Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.

NOVOSTI IZ LAG-A

Tijekom 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta, koji je održan od 20. do  22. travnja 2017. godine u Međimurju, naš karikaturist Damir Novak popratio je događanje s nekoliko zanimljivih i zabavnih karikatura koje možete pogledati u galeriji.
Više pročitajte ovdje.
HMRR je proveo anketu među sudionicima drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta kojom smo prikupili njihove dojmove s događaja, pohvale, konstruktivne kritike i vrijedne prijedloge za ubuduće.
Više pročitajte ovdje.
Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi su sudjelovale na Danima Frkanovca koji su održani od 22. do 23. srpnja u organizaciji člana LAG-a Udruge Frkanovčani. 
Više pročitajte ovdje.
U utorak 18. srpnja 2017. godine u uredu LAG-a Međimurski doli i bregi u Nedelišću i kasnije u restoranu Međimurski dvori u Lopatincu održan je radni sastanak predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi i LAG-a Baranja te partnera udruge Snaga kulture i Udruženja „Baranja“.
Više pročitajte ovdje.
U ponedjeljak, 17. srpnja 2017., na prostoru Mlinarske kuće u Žabniku, u Općini Sv. Martin na Muri, održan je radni sastanak hrvatskih i estonskog LAG-a s ciljem razmjene znanja i dobrih praksi vezano uz provedbu lokalne razvojne strategije i korištenja sredstava iz programa ruralnog razvoja pojedinih zemalja. Više pročitajte ovdje.
Tijekom 28. i 29. lipnja ove godine LAG Međimurski doli i bregi je sudjelovao na stručnoj radionici na kojoj je raspravljena izmjena Pravilnika za podmjere 19.2 i 19.3 u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Više pročitajte ovdje.
Odobren je projekt ECooL-Tour u kojem je LAG Međimurski doli i bregi jedan od partnera. Vodeći partner je MOZAIK,društvo za socialno vključenost a ostali partneri su ACT Grupa sa hrvatske strane te Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP sa slovenske strane. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Ljeto uz Muru, 04.08. - 06.08.2017. u Murskom Središću
19. međunarodni turnir U-12 "Međimurec 2017", 11.08 - 13.08.2017. u Dunjkovcu
Dani turizma Općine Sveti Martin na Muri, 13.07. - 26.08.2017. u Svetom Martinu na Muri
 

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Odobrenu inačicu programa preuzmite OVDJE, a objavljena je i NOVA INTERNET STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.Počeo s radom “Portal ponuda” za korisnike Programa ruralnog razvoja
Više informacija o portalu ponuda pronađite ovdje.
Upute za korisnike možete preuzeti na sljedećoj poveznici.


Trenutno otvoreni natječaji
 
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 7.1.1. " Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave", rok je od 27.ožujka do 13. listopada 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ.
  • Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“, rok je  17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017., a ovdje preuzmite NATJEČAJ.
Plan objave natječaja za 2017.

KORISNO

Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika. Priručnik sa svim pratećim dokumentima možete naći ovdje.

OTVORENI NATJEČAJI

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je  Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za 2017. godinu.
Indikativni godišnji plan objave poziva za 2017. godinu dostupan je na poveznici: http://www.esf.hr/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/

Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za pokriće troškova izrade Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet. Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, sukladno člancima 3. i 49. Uredbe (EU) 1151/2012 od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, bez obzira na pravni oblik skupine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 691.125,00 kuna. 
Rok za prijavu 28.08.2017.
Pogledaj natječaj

Uniqa – Radost života

UNIQA osiguranje pokrenulo je internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje Radost života, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte. Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:1. humanitarno djelovanje,2. kultura, znanost, obrazovanje i sport te 3. zaštita okoliša i održivost.
Rok za prijavu 01.09.2017.
Pogledaj natječaj

Zaklada Kultura nova – Program podrške

Zaklada “Kultura nova” je 8. lipnja 2017. godine u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata. Na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti. Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.
Rok za prijavu 06.09.2017.
Pogledaj natječaj

“Podrška programima usmjerenima mladima”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni privremeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška programima usmjerenima mladima” koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti. Opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost mladih. Specifični ciljevi su: potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade, prevencija nasilja među mladima, unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Ciljne skupine su mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina i stručnjaci koji rade s mladima. Ukupna financijska alokacija poziva iznosi 12.000.000,00 kn od toga za skupinu 1. je namijenjeno ukupno 9.000.000,00 kn, za skupinu 2. ukupno 3.000.000,00 kn. 
Rok za prijavu 11.09.2017.
 
Pogledaj natječaj

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.
Rok za prijavu 15.09.2017.
 
Pogledaj natječaj

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“. Prihvatljivi su sljedeći troškovi: troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje, godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje, troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.
Rok za prijavu 18.09.2017.
 
Pogledaj natječaj

Poziv za dodjelu sredstava za natječaj vezan uz pružanje podrške nacionalnoj platformi za Rome u okviru Programa za prava, jednakost i građanstvo (REC Programme)

Otvoren je poziv za dodjelu sredstava za natječaj vezan uz pružanje podrške nacionalnoj platformi za Rome u okviru Programa za prava, jednakost i građanstvo (REC Programme) – REC-RDIS-NRCP-AG-2017: Restricted call for proposals to support National Roma platforms.
Prioritet ovog ograničenog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu akcijskih potpora je podrška uspostavljanju ili jačanju nacionalnih procesa konzultacija u državama članicama kroz Nacionalne platforme Roma koje su sazvale i kojima upravljaju nacionalne kontaktne točke Roma (NRCP).
Rok za prijavu 19.09.2017.
 
Pogledaj natječaj

"Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Ukupno alociran iznos sredstava za ovaj Poziv iznosi 76.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.000.000,00 HRK.
Rok za prijavu 22.09.2017.
 
Pogledaj natječaj

Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”. Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a.
Rok za prijavu do 13.10.2017.
Pogledaj natječaj

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva – Znanje bez granica

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva danas je raspisala Poziv za iskaz interesa u području suradnje na razmjeni znanja – “Znanje bez granica”. Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C).
Rok za prijavu 10.11.2017.
 
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Međimurska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika (Mjera 1),  Podizanje i obnova trajnih nasada (Mjera 2),  Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (Mjera 3), Sudjelovanje na sajmovima i izložbama (Mjera 4), Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda (Mjera 5). 
Rok za prijavu 30.11.2017.
 
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

 Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: MJERA 6. Ekološka poljoprivreda i MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza. Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.
Rok za prijavu do 30.11. 2017.
Pogledaj natječaj

Poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje
Rok za prijavu 01.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Ured za udruge – Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2017. godine.
Rok za prijavu 01.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.
Rok za prijavu 15.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.
Rok za prijavu 29.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe koje su MSP-ovi (poduzeća s do 250 zaposlenih) i koji: imaju poslovnu jedinici u RH u trenutku plaćanja potpore, registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave, imaju barem jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi predaji projektne prijave. Minimalni intenzitet potpore iznosi 760.000,00 HRK, a maksimalni 7,6 milijuna HRK po projektu.
Rok za prijavu 31.12.2017.
Pogledaj natječaj

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Međimurska županija 05. prosinca 2016. objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.Temeljem spomenutom Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava. Potpore će se dodjeljivati subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju
Rok za prijavu 31.12.2017.
 
Pogledaj natječaj

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za prijavu projekata

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje – Radost života – radostzivota.uniqa.hr, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte.
Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije: humanitarno djelovanje; kultura, znanost, obrazovanje i sport te zaštita okoliša i održivost.
Rok za prijavu 31.12.2017.
Pogledaj natječaj

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Rok za prijavu 31.12.2019.
Pogledaj natječaj

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi. Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Pozivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ želi se povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: Srednjem poduzeću 65% prihvatljivih troškova, Mikro poduzeću i malom poduzeću 85% prihvatljivih troškova, Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku po ovom Pozivu iznosi 100.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 38.000.000,00 HRK
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj


“Zaželi – program zapošljavanja žena”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom “Zaželi – program zapošljavanja žena”. Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci. Zahvaljujući ovome pozivu planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Rok za prijavu 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 07/17 dovršen je 01.08.2017.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LAG Međimurski doli i bregi · M. Tita 60 · Nedelišće 40305 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp