Copy
Niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief hier
skbl nieuwsbrief
Jaargang 1, nr.2
december 2014
Slot Haamstede © R.Dessing

                                                 
                                        Volg sKBL op           
              

    In deze editie

       > Ontwikkelingen sKBL
       > Bewoners van Klein Beerschoten (De Bilt) aan het woord
       > Nieuws van / uit vijf provincies
       > Een kijkje in Vlaanderen
       > Herfstperikelen op Berg en Vaart (Ankeveen)
       > Nieuwe boeken
       > Werk in uitvoering en andere praktische onderwerpen
       > Adversaria
       > Kerst uitgelicht
      

Reacties op deze nieuwsbrief zien wij graag tegemoet. En stuurt u deze nieuwsbrief vooral door naar vrienden of andere geïnteresseerden.
 
sKBL wenst u allen prettige feestdagen
en een luisterrijk 2015.

                        
                         Winterpaleis Het Loo
 

Dit gebeurde in de afgelopen maanden

door René W.Chr.Dessing

Begin 2014 ging sKBL van start. Het jaar is grotendeels benut om de stichting op te zetten, doelstellingen te formuleren en te verfijnen en om een werkbaar netwerk op te bouwen. Nu is er een voltallig bestuur, verwierf de stichting de culturele ANBI status, is een jury samengesteld om de Ithakaprijs en het Ithakastipendium te gaan toekennen, werd het digitale portaal gelanceerd (met dank aan het Pr. Bernhard Cultuurfonds) en gevuld met een onvoorstelbare hoeveelheid datagegevens en telt sKBL inmiddels 44 Vrienden. Lees meer

Foto door Kenneth Stamp

Vrienden van sKBL


Na verzending van onze eerste nieuwsbrief in september zijn de navolgende KBL's en organisaties met ons bevriend geraakt.

             Rovérestein ZuylesteinIn onze Vriendengroep is een grote verscheidenheid aanwezig in de manieren van gebruik van KBL’s. Onder hen zijn particulier bewoonde buitenplaatsen, landgoederen die aan terreinbeherende organisaties (TBO’s) toebehoren, horecaondernemingen, congrescentra, buitenplaatsen met een Bed & Breakfast-mogelijkheid, evenementenlocaties en kasteelmusea.
Deze verscheidenheid is zinvol in het overleg en de uitwisseling van ervaringen. De expertise van bevriende professionals en organisaties alsmede de betrokkenheid van de provincies moet tot een vruchtbare mix leiden.
 
Begin 2015 wordt een jaaragenda vastgesteld en volgt de instelling van een Adviesraad Vrienden sKBL.     
              
                       
Binnenkort vergadert de jury van de Ithakaprijs en -stipendium voor het eerst. Dan worden de richtlijnen en de procedure definitief vastgesteld en kunnen kandidaten zich aanmelden. Algemene informatie over deze door sKBL opgezette prijs vindt u hier

Kasteel d'Ursel

door Koen De Vlieger-De Wilde


Ook in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan behoud en beheer van kastelen en buitenplaatsen. Kasteel d'Ursel in Hingene in de provincie Antwerpen ontving voor zijn bijzondere inspanningen de Vlaamse Monumentenprijs 2014. Koen De Vlieger-De Wilde, directeur van kasteel d'Ursel, laat u kennis maken met verleden en heden van 'zijn' kasteel. Lees meer

 

Bijna winter op de Buitenplaats

door Caroline Greve-Geijssen van Berg en Vaart, Ankeveen

Elk seizoen brengt zijn eigen activiteiten met zich mee in de tuin van een buitenplaats. Tuinliefhebber Caroline Greve-Geijssen van buitenplaats 'Berg en Vaart' in Ankeveen deelt met u enige van haar herfstervaringen. Lees meer.


 

Provincie Friesland

Landgoedmodel Beetsterzwaag


Het landgoederen-landschap van Beetsterzwaag bevat een groot aantal  historische buitenplaatsen en landgoederen. Om de zorg voor instandhouding en onderhoud te ondersteunen is in Friesland het project 'Landgoedmodel Beetsterzwaag' gestart. Lees meer

 

Provincie Gelderland

Kroonjuwelen van Bronckhorst


Het in stand houden van landgoederen is kostbaar. Daarover  spreken alle landgoedeigenaren geregeld hun zorg uit. In Bronckhorst trachten zij het landgoederenbeleid goed op de politieke agenda van de gemeente Bronckhorst geplaatst te krijgen. Met dat doel voor ogen stelden zij gezamenlijk een brochure samen waarin hun wensen en verlangens zijn geformuleerd en nodigen zij iedereen uit om een actieve bijdrage te leveren. Hier kunt de brochure lezen.
 

 

Provincie Overijssel

Nieuwe website onlineOp 25 november 2014 is de nieuwe website 'Landgoederen in Overijssel' actief geworden. Op deze site treft de gebruiker straks informatie in woord en beeld aan van alle bijna 270 landgoederen die Overijssel rijk is. U vindt naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel- en fietstips, bijzonderheden en logiesmogelijkheden. Lees meer

 

Provincie Noord-Brabant

Lief en leed dat landgoed heet


De 150 landgoederen in Noord-Brabant verdienen veel meer aandacht van Brabanders en andere bezoekers dan nu het geval is. Om dit te bewerkstelligen, verscheen het boek Landgoederen in Noord-Brabant, het lief en leed dat landgoed heet. Het is door een samenwerking tussen het Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit te stand gekomen. Meer informatie

 

Provincie Zuid-Holland

Geld voor Landgoederenzone


De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde. De provincie beschermt deze erfgoederen, tracht ze beleefbaar te maken en streeft ernaar dat ze door velen worden benut. Zo draagt dit cultuurgroene erfgoed bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en vestigingsklimaat. Lees meer

 

Colleges Buitenplaatsen en Landgoederen


In februari 2015 start weer een collegereeks Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze collegereeks staat ook open voor studenten van buiten de RUG. Een van de drie colleges op locatie vindt plaats op de Fraeylemaborg te Slochteren (zie foto).  Lees meer

 

Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een begin gemaakt met een kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen. Men richt zich hierbij op kennisdeling voor allen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van dit erfgoed. In de programmacommissie participeren de Vakgroep Buitenplaatsen (Rijksuniversiteit Groningen), de Nederlandse Kastelen Stichting, sKBL en de RCE. Lees meer


Kasteel Vredenburg komt weer tot leven

 
Op de plek van muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht stond ooit kasteel Vredenburg. Rond dit verdwenen kasteel is een educatieproject gestart voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Hierin verbindt men geschiedenis met spannende techniek.
Lees meer
 

 

Directeur gezocht


Nederlandse Kastelenstichting (NKS), kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats is op zoek naar een directeur voor 2,5 dag per week. Zie hier de oproep
 

 

Het hoe en waarom van de Natuurschoonwet?

door Robert Jan Nieuwland

De wetgever heeft al in het begin van de twintigste eeuw ingezien dat het behoud van natuurschoon in Nederland gestimuleerd diende te worden. Het natuurschoon bestond in die tijd voor het grootste gedeelte uit landgoederen in particulier bezit. Vererving en de daarmee gepaard gaande hoge successierechten betekenden veelal (gedeeltelijke) verkoop en dus versnippering en het verdwijnen van landgoederen. Lees meer
 

 

Kerst in stijl

door Rob Berends

Het is altijd weer boeiend om verhalen te horen hoe het vroeger was om een kasteel te bewonen. Nog leuker is het als zulke verhalen concreet ingaan op de wijze waarop bijvoorbeeld het kerstfeest werd voorbereid en gevierd. De komende weken kunt u op diverse buitenplaatsen en kastelen iets van die historische sensatie meebeleven. Lees meer

 

nieuws sKBL
 

Diana van Huis te Manpad
Diana van Huis te Manpad, Heemstede

door Saskia Ouwehand

De familie Steengracht voor Klein Beerschoten.


Aan het woord zijn Jhr Alexander Steengracht van Oostcapelle en zijn echtgenote Edel Steengracht van Oostcapelle, baronesse Van Utenhove. Zij zijn de eigenaren/bewoners van Klein Beerschoten in De Bilt. Uit hun woorden blijkt een grote liefde voor het huis en landgoed én hun wens om het in goede staat door te geven aan volgende generaties. Lees hier hun verhaal.


In Adriaan de Lelie (1755-1820): het achttiende-eeuwse familieportret gaat Josephina de Fouw in op het leven van de kunstschilder De Lelie maar ook staat zij stil bij zijn gevestigde Amsterdamse clientèle. Een deel van zijn klanten liet zich maar wat graag op de geliefde buitenplaats uitbeelden. Lees meer

Wonderlijk maar waar; over de in historisch opzicht rijke en belangrijke buitenplaats Elswout te Overveen bestond tot voor kort geen enkel boek. Met het verschijnen van Elswout, van buitenplaats tot wandelbos van de hand van Huub Schous is nu in deze leemte voorzien.
Lees meer

Jonkheer Willem François Clifford Kocq van Breugel (1914) deed Herman Schrijver zijn lange leven uit de doeken. Dit leidde tot de publicatie (in eigen beheer) van: Oorlog & Adel. Laatste der Huzaren te paard. Lees meer
In oktober 2014 verscheen een interessante studie over de in Oegstgeest gelegen fraaie historische buitenplaats Oud-Poelgeest. De subtitel van het boek luidt: Van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de Randstad. Auteur Freek Lugt behandelt in twaalf hoofdstukken de langdurige geschiedenis van deze van oorsprong 13de-eeuwse burcht.
Lees meer

Recent (nov. 2014) verscheen het vierde Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland. Deze publicatie kreeg de titel: ‘Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats genaamd Duino’. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle. Lees meer

Bij Van Tilt verscheen onlangs een Historische atlas van Kennemerland. Dit gebied vormt zich al ver voor de tijd waarin onze jaartelling een aanvang neemt. Tot aan de 17de eeuw domineren de steden Haarlem, Beverwijk en Alkmaar deze streek.
Lees meer
 

Werk in uitvoering


Vakwedstrijd voor restauratietalenten


Stichting Ribo, Skills Heroes en het ROC van Twente organiseren op 10 en 11 december 2014 de allereerste Skills Heroes vakwedstrijd. MBO-studenten krijgen hier de kans om hun restauratietalenten te laten zien. Lees meer.
 

Duurzame landgoederen

Gelderland helpt erfgoedeigenaren te bezuinigen op energie
door Hans C. Kamerbeek

Gelderland telt de meeste landgoederen en buitenplaatsen van alle provincies. Om eigenaren te steunen bij de instandhouding begon de provincie in 2012 met het kennis- en leertraject Monumentale energietransitie. Ervaringen leren dat landgoederen 20% tot 50% kunnen besparen. Lees meer
 
 

 


Heeft u nieuws over ontwikkelingen of activiteiten op een buitenplaats, kasteel of landgoed, of heeft u een relevant onderwerp voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via een mail

 
skbl uitgelicht

Workshop zilverpoetsen

Met de kerst voor de deur moet ook het zilver er weer stralend uitzien. Daarom organiseert Gelders Landschap en Kasteelen op Huis Verwolde een workshop zilverpoetsen met traditionele middelen. Voorafgaand aan de workshop maakt u een 'winterjassen rondleiding' mee die u naar alle etages van het huis zal leiden. Lees meer 

Schaatsen bij het Winterpaleis

Vanaf 13 december 2014 verandert Paleis Het Loo drie weken lang in Winterpaleis Het Loo. Er kan worden geschaatst. Daarnaast worden vele paleisvertrekken rond dit evenement geheel in stijl ingericht. Lees meer

Kerst op Hofwijck; expositie oude kerstversieringen

Van 6 december 2014 t/m. 3 januari 2015 organiseert het Huygensmuseum Hofwijck te Voorburg, een aantrekkelijke expositie met oude en antieke kerstboomversieringen. Lees meer.
 

Een kerstconcert op Wester-Amstel te Amstelveen
 

Op tweede kerstdag geeft Trio d'Affaire een kerstconcert op Wester-Amstel. Het concert kreeg de warme titel 'Midwintervuur' mee; winterse liederen, heidense geheimen en volkse verhalen. U bent hier welkom. Lees meer
 

Menkemaborg te Uithuizen in kerstsfeer 

Op eerste en tweede kerstdag branden tussen 12.00 - 16.00 uur de kaarsen van alle kristallen en koperen kroonluchters en fraaie zilveren kandelaars op deze wonderschone Groninger borg.
Lees meer

Meer activiteiten in december 2014:
 
Bovenlicht


sKBL gaat ook excursies voor belangstellenden organiseren
 

In 2015 zal sKBL haar eerste KBL dagexcursie organiseren. Meer hierover leest u in de volgende nieuwsbrief. Mocht u hierover bericht wilt ontvangen, meldt u zich dan aan door ons een email te sturen. Wij houden u dan tijdig op de hoogte met een persoonlijke aankondiging.


agenda overzicht skbl

 
Contact

sKBL
Herenweg 9
2105 MB  HEEMSTEDE
info@skbl.nl
tel. +31(0)6 228 016 68E-mail-adres wijzigen of profiel aanpassen?
klik hier
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
klik hier
Wilt u ook Vriend van sKBL worden?

Neem contact op met
René W.Chr. Dessing:
tel. +31(0)6 228 016 68

   

Eindredactie: Saskia Ouwehand

met bijdragen van:

Caroline Greve-Geijssen
Koen De Vlieger-De Wilde
Robert Jan Nieuwland
Rob Berends
Hans Kamerbeek
René W.Chr. Dessing
Saskia Ouwehand
© 2014 Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)