Copy
Niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief hier
skbl nieuwsbrief
Jaargang1, nr.1
oktober 2014

Na het themajaar historische buitenplaatsen 2012

 
U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). Deze stichting komt voort uit de aanbevelingen van het themajaar voor de historische buitenplaatsen in 2012. U ontvangt dit bericht omdat u destijds de nieuwsbrief van het Themajaar ontving. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. Wij stellen uw reacties op de website van sKBL en onze nieuwsbrief zeer op prijs. Wilt u hem niet meer ontvangen, klik dan hier.

In deze editie
> sKBL heeft de vaart er in!
> Nieuws van / uit de provincies
> Betrokkenen aan het woord
> Nieuws van uitgevers
> Adversaria
> Uitgelicht

Volg sKBL op

           

sKBL heeft de vaart er in!

In februari 2014 is stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) van start gegaan. De stichting spant zich voor verschillende doelen in maar is altijd gericht op het belang van het behoud en beheer van de Nederlandse cultuurgroene erfgoederen, ongeacht wie ze toebehoren. Lees meer
 

René Dessing
©Kenneth Stamp

Van Vrienden moet sKBL het (ook) hebben!

Sinds de start van sKBL aan het begin dit jaar meldden personen, kastelen en buitenplaatsen maar ook bedrijven en organisaties zich enthousiast en betrokken bij onze jonge stichting aan. Wij zijn onze Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en steun aan sKBL. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft sKBL nu ruim twintig (donerende) Vrienden. Lees meer


Kasteel Ophemert
  Society  of Play       


 

Ithakaprijs en Ithakastipendium

sKBL is door mevrouw Els Veder-Smit in de gelegenheid gesteld om een prijs in te stellen voor interdisciplinair onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking. Lees meer
 


Limburg landgoederenzone
 

Kasteel HornProvincie Limburg ontwikkelt een integraal plan voor de landgoederenzone Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul. Uitgangspunt is het behouden, ontwikkelen en beheren van het cultuurhistorisch erfgoed en de waarden van landschap, natuur en het watersysteem van de landgoederenzone. Lees meer
 

Zuid-Holland  Erfgoedlijn Landgoederen


sKBL participeert in het overleg Erfgoedlijn Landgoederen dat door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland is opgezet. Aan dit overleg nemen talrijke betrokkenen bij de instandhouding van particuliere en openbare KBLs deel en worden nieuwe projecten gefaciliteerd. Zie voor meer informatie hier.
 

Noord-Holland Buitenplaatsen in Beeld
 

In opdracht van Provincie Noord-Holland voert Cultuurcompagnie het project 'Buitenplaatsen in Beeld' uit. In 2014 onthulden de mooiste buitenplaatsen in en rondom Zuid-Kennemerland hun geheimen. Bijzondere evenementen, wandel- en fietsroutes geven ook het komende jaar een kijkje in het rijke verleden van dit erfgoed. Lees meer
 

Utrecht Uitvoeringsagenda 2012-2015
 

De provincie Utrecht heeft bijna 300 buitenplaatsen, verdeeld over negen zones met elk hun eigen karakter en ontwikkelopgaven. De provincie richt zich in de collegeperiode 2012-2015 op drie thema's. het beter toegankelijk maken van haar buitenplaatsen voor publiek, restauratie en behoud en ontwikkeling van de buitenplaatsenzones. Zij heeft daartoe de uitvoeringsagenda 2012-2015 opgesteld.  Lees meer
 Huis Zonnebeek, Enschede
Gezocht: beheerder voor Huis Zonnebeek  
Stichting Edwina van Heek beheert twee buitenplaatsen, te weten Huis Singraven in Denekamp en Huis Zonnebeek in Enschede. Voor Huis Zonnebeek is men op zoek naar een beheerder, die ook gaat wonen op het huis. Een unieke functie op een bijzondere plek. Het huis is gebouwd in 1905 en heeft duidelijke Amerikaanse invloeden vanwege de Amerikaanse afkomst van Edwina van Heek – Burr Ewing. Meer informatie

Buitenplaats Ockenburgh, Den Haag
Veel te winnen voor Buitenplaats Ockenburgh
Dank zij de inspanningen van buurtbewoners kan Landgoed Ockenburgh in den Haag na een bewogen geschiedenis weer een inspirerende plek voor velen worden, zoals de oprichter Jacob Westerbaen het in de 17e eeuw bedoelde. Dit plan voorziet in het herstel van de monumentale waarde en een haalbaar exploitatieplan waarbij de toekomst van de buitenplaats verzekerd is.  Lees meer
 
Stania State, Oentsjerk
Vakgroep Groen Erfgoed opgericht 
Op 20 augustus 2014 is Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed opgericht, die zich ten doel heeft gesteld om de instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in Nederland te bevorderen. Lees meer


De Hartekamp, Heemstede

Buitenplaatsen mobiel
Het project 'Buitenplaats Mobiel' is winnaar van de Europeana Creative Challenge in de categorie Toerisme. Jennemie Stoelhorst van Society of Play en Femke van Drooge van Cooking Fox zijn beiden initiatiefnemers van het project, dat kinderen met behulp van apps op een spannende manier een buitenplaats doet ontdekken. Lees meer

Restauratie kassen Eyckenstein 

Op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk staan maar liefst negen rijksmonumenten, waaronder twee kassen van rond 1880. Deze zijn dringend aan restauratie toe. Een groot deel van de benodigde fondsen zijn reeds bijeengebracht. De Vrienden van Eyckenstein doen voor een laatste maar noodzakelijk bedrag graag een beroep op u. De kassen zijn waardevolle onderdelen van dit cultuurgroene erfgoed, die het verdienen om te worden bewaard. Leer meer
Beek en Hoff
In Loenen aan de Vecht ligt de 17de-eeuwse buitenplaats Beek en Hoff. het kent een lange geschiedenis met uiteenlopende gebruikers en bewoners. Van buitenplaats werd het een verffabriek, waar kadavers werden benut voor de productie van beenzwart. Dit werd destijds gebruikt bij de productie van verf. Nadat een dochter van de laatste eigenaar het klooster intrad, kreeg de congregatie van zusters Franciscanessen van Heythuysen de buitenplaats ten geschenke. Lees meer
 

nieuws sKBL

 

sKBL streeft ernaar zoveel mogelijk actuele informatie over activiteiten op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen te brengen. Wij kunnen dat doen als betrokkenen van KBLs ons daarbij helpen. Als er u een voor publiektoegankelijke activiteit wilt aankondigen of indien u ander nieuws heeft dat een landelijke doelgroep interesseert, stuurt dan uw bericht, het liefst voorzien van praktische informatie en foto's, naar sKBL. Wij zullen ons inspannen het bericht te plaatsen.  

Kweeperen Residenz Wützburg
 

Aan het woord is Alexandra van den Bosch, eigenaresse en bewoonster van Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Een energieke vrouw met een onuitputtelijke schat aan verhalen.

Alexandra met haar echtgenoot en dochter
Lees hier haar verhaal.


De familie Van Westerholt van kasteel Hackfort bij het Gelderse Vorden ging in de achttiende eeuw vaak over de tong. De opwindende gebeurtenissen zijn door Bert Koene in geuren en kleuren gereconstrueerd, waarvoor hij veelsoortig archiefmateriaal benutte. De titel luidt: Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw. Lees meer

Berbice is een van de weinige buitenplaatsen in Voorschoten die haar oorspronkelijke sfeer en karakter wist te behouden. Nu onthult de buitenplaats voor het eerst haar geheimen met de publicatie van het mooi verzorgde boek Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners. Lees meer
Noordgouwe is al eeuwenlang een geliefde plaats voor stedelingen om zich te vermaken: al vier eeuwen geleden openden enkele herbergen daar hun deuren en niet veel later vestigden welgestelde inwoners van Zierikzee zich er op hun buitenverblijven. Van de ruim dertig buitenplaatsen die deze streek ooit telde, resteren er nog zeven. Martin van de Broeke publiceerde er een studie over: Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lusthoven en landhuizen. Lees meer

Het Wapenregister van de Nederlandse adel geeft een compleet overzicht van de families die gedurende tweehonderd jaar Koninkrijk zijn genobiliteerd. De erfelijke adeldom van alle personen die door de koning zijn benoemd, verheven, ingelijfd en erkend in de in 1814 ingestelde Nederlandse adel, wordt op basis van nieuw onderzoek en archiefmateriaal getoetst aan de adelrecht en van deskundig commentaar voorzien. Lees meer

Het boek De Beaufort beschrijft de geschiedenis van deze familie vanaf het moment dat stamvader Pierre de Beaufort in 1613 in de Nederlanden arriveert tot het overlijden in 1876 van zijn rechtstreekse afstammeling Pieter. Hij werd in 1868 in de adelstand  opgenomen. Lees meer

© RCE, landgoed Clingendael

Werk in uitvoering

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt veel restauratie- en herstelwerkzaamheden op buitenplaatsen, kastelen en landgoederen’. Dit kan variëren van de restauratie van gordijnen op een borg tot het herstel van een ezelwagen op een kasteel in het zuiden of een tuin en een bospark op een landgoed rond Lochem. Bekijk hier het overzicht.
 
skbl uitgelicht

Geelvinck Fortepiano Festival 

Museum Geelvinck beheert sedert enkele jaren de Sweelinck Collectie met meer dan 80 historische piano(forte)s. De opzet is om deze instrumenten te restaureren en deze in een historische omgeving (muziekkamers van patriciërshuizen, buitenplaatsen en kastelen) door professionele fortepianisten tot klinken te brengen. Tijdens het Geelvinck Pianoforte Festival vinden concerten plaats op onder meer Leyduin, Kasteel Heeswijk, Huis Schouwenburg en Kasteel Keukenhof. U als onze lezer krijgt voor concerten in Museum Geelvinck en in de Posthoornkerk, beide te Amsterdam, speciale korting. Lees meer

De Koningsroute

De Koningsroute, een symbolisch cadeau van de gemeente Stichtse Vecht aan koning Willem Alexander en koningin Maxima ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013, leidt u langs veel historische buitenplaatsen en kastelen.. Als u op pad gaat, bezoekt u dan ook de fraaie expositie Topstukken rond de buitenplaats, die nog tot 31 december 2014 in het Vechtstreekmuseum te bezoeken is. Er is een fietsroute en een vaarroute.

De Japanse tuin van Clingendael

Door onze correspondent Lenneke Berkhout
 
De najaarsopenstelling van de Japanse tuin maakt een bezoek aan het Haagse landgoed Clingendael extra de moeite waard. Van 13 t/m. 26 oktober 2014 kunt u dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur genieten van de prachtige herfstkleuren van de Japanse esdoorns en van de vele tuinornamenten vol symboliek. De toegang is vrij. Lees meer
Kalmar Slot

The European Forum for Historic Sites 

Internationale conferentie over de waarde van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen voor de samenleving. René Dessing, directeur van sKBL is uitgenodigd hier te komen spreken. De conferentie vindt plaats van 22 t/m. 24 oktober 2014 in het Kalmar te Zweden. Bent u geïnteresseerd, inschrijven kan hier.
 

Kies uw folly

Wilt u mee beslissen over nieuwe architectuur in het park van de Fraeylemaborg in Slochteren, dan is dit uw kans. U bent uitgenodigd mee te doen aan een enquête van de Fraeylemaborg waarin u uw droomfolly kunt kiezen. Lees meer
seizoen 2014-2015

Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel

Een bijzondere manier om een kasteel of buitenplaats te beleven is door er een concert bij te wonen. Het biedt u ook de gelegenheid om een doorgaans niet toegankelijk huis te bezoeken. Voor deze Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel vindt u hier het programma van seizoen 2014-2015.

Meer activiteiten in najaar 2014:

In onze komende nieuwsbrief brengen wij nieuws over kerstactiviteiten die op talloze buitenplaatsen plaatsvinden.


 
Bovenlicht


agenda overzicht skbl
Contact

sKBL
Herenweg 9, 2105 MB  HEEMSTEDE
info@skbl.nl
tel. +31(0)6 22 80 16 68E-mail-adres wijzigen of profiel aanpassen?
klik hier
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
klik hier
Wilt u Vriend van sKBL worden?

Neem contact op met
René W.Chr. Dessing:
tel. +31(0)6 22 80 16 68

  

Eindredactie nieuwsbrief:
Saskia Ouwehand
© 2014 Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)