Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

CIKLUS INFORMATIČKIH RADIONICA
Proveli smo i drugu besplatnu informatičku edukaciju za naše članove i volontere pod nazivom Informatika u poslovanju.
Saznajte više o tome!
Predstavnice LAG-a su boravile u Koljnofu u Mađarskoj na sastanku LAG-ova koje povezuje povijesna europska ruta Jantarska cesta, sa svrhom uspostavljanja suradnje te iniciranja budućih međunarodnih projekata.
Saznajte više o tome!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Predsmotra međimurske popevke u Štrigovi - 07. veljače
Fašnik u Nedelišću - 14. veljače
Smotra ljubavnih pjesama u Svetom Martinu na Muri - 14. veljače
Fašnik u Štrigovi - 15. veljače
Fašnik u Osnovnoj školi Sveti Martin na Muri - 17. veljače

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Iako Program ruralnog razvoja RH još nije službeno usvojen od strane Europske Komisije, Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku da krene s provedbom nekih mjera. 

M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva"OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda"
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
PRAVILNICI I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA MJERE 4

M07 "TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA" podmjere 7.1. "Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima"
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 

Ostali Pravilnici u izradi:
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi), Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

KORISNO

IPARD REZIME – UGOVORENO 94% DOSTUPNIH SREDSTAVA, A DO SAD ISPLAĆENO 35%
Ugovaranje projekata kroz pretpristupni program Europske unije IPARD, kojega je Hrvatska koristila u programskom razdoblju 2007.-2013. završilo je 31.12.2014. godine. Ukupno je ugovoreno 800 projekata u poljoprivredi, ribarstvu  i ruralnom razvoju za 94% sredstava EU koji su nam bili na raspolaganju, a od toga je isplaćeno 34,90% raspoloživih EU sredstava za 332 završena projekta.
Više detalja o iskorištenosti po mjerama i popis ugovorenih i isplaćenih korisnika po županijama pogledajte ovdje.
USVOJEN OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ ZA RAZDOBLJE 2014.- 2020.
U okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, RH je iz proračuna EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi eura, od čega je 6,881 milijardi eura dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda. Gotovo 2 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije, a značajan udio ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet). Više o tome pročitajte na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
PUBLIKACIJA O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA PROJEKATA ZA MLADE
Europski forum mladih je objavio publikaciju o mogućnostima financiranja projekata za mlade. Ovaj vodič se fokusira na najvažnije programe Europske unije u kojima je uočen prostor za sudjelovanje organizacija mladih i za mlade. Više o tome pročitajte ovdje.
HBOR UVEO NOVI PROGRAM KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNIH EU PROJEKATA
S ciljem poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uvela je novi Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev, navodi se u priopćenju. Više o tome pročitajte ovdje.
DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Temeljem članka 9. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN1/15). Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
PROPISI KOJI SU STUPILI NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2015.
Vlada Republike Hrvatske je napravila pregled propisa koji nakon zakonskih promjena stupaju na snagu. Od poreza na dohodak, preko PDV-a, igara na sreću, minimalne plaće, smjernica za zapošljavanje, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, do ovrha i drugih propisa.
Više o tome možete pročitati na stranicama Vlade Republike Hrvatske.
FZOEU OBJAVIO GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim stranicama godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. godini. U sektoru energetske učinkovitosti najavljena su 24 natječaja do kraja godine, u sektoru zaštite okoliša najavljeno je 11 natječaja te je najavljen 1 zajednički natječaj sektora zaštite okoliša i sektora energetske učinkovitosti. Ukupno je najavljeno 36 natječaja pri čemu će prvi natječaji biti otvoreni do kraja siječnja.
Više o tome pročitajte na portalu o EU fondovima.
OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O REGISTRU UDRUGA
U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o registru udruga. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga,zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga,razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar
udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
Pravilnik možete pročitati ovdje.
POSTUPAK ZA PRELAZAK UDRUGA S DVOJNOGA NA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Zbog čestih upita povezanih s temom prelaska na jednostavno knjigovodstvo udruga, kolegice i kolege iz Programa e-misija donijeli su kratak presjek najvažnijih informacija, a također napominju da se još uvijek očekuju obrasci za podnošenje godišnjih izvješća u jednostavnom knjigovodstvu te priručnik za pomoć u vođenju jednostavnog knjigovodstva udruga. Više o postupku za prelazak s dvojnog na jednostavnog knjigovodstva možete vidjeti ovdje.
HZZ OBJAVIO MJERE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA U 2015.
Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Mjere za poticanje zapošljavanja u 2015. godini. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, primjena do 31. prosinca 2015. godine.
Mjere koje će se provoditi možete pogledati ovdje.
Udruga OPG-a Hrvatske "Život"
Cilj osnivanja Udruge je da OPG-ima vrati i ojača prirodnu ključnu ulogu u proizvodnji hrane i očuvanju višefunkcionalnog ruralnog prostora. Udruga se zalaže da to bude polazište pojoprivredne politike, od formuliranja zakona i propisa te definiranja tržišnih okvira, preko raznih mjera potpore seoskom poduzetništvu do aktivne pomoći i savjeta u slobodnom udruživanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao razvojnog i tržišnog čimbenika.
Ako želite postati članom udruge možete ovdje ispuniti zahtjev za učlanjenje.
Program JAKO poziva vas na poludnevnu radionicu pod nazivom “Zadrugarstvo kao oblik eko-društvenog poduzetnišva (osnivanje i vođenje zadruga)”, koja će se održati u srijedu, 11. veljače 2015. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu. Radionica će se održati u terminu od 16:30 do 20:30 sati.
INFORMACIJA POLJOPRIVREDNICIMA O DODJELI NOVIH PRAVA NA PLAĆANJA U 2015. I PRIJENOSU PRAVA KOD KUPNJE ILI ZAKUPA CIJELOG ILI DIJELA GOSPODARSTVA
Poljoprivrednicima će se u 2015. godine dodjeljivati nova prava na izravna plaćanja temeljem utvrđene poljoprivredne površine u 2015. godini. Prava na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima za 2013. i 2014. godinu prestala su važiti na dan 31. prosinca 2014. godine. 
Upute poljoprivrednicima vezane uz:
 • dodjelu novih prava na izravna plaćanja,
 • prijenosa prava u slučaju kupnje ili zakupa cijelog ili dijela gospodarstva ili u ostalim slučajevima prijenosa gospodarstva, i
 • zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 
REDEA provodi trodnevnu edukaciju za poduzetnike početnike u kojoj će objasniti kako ideju pretvoriti u posao, koji su koraci i mogućnosti za otvaranje tvrtke, kako osmisliti dobar poslovni plan te marketing proizvoda i usluga. Edukacija će se održati od utorka do četvrtka 17. – 19. veljače 2015. godine od 9 do 15 sati u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. (Bana J. Jelačića 22B, Čakovec), informatička učionica, 1. kat. Teme edukacije po danima možete pogledati na stranicama Regionalne razvojne agencije  Međimurja.

OTVORENI NATJEČAJI

„JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA – FAZA II“

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera. Ciljane skupine su organizacije poslodavaca i sindikata svih razina i njihove sektorske i granske udruge, državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja,regionalne i lokalne vlasti, akademska zajednica i institucije koje se bave istraživanjem radnih odnosa, radnog zakonodavstva i prikupljanjem statističkih podataka i organizacije civilnog društva.
Rok za prijavu: 12.02.2015.
 
Pogledaj natječaj

HAVC – Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2015. godini – Programi međunarodne suradnje

U programe međunarodne suradnje ubrajaju se:
 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora/ica, producenata/ica, izbornika filmskih festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika,
 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala,
 • međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije filmova,
 • programi međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija),
 • programi stručnog usavršavanja,
 • pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata,
 • međunarodni filmski sajmovi,
 • međunarodni filmski sajmovi: potpora producentima/icama i autorima/icama za predstavljanje filmova te
 • programi potpore za međunarodnu kinodistribuciju hrvatskih filmova.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.
Rok za prijavu: 13.02.2015.
Pogledaj natječaj

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca.
Rok za prijavu: 17.02.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU GOSPODARSKIH MANIFESTACIJA, ZNANSTVENO – STRUČNIH SKUPOVA I OSTALIH AKTIVNOSTI PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA IZ NADLEŽNOSTI

Predmet Javnog poziva je prijava gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini (koje se održavaju od 1.siječnja do 30. lipnja 2015.) 
Rok za prijave je 18.2.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA ZA POTPORE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA  NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U  2014. GODINI


Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za:
 • programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije,
 • programe stručnog usavršavanja i treninga,programe korištenja javne turističke infrastrukture,
 • programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica.

Javni poziv je otvoren do 20.veljače 2015. godine. Tekst poziva pronađite ovdje.
 

Pogledaj natječaj

ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. 
Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima odnosno povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim  zapošljavanjem  kao osobnih asistenata.
Rok za prijavu: 24.02.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA "MOJ EU PROJEKT VAUČER" – NOVA USLUGA HGK

Hrvatska gospodarska komora izdvaja za gospodarstvenike milijun kuna izravne financijske potpore za izradu prijavnih dokumenata za EU projekte. Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti
10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Rok za prijavu: 27.02.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA ZA POTPORE U 2015. GODINI


Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:
 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Javni poziv je otvoren do 27. veljače 2015. godine. Tekst poziva pronađite ovdje.

Pogledaj natječaj

EUROPA ZA GRAĐANE - BRATIMLJENJE GRADOVA / UMREŽAVANJE GRADOVA

 
Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje
Mjera Rokovi za podnošenje Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između
1. Bratimljenje gradova
  1. ožujka 1. svibnja* u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka
  1. rujna 1. siječanj i 1. rujna u godini nakon isteka roka
2. Umrežavanje gradova
  1. ožujka 1. srpnja i 30. prosinca u godini kada je rok
  1. rujna 1. siječnja i 1. svibnja u godini nakon isteka roka
3. Projekti civilnog društva
  1. ožujka 1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka
Pogledaj natječaj

KULTURA NOVA -  Priprema međunarodnih suradničkih projekata / Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa

Podrška putem ovog javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2 ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 150.000 kn.
Rok za prijavu: 03.03.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLDA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - DEMOKRATIZACIJA I LJUDSKA PRAVA

Rok za prijavu: 20.03.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - PODRŠKA INOVATIVNIM INICIJATIVAMA ZA DJECU I MLADE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Rok za prijavu: 20.03.2015.
Pogledaj natječaj

AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU objavila je tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH i to:

 • Za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
 • Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
 • Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“
Rok za prijavu: 10.04.2015.
Pogledaj natječaj
 

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA "PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA"

Natječaj će se financirati projekti iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013. Potpore ovog javnog poziva namijenjene su malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Minimalna potpora iznosi 20.000,00 €, a maksimalna 100.000,000 €, dok će sufinanciranje projekta biti između 70% i 85% (ovisno o stupnju razvijenosti JLS).
Rok za prijavu:29.04.2015.
Pogledaj natječaj

OTVOREN NATJEČAJ „EUROPSKE NAGRADE ZA PROMICANJE PODUZETNIŠTVA 2015“

„Europske nagrade za promicanje poduzetništva 2015“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2015), je priznanje koje najuspješnijim promotorima poduzetništva i poduzetničkog duha, onima koji predstavljaju najbolje prakse i politike za razvoj poduzetništva, dodjeljuje Europska komisija. Cilj ovoga natjecanja je prepoznati inicijative i aktivnosti koje su poduzete u svrhu promicanja poduzetništva, predstaviti i podijeliti s državnim, lokalnim i regionalnim tijelima iz drugih europskih zemalja primjere najboljih poduzetničkih politika i praksi, ojačati svijest o ulozi poduzetnika u društvu te ohrabriti i potaknuti potencijalne poduzetnike.
Rok za prijavu: 22.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ MLADI KAO POKRETAČI DRUŠTVENIH PROMJENA

Natječaj je otvoren s ciljem provođenja analize o normama,vrijednostima i stavovima mladih u Europi, kao i njihovih očekivanja i stavova o javnoj politici i organizaciji društvenog, gospodarskog i privatnog života. Analiza bi trebala uključivati mlade različitih spolova i uzrasta koji dolaze iz različitih geografskih, društveno-ekonomskih, etničkih, kulturnih i vjerskih pozadina, pritom uzimajući u obzir i mlade obitelji i pojedince koji će se suočiti sa određenim izazovima u budućnosti.
Rok za prijavu je 28.5.2015.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća.Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
 
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE  EKOLOŠKE JAVNE I VANJSKE RASVJETE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.
Sredstva se dodjeljuju za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete te za rekonstrukcije postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postoječih sustava rasvjete i to za projekte:
 • Cestovne rasvjete
 • Rezidencijalne rasvjete
 • Rasvjete spomeničke i građevinske baštine
 • Rasvjete ostalih javnih i vanjskih površina (kompleksi bolničkih i drugih javnih ustanova te drugi sustavi rasvjete).
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatsku predviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
U svrhu informiranja i savjetovanja potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije će početkom prosinca započeti svoju informativnu kampanju o kojoj će informacije biti dostupne na www.mobilnost.hr.
Pogledaj natječaj i rokove

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
 • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
 • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 02/15 dovršen je 06.02.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke