Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 

U rad je puštena nova Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi.

Pogledajte novu Internet stranicu!

NOVOSTI IZ LAG-A

Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi boravili su od 24. do 26. rujna na području LAG-a Središnja Istra na studijskom putovanju. Dvadeset članova međimurske lokalne akcijske grupe posjetilo je niz lokacija koje su primjer uspješno provedenih projekata, najviše iz područja razvoja ruralnog turizma.  Pročitaj više!
Želimo vas informirati da na Internet portalu www.dravaportal.eu možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje i povećati vidljivost.
Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Dani Zahvalnosti u Nedelišću - 11. listopada 2014.

Martinje na međimurskoj vinskoj cesti, Štrigova 07. - 11. studenog 2014.

Martinje u Nedelišću - 8. studenog 2014.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Krajnji rok za usvajanje Programa ruralnog razvoja RH od strane Europske Komisije je 15.siječnja 2015. godine. Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku EK da i prije roka krene s provedbom nekih mjera.

Prema najavama, prvi natječaj biti će vezan uz Mjeru 5. „Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“. Osnova za prijavu na taj natječaj biti će dokument o procjeni štete koje je izdalo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Potpore iznose do 100% prihvatljivih troškova Prihvatljive aktivnosti: obnova poljoprivrednog tla, rekonstrukcija gospodarskih objekata i infrastrukture, kupnja i sadnja višegodišnjih biljaka te životinja kao i nabava mehanizacije i opreme. 
Pravilnik za Mjeru 5 

Nakon mjere obnove, očekuju nas Mjera 4. „Ulaganje u materijalnu imovinu“, sa svojim podmjerama 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing ili/i razvoj poljoprivrednih proizvoda. To će biti nastavak dosadašnjih IPARD mjera 101 i 103, no uz širi opseg i intenzitet financiranja.  
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.1.
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.2.

Potom slijedi i objava natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" namijenjene jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim poduzećima i ustanovama u naseljima do 5.000 stanovnika. 
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 

Ostali Pravilnici u izradi:
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi), Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

KORISNO

EDUKACIJE U POTPROGRAMU V – JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao regionalni koordinator, započet će s provedbom edukacija u sklopu Potprograma V – Jačanje ljudskih potencijala za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.
  • Programi Europske unije: 17. 09. 2014. (odgođeno)
  • Vještine upravljanja projektom – Project management: 13. – 17. 10. 2014.
  • Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva: 23. – 24. 10. 2014. i 29. – 30. 10. 2014.
  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije: 11. – 17. 11. 2014.
Saznajte više o edukacijama

OTVORENI NATJEČAJI

INA - Natječaj "Prostor za vaše ideje"

INA je u sklopu projekta „Prostor za vaše ideje“ raspisala natječaj kako bi vašim idejama dala priliku da se 'usele' u naše prostore. Cilj ovog projekta je dati na korištenje prostore, koji većinom nisu u upotrebi, zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama a s ciljem doprinosa razvoju kvalitetnih projekata lokalne zajednice.
Rok za prijavu: 14.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA GRAĐANSKE AKCIJE “NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI”

Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” raspisala je danas, 15. rujna 2014. godine, natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama “Naš doprinos zajednici”. Visina financijske podrške je 13.000,00 kn, a dodijelit će se najviše 10 podrški.
Rok za prijavu: 15.10. 2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA UDRUGE IZ LIFE PROGRAMA

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) poziva nevladine organizacije (NGO-ove) koji su aktivni u polju okoliša i(ili) klimatskih događanja da prezentiraju svoj prijedlog natječaja za LIFE bespovratna sredstva. Navedena bespovratna sredstva pokrivaju određene administrativne i operacijske troškove za financijsku godinu 2015.
Rok za prijavu: 15.10. 2014.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ PROGRAMA UNIJE LIFE, PRIORITETNO PODRUČJE „PRIRODA I BIORAZNOLIKOST“

Cilj natječaja „Priroda i biološka raznolikost“ je doprinos razvoju i provedbi zakona i politika na području prirode i bioraznolikosti u EU. Projekti financirani ovim sredstvima moraju imati „europsku dodanu vrijednost“ te biti komplementarni s aktivnostima koje se mogu financirati iz drugih EU fondova tokom razdoblja 2014-2020. Specifični cilj natječaja je: doprinijeti razvoju i provedbi zakona i politika u EU na području prirode i biološke raznolikosti, daljnji razvitak, provedba te upravljanje mrežom „Natura 2000“, poboljšati bazu znanja za razvoj, provedbu,vrednovanje, praćenje i evaluaciju zakona i politika na području „prirode i bioraznolikosti“ te za prikupljanje i praćenje čimbenika, pritisaka i odgovara koji utječu na prirodu i bioraznolikost.
Rok za prijavu: 16.10.2014.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA MJERU SUFINANCIRANJA PROJEKATA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Rok za prijavu: 17.10.2014.
 
Pogledaj natječaj

PREKOGRANIČNO PARTNERSTVO I POTPORA SURADNJI UNUTAR EU-A
O MOBILNOSTI DRUŠTVENIM PARTNERIMA I DRŽAVAMA EEA

Program Europske unije Zapošljavanje i društvene inovacije ima za cilj obratiti posebnu pozornost na ranjive skupine društva, primjerice mladi, promicati jednakost između žena i muškaraca, boriti se protiv raznih oblika diskriminacije, promicati visok stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja, jamčiti adekvatnu društvenu zaštitu, boriti se protiv trajne nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti. Opći ciljevi ovog natječaja su promicanje geografske mobilnosti zaposlenika, povećati prilike za zapošljavanje te provedba EURES reformi.
Rok za prijavu. 20.10.2014.
Pogledaj natječaj

ISTRAŽIVAČKE STIPENDIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ MLADIH ISTRAŽIVAČA I POSLIJEDOKTORANATA

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja. Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su: pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja, jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini.
Rok za prijavu: 20.10.2014.
Pogledaj natječaj

TRANSNACIONALNI KULTURNI TURISTIČKI PROIZVODI I POVEĆANJE DOSTUPNOSTI TURIZMA

Ovaj natječaj predstavlja implementaciju Priopćenja o turizmu Europske komisije iz 2010. godine s posebnim osvrtom na diversifikaciju europskog kulturnog i industrijskog turizma te dostupnosti istog. Natječaj se sastoji od dvije teme: Tema A: Projekti suradnje za potporu transnacionalnom turizmu utemeljenom na europskoj kulturnoj i industrijskoj baštini i tema B: Poticanje dostupnosti turističkog poduzetništva i upravljanja.
Rok za prijavu: 21.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – POZIV ZA ISKAZ INTERESA “ZNANJEM DO USPJEHA”

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razvoja novoosnovanih udruga, a za koje će se osigurat i podrška Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnih mreža kroz Program razmjene znanja i iskustava na razini RH.
Rok za prijavu: 24.10.2014.
Pogledaj natječaj

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao nadležno tijelo objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ koja se provodi u sklopu Prioritetne osi 1 „Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage“. Opći cilj poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu kao i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.
Rok za prijavu: 27.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – JEDNOKRATNE PODRŠKE ZA MEĐUFINANCIRANJE U OKVIRU PROGRAMA EUROPA PLUS

Nacionalna zaklada objavila je danas Poziv za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za međufinanciranje u okviru Programa Europa Plus u 2014. godini.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ - FOND ZA TURIZAM 2014

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini – razvoj turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove.
Javni poziv je otvoren do 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ U SKLOPU EUROPSKOG PROGRAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)

EaSI 2014.-2020. je instrument EU kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020., što se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.
Ciljevi programa su: skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi, promicati ravnopravnosti žena i muškaraca, boriti se protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije, promicati visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i boriti se protiv siromaštva.
Rok za prijavu: 31.10.2014.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – ZNANJE BEZ GRANICA

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH. U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama.
Rok za prijavu: 10.11.2014.
Pogledaj natječaj

POTPORA PROJEKTIMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE RASIZMA, KSENOFOBIJE, HOMOFOBIJE I DRUGIH OBLIKA NETOLERANCIJE

Cilj ovog natječaja je sufinancirati transnacionalne projekte koji su u skladu s određenim ciljevima Programa REC u sprječavanju i suzbijanju rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije.
Prijavitelji mogu biti: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva, Srednje škole.
Rok za prijavu: 12.11.2014.
Pogledaj natječaj

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europska teritorijalna suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europa za građane, Erasmus+, Sedmi okvirni program (FP7), Mladi na djelu, PROGRESS, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, Višekorisnička IPA.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – ENERGETIKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energija.
Rok za prijavu: 31.12.2014.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća.Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditelj LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 07/14 dovršen je 03.10.2014.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke