu“, sa svojim podmjerama 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing ili/i razvoj poljoprivrednih proizvoda. To će biti nastavak dosadašnjih IPARD mjera 101 i 103, no uz širi opseg i intenzitet financiranja.  
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.1.
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.2.

Potom slijedi i objava natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" namijenjene jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim poduzećima i ustanovama u naseljima do 5.000 stanovnika. 
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 

Ostali Pravilnici u izradi:
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi), Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

KORISNO

EDUKACIJE U POTPROGRAMU V – JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao regionalni koordinator, započet će s provedbom edukacija u sklopu Potprograma V – Jačanje ljudskih potencijala za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije
 • Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva: 23. – 24. 10. 2014. i 03.11. - 04.11. Više!
 • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije: 11. – 17. 11. 2014.
Saznajte više o edukacijama

"RODNA RAVNOPRAVNOST U VREDNOVANJU RADA I ZADOVOLJSTAVA RADOM U  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA"

U sklopu projekta "Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama" kojeg podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva izašla je "Aktivistička početnica - korisni savjeti za osnivanje i vođenje udruge".

Priručnik na jednostavan način obrađuje sve važne teme vezane uz osnivanje i vođenje udruga, kao što su:
 • Kako osnovati udrugu
 • Udruga: što, kako i zašto?
 • Računovodstvo, knjigovodstvo i (ne)profitnost udruge
 • Zapošljavanje u udruzi
 • Projektni fundraising
 • Menadžment volontera
 • Upravljanje odnosima s javnošću
 • Upoznavanje s logičkim okvirom za oblikovanje projekata
Sve udruge provoditeljice projekta krenule su sa svojim lokalnim kampanjama, a u Međimurskoj županiji smo kreirali i predstavili Preporuke za poboljšanje suradnje organizacija civilnog društva sa Međimurskom županijom i Gradom Čakovcom te ostalim JLS, proistekle iz istraživanja.Nedavno su objavljeni i rezultati našeg javnog poziva "Mjesto za nove inicijative" kojem je cilj pružiti razvojnu podršku i osnažiti daljnje djelovanje novih inicijativa i organizacija civilnog društva iz Međimurske županije, namjenjen udrugama/inicijativama iz Međimurske županije koje vode većinom žene. Rezultate pročitajte ovdje.

PROGRAM JAKO – POZIVAMO VAS NA SPAJALICU

Program JAKO vas poziva na poludnevno okupljanje organizacija civilnog društva i drugih dionika razvoja zajednica koji će se održati 23.10.2014 od 14.00 do 18.00 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin, Trenkova 44.
Saznajte više o "Spajalici"

BESPLATNE I REDOVITE LIKOVNE RADIONICE U ČAKOVCU TIJEKOM 2014./2015. GODINE

Radionica je namijenjena svim uzrastima, hobistima i budućim profesionalcima, mladima koji žele upisati umjetnički ili drugi srodni fakultet.
Vrijeme održavanja radionice je svake subote u poslijepodnevnim satima, tijekom 2014./2015, počevši od 25.10.2014.
Saznajte više o radionici

ŠTO JE POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM VOLONTIRANJEM?

Volonterski ured Međimurja organizira poludnevnu radionicu za volontere i organizatore volontiranja radi lakšeg razumijevanja važnosti Potvrde, a sudionici će kroz niz vježbi naučiti što je Potvrda, kada se ona izdaje, koji su koraci prije ispunjavanja Potvrde, što su kompetencije i kako ih pratiti.
Radionica će se održati u utorak 28. listopada 2014. u 17 sati u dvorani udruge Autonomni centar – ACT, na adresi Dr. I. Novaka 38 u Čakovcu (zgrada Starog hrasta, 1. kat).
Saznajte više o radionici

OTVORENI NATJEČAJI

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – POZIV ZA ISKAZ INTERESA “ZNANJEM DO USPJEHA”

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razvoja novoosnovanih udruga, a za koje će se osigurat i podrška Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnih mreža kroz Program razmjene znanja i iskustava na razini RH.
Rok za prijavu: 24.10.2014.
Pogledaj natječaj

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao nadležno tijelo objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ koja se provodi u sklopu Prioritetne osi 1 „Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage“. Opći cilj poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu kao i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.
Rok za prijavu: 27.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – JEDNOKRATNE PODRŠKE ZA MEĐUFINANCIRANJE U OKVIRU PROGRAMA EUROPA PLUS

Nacionalna zaklada objavila je danas Poziv za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za međufinanciranje u okviru Programa Europa Plus u 2014. godini.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ - FOND ZA TURIZAM 2014

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini – razvoj turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove.
Javni poziv je otvoren do 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ U SKLOPU EUROPSKOG PROGRAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)

Ciljevi programa su: skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi, promicati ravnopravnosti žena i muškaraca, boriti se protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije, promicati visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i boriti se protiv siromaštva.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – ZNANJE BEZ GRANICA

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH. U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama.
Rok za prijavu: 10.11.2014.
Pogledaj natječaj

POTPORA PROJEKTIMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE RASIZMA, KSENOFOBIJE, HOMOFOBIJE I DRUGIH OBLIKA NETOLERANCIJE

Cilj ovog natječaja je sufinancirati transnacionalne projekte koji su u skladu s određenim ciljevima Programa REC u sprječavanju i suzbijanju rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije.
Prijavitelji mogu biti: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva, Srednje škole.
Rok za prijavu: 12.11.2014.
Pogledaj natječaj

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europska teritorijalna suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europa za građane, Erasmus+, Sedmi okvirni program (FP7), Mladi na djelu, PROGRESS, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, Višekorisnička IPA.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

ZAGREBAČKA BANKA - Moja kreativna crta / Moja zelena zona / Moja
prilika

Moja kreativna crta je natječaj za dodjelu financijskih potpora najboljim projektima kreativne industrije iz područja oglašavanja, arhitekture, obrtništva, dizajna, grafičkog dizajna, filma, muzike, scenske i izvođačke umjetnosti, digitalnih medija koji, osim što sadržavaju kreativni aspekt, imaju i potencijal za poduzetnički uspjeh i poslovnu održivost.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – ENERGETIKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energija.
Rok za prijavu: 31.12.2014.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća.Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
 
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
 • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditelj LAG-a
 • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 08/14 dovršen je 20.10.2014.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke