Copy
Niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief hier
skbl nieuwsbrief
Extra
december 2015
Huis te Manpad, Heemstede

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zojuist bekend gemaakt welke vier indieners van de circa 120 ingediende voorstellen rond een herbestemd Soestdijk door kunnen gaan met de uitwerking van de plannen. In deze extra nieuwsbrief leest u daar meer over.

Het geeft ons tegelijk de gelegenheid u namens bestuur, directie en vrijwilligers van sKBL te danken voor uw belangstelling en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Een jaar dat voor onze stichting goed en zinvol is geweest. Een jaar ook waarin sKBL groeide en bloeide en met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet.    

Wij zien er naar uit u ook in 2016 van informatie te voorzien over onze waardevolle Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Graag wensen wij u mooie feestdagen toe en alle goeds en gezondheid in 2016. 
    
  
                   

Een nieuwe toekomst voor Paleis Soestdijk.
 


Minister Blok heeft medio 2015 een oproep gedaan om te komen met serieuze en creatieve voorstellen voor herbestemming (een nieuwe toekomst) van Paleis Soestdijk te Baarn. Een selectiecommissie binnen het Rijksvastgoedbedrijf heeft uit de 120 voorstellen vier plannen geselecteerd die nu kunnen gaan werken aan de opzet van een meer definitief plan. Voor iedere geselecteerde organisatie is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar, die hen na het indienen van het plan ter hand zal worden gesteld. 
In deze nieuwsbrief leest u welke vier plannen zijn uitgekozen.

sKBL is verheugd dat alle uitgekozen plannen de buitenplaats Soestdijk centraal stellen, al doet het ene voorstel dat meer dan het andere. Toegankelijkheid, ervaringen of belevenissen opdoen ('experience centre'), evenementen, ontvangsten en botanie zijn kernbegrippen die in de voorstellen naar voren komen. Wij wensen alle plannenmakers succes met de uitwerking van deze ideeën. sKBL stelt haar netwerk, ervaring en kennis graag ter beschikking aan die organisaties die de historische dimensie van deze eeuwenoude Amsterdamse buitenplaats het best bewaakt en behoudt en wij hopen dat Soestdijk daarmee voor de toekomst bewaard zal blijven. 

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL.

                                              

Soestdijk als buitenplaats


Soestdijk geniet landelijke bekendheid als voormalige Oranjeresidentie. Van oorsprong is het echter een Amsterdamse buitenplaats. Het is aan de voormalige dijkweg tussen Baarn en Soest gebouwd door de Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff (1599-1664). Oorspronkelijk heette het complex dan ook De Hofstede aen Zoestdijck. De zoon van Cornelis, Jacob de Graeff verkoopt het goed aan koning-stadhouder Willem III (1650 -1702), waarna het met enige onderbrekingen tijdens de Napoleontische Tijd, vrijwel altijd ten dienste is geweest van de Oranjes. Na 1815 krijgt het huis zijn karakteristieke Soestdijk vleugels waarbij het best mogelijk is geweest dat het naburige Kasteel Groeneveld hierbij een inspirerende rol heeft gespeeld. Anna Paulowna woonde hier een lange tijd een ook dit gegeven is van invloed geweest op het uiterlijk van het huis, dat ook aan een Russisch paleis doet denken.
 
              

De geselecteerde plannen


De vier inzendingen die worden uitgenodigd om verder uit te werken zijn in alfabetische volgorde:

Eden Soestdijk
Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project, Royal HaskkoningDHV.
Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in Cornwall, UK, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd. Het paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum.
 


Internationaal Handelshuis

Tenman (penvoerder), Van HeemstraConsulting/Landgoedcoach, architetectenbureau Fritz.
Een (inter)nationaal podium voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn.
 


Made by Holland
Hylkema Consultants B.V., MeyerBergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., Leeruwnpoort Ontwikkeling B.V.
De showcase ‘Made by Holland’ brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht in de vorm van een experience. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca en evenementenprogramma voorzien.
  
Nationaal Ensemble
VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex.
Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen binnen ons Koninkrijk. Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met experience gericht op jonge bezoekers.

 
                                                     

Het idee van sKBL

door René W.Chr.Dessing
 

sKBL diende ook een voorstel in om van de van oorsprong Amsterdamse buitenplaats Soestdijk een nationaal centrum voor cultuurgroen erfgoed te maken. In dit te starten museale bedrijf zouden toekomstige binnen- en buitenlandse bezoekers hebben kunnen ervaren wat een historische buitenplaats is en er informatie kunnen vinden over de toeristische mogelijkheden van dit cultuurgroene erfgoed in Nederland.         

Bovendien zou een dergelijk centrum onderlinge samenwerking hebben gestimuleerd tussen terreinbeherende organisaties, particuliere eigenaren, kasteelmusea en horeca-gedreven buitenplaatsen.
Lees de columns van René Dessing in de bladen Monumentaal (september 2015) en Heemschut (november 2015). 

Dit plan gaat vooralsnog niet door. Het neemt niet weg dat ons voorstel ook op andere buitenplaatsen toegepast zou kunnen worden. Om die reden en ter inspiratie hierbij het plan dat sKBL indiende. Lees hier het ingediende voorstel
 


                                                     


                  .
Volg sKBL op 
   

 
skbl uitgelicht

Verhalenfestival op Soestdijk

In de kerstvakantie is er dagelijks een speciale Story-walk te volgen met vertellingen over voormalige bewoners, waarbij feiten en fantasie de geschiedenis vullen. Lees meer


Koninklijke Hofmuziek op Soestdijk

Op zondag 27 december 2015 vertelt Accademia Amsterdam met muziek een prachtig verhaal van Paleis Soestdijk. Lees meer

        agenda overzicht skbl
 
Het agendaoverzicht op de website van sKBL wordt vrijwel dagelijks aangevuld met nieuwe activiteiten en evenementen die plaatsvinden op KBL. Bezoekt u daarom regelmatig onze website om op de hoogte te blijven. Organiseert u een evenement, een tentoonstelling of een andere activiteit op een KBL? Laat het ons weten.
Contact

sKBL
Herenweg 9
2105 MB  HEEMSTEDE
info@skbl.nl
tel. +31(0)6 228 016 68E-mail-adres wijzigen of profiel aanpassen?
klik hier
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
klik hier
Wilt u ook Vriend van sKBL worden?

Neem contact op met
René W.Chr. Dessing:
tel. +31(0)6 228 016 68

   

Eindredactie: Saskia Ouwehand

met bijdragen van:

René W.Chr. Dessing
Saskia Ouwehand
 
© 2014 Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)